Artemisszió Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: Esélyegyenlőség a munkahelyen c. képzés

Kikiáltási ár: 50.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
A szolgáltatás egy 4 órás képzés munkahelyi közösségek részére, melynek fő célja, hogy megmutassa az előítéletek és a diszkrimináció összefüggéseit és ráirányítsa a figyelmet a munkahelyen potenciálisan előforduló diszkriminációs gyakorlatokra. Ezen túl a résztvevők alapszinten megismerkednek a diszkrimináció elleni harc és az esélyegyenlőség megteremtésének Európában és Magyarországon kialakult gyakorlatával. Végül, arra is választ kapnak, hogy miért érdemes egy vállalatnak figyelmet fordítani az esélyegyenlőség és sokszínűség kérdésére. A képzés négy blokkból épül fel, és váltakozva használja az előadás, az interaktív gyakorlat és a csoportos beszélgetés eszközeit.
Mivel a befogadó munkahelyek megteremtése nem csupán  jogszabályi kötelezettség, hanem üzleti érdek is, a munkahelyi diszkrimináció hatékony kezelése minden olyan vállalat személyes érdeke, amely vegyes csapattal dolgozik. Egy olyan munkahelyi környezetben, ahol mindenki (nemre, származásra, képességre tekintet nélkül) értéknek érzi magát, a munkatársak tudásuk legjavát tudják nyújtani a vállalat számára.
Antidiszkriminációs képzésünket tehát olyan cégeknek ajánljuk, akik felismerve a befogadó munkahely hozzáadott értékét  elkötelezettek az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdítása mellett, akik fontosnak tartják, hogy a munkahelyi együttműködés és csapatmunka  konfliktusoktól mentes, és ez által hatékonyabb legyen. A tréning kis, közép és nagyvállatok számára egyaránt ajánlott. Alkalmazható minden olyan esetben, ahol a diszkriminációból eredő munkahelyi konfliktusok kezelése vagy megelőzése a cél.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Vállalati középvezetők, adminisztratív és technikai alkalmazottak. A képzettek összetételének vegyessége kifejezetten erőforrás a képzés alatt.
A megvalósuló projekt időtartama: 4 óra
Hány főt érint a projekt: 15

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:

A képzést az Equal program keretén belül dolgoztuk ki, a célból, hogy a menedékkérőkkel kapcsolatba kerülő munkaadók figyelmét felhívjuk a társadalmi hátrányok és a diszkrimináció kérdéseire. A képzést úgy állítottuk össze, hogy az tartalmában nem menekültspecifikus, mivel úgy véltük, ahhoz hogy a munkaadók egyáltalán mérlegeljék a menekültek foglalkoztatását, mindenek előtt társadalmi érzékenységüket kell növelnünk. Azt is számításba vettük, hogy a probléma, amelyre rá szeretnénk világítani, nem korlátozódik a menekültek csoportjára, így hasznosabbnak éreztünk egy általános megközelítést.

A projekt indokoltsága:
Francia tapasztalatra (egy nagyvállalat antidiszkriminációs stratégiájának kialakítása és vállalati dolgozók képzése) építve, úgy érezzük, hogy a magyarországi munkaadók körében is nagy szükség van az ilyen típusú érzékenyítő képzésekre. A képzés vállaltan támaszkodik arra, hogy az antidiszkriminációs politika fokozatos európai egységesülése alapvető érdekeltséget teremt a vállalatoknál, hogy megismerkedjenek az európai és hazai szabályozási elvekkel, mechanizmusokkal.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A résztvevők a képzés után sokkal érzékenyebben és tudatosabban tudnak reagálni az őket és a környezetükben élőket érintő diszkriminációs helyzetekre és negatív előítéletekre, fel tudják ismerni és megnevezni azokat, valamint megfelelő eszközöket kapnak a diszkrimináció elleni hatékony fellépésre. Ez közös munkahelyi érdek, mely hozzájárulhat a munkahelyi közérzet és morál javulásához, de a vállalat vezetősége szempontjából hatványozottan fontos, hiszen bármilyen esetben, akár a tudtán kívül is felmerülő helyzetekben is ő felel az esélyegyenlőségi törvény betartásáért.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A diszkrimináció megelőzése súlyos erkölcsi és anyagi károktól védheti meg a munkaadót. Másrészt a sokféleség tudatos felhasználása a HR politikában többlet nyereséget jelenthet a vállalatnak.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Ma már a társadalmi felelősség fontos szerepet játszhat a vállalatok hírnevének és társadalmi megbecsülésének felértékelődésében. Ez hosszú távon piacszerzési előnyökkel is járhat.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:
Az Alapítvány küldetése, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára lehetőséget biztosítson olyan tevékenységekben való részvételre, amelyek erősítik az emberek közötti kapcsolatokat, hozzájárulnak a tolerancia, a kölcsönös megértés és az együttműködés kialakulásához. Ennek érdekében képzéseket tart, kutatásokat szervez, és mobilitás programokat bonyolít. Az Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok – munkanélküliek, kistelepüléseken élők, romák, bevándorlók – bevonását, esélyegyenlőségük növelését. Ezt integrációs programok megvalósításával éri el.

Jogi forma: közhasznú alapítvány
Adószám: 18089855-1-41
Honlap címe: www.artemisszio.hu

Referencia lista:
Budapest, 2007 október, workshop az Equal programhoz kapcsolódó nemzetközi konferencián.
2007-2008, 6 megvalósult képzés Franciaországban, az EDF megrendelésében
2007 december – 2008 január, Debrecen, menedékkérőket önkéntesként foglalkoztató munkaadók érzékenyítése

» Vissza