Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület

Az árverésre bocsátott termék, szolgáltatás neve: Konfliktuskezelő technikák a hatékony munkahelyért

Kikiáltási ár: 50.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:

Az Esélyegyenlőségi Törvény 2004-től lehetőséget teremt mediáció alkalmazására. Ez a módszer a vitás kérdések rendezésének olyan módja, ahol a konfliktusban álló felek képzett vitavezető segítségével maguk tisztázzák érdekeiket, és ezek figyelembevételével jutnak el a megállapodáshoz. Minden résztvevő saját szempontjait, érdekeit képviseli, de kizárólag olyan döntés születhet, amelyben mindegyik érintett fél szempontja megjelenik. Ez a konfliktuskezelő technika kiválóan alkalmazható a felmerülő munkahelyi konfliktusok, érdekellentétek feloldásában, a különböző felmerülő problémák megoldásában.

Kínált szolgáltatás:
A vállalat számára egy fő munkavállaló mediátori (vitavezető) képzése – 3 nap.
vagy
Egy képzett mediátor kiközvetítése egy alkalomra – 3 óra.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: Középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Mindenhol kiválóan alkalmazható, a különböző vezetői szintek közötti kommunikációt, a munka hatékonyságát növelő módszer.
A megvalósuló projekt időtartama: Képzés: 3 nap/ alkalmazási idő:2-3 óra
Hány főt érint a projekt: mindenkit

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A HEFOP projektünk „Életre nevelés” címmel futott. Ezen projekt keretében ugyanezt a képzést több más képzéssel együtt tanítottuk szociális szakemberek érzékenyítése és jobb konfliktuskezelése, megoldása érdekében.
A szociális területen felmerülő felnőtt-felnőtt, felnőtt-gyerek konfliktusok nem különböznek alapvetően a mástípusú közösségi intézményi konfliktusoktól, mint ahogy ezek megoldása sem. Ezt az azóta kiforrott és rendszeresen használt módszert szeretnénk bemutatni és érvényesíteni az üzleti szférában is, szinte garantált eredménnyel.

A projekt indokoltsága:
Minden típusú vállalatnál naponta keletkeznek olyan konfliktushelyzetek, amelyek az ott dolgozók közérzetét befolyásolják, másfelől a munka intenzitását és eredményességét csökkentik. Közös érdek, hogy olyan módszerekkel oldják meg a konfliktusokat, amely a legkisebb veszteséggel és a legtöbb előnnyel jár, nemcsak az adott probléma, hanem a munkahelyi légkör, az ott dolgozók komfort érzete és a munka eredményessége érdekében.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
Az eddig vállalati körben kevéssé használt mediáció rendkívül hatékony eszköz a munkahelyi szervezet működéséből eredő konfliktusainak gyors és hosszú távú elrendezésére, a profitorientált szervezet eredményesebb működésére. Maga a módszer egyértelműen az esélyegyenlőséget szolgálja, hiszen arra tanít, hogy mi módon működjünk együtt azokkal, akikkel konfliktusunk támad. Mindeközben erőinket arra koncentráljuk, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeiben megtaláljuk a megoldást.

Indoklás:
A mediáció olyan konfliktuskezelési módszer, amelyben a résztvevők egy pártatlan szakember – a mediátor – segítségével jutnak el a megegyezéshez. Ez az egyéni és kölcsönös érdekek figyelembevételével történik.
Mediációs megállapodásnak csak azt tekintjük, amit a konfliktusban álló felek elfogadnak, és írásban rögzítenek.
A konfliktus emberek, vagy emberek csoportjai közötti ütközések egy formája. Akkor lép fel, amikor olyan célokat szeretnénk elérni, vagy javakat megszerezni, amelyek ténylegesen, vagy észlelésünk szerint nem érhetőek el mindannyiunk számára.
A business szférában alkalmazott mediációs technika által tehát várható a társadalmi befogadás erősödése, az esélyegyenlőség növekedése, a nem érintett csoportok érzékenyítése, empátiája növelése, előítéletesség csökkenése. Mindebből következően a vállalat teljesítménye megnövekszik, így profittermelése megemelkedik. A szervezetben dolgozók pedig a gyakorlatban tanulhatják meg az alapvető esélyegyenlőségi kritériumokat, melyeket aztán munkájukban és magánéletükben egyaránt alkalmazhatnak.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
Kevesebb konfliktus – erőszakmentes, effektív megoldások, hatékonyság és termelékenységnövekedés, jobb munkahelyi légkör, jobb vezetési és együttműködési technikák.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Mintaértékű vállalati stratégia, vállalatok társadalmi felelősségvállalásában való aktív részvétel. Példaadás, jó színvonalú munkaerő-menedzsment és vállalati jóléti politika.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:
A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesületet 1993-ban alakult az első olyan civil szervezetek egyikeként Magyarországon, amelyek célul tűzték ki a családok, a velük foglalkozó segítő szakemberek, és a közvélemény komplex támogatását a szó legszélesebb értelmében. Kitűzött feladatait – a gyerekek védelme és a családok erősítése, összetartása – az érdekeltek és a velük dolgozó szakemberek megerősítésével, képzésével, szolgáltatások nyújtásával végzi.

Tevékenységi körök:

Jogi forma: Kiemelten Közhasznú Egyesület
Adószám: 18067752-2-42
Honlap címe: www.csagyi.hu

Referencia lista:
Könyvek, fejezetek:
Dr. Herczog Mária: Együtt vagy külön? KJK Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2002.
Lovas Zsuzsa-Dr. Herczog Mária: Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Múzsák Kiadó, Budapest, 1999.
Dr. Barinkai Zsuzsa és tsai: A mediáció. HVG Könyvkiadó, Budapest, 2006.
Dr. Eőrsi Mázyás-Dr. Ábrahám Zita: Pereskedni rossz! Minerva, 2003.

Képzések többek között:
Pécs – Gyermekotthonok Módszertani Központja, 2005.
Debrecen – Esélyek Háza, 2005.
Orosháza – Önkormányzati tisztségviselők, 2006.
Meggyasszó – Gyermekotthon, 2005.
Békés – Zsinóros Közösségi Ház, 2006.

Rendszeres mediációs ülések tartása a Bíróságok, hatóságok, Gyermekjóléti szolgálatok, Gyámhivatalok és Családsegítő szolgálatok által küldött személyeknek, valamint azon magánembereknek, akik ezt igénybe kívánják venni.

Milyen szervezeti, működési problémára kínál választ a szolgáltatás?
Szervezet átalakítása során felmerülő nehézségek kiegyenlítésére, továbbá munkafolyamat megakadása és véleménykülönbség esetén.

» Vissza