Csoport-téka Egyesület

Az árverésre bocsátott termék, szolgáltatás neve:

Ügyfélszolgálati tréning

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
A képzés a vállalat esélyegyenlőségi szemlélet formálására, illetve a külső-belső beszállítók, ügyfélkör szélesítésére, kiszolgálásának javítására kínál választ. A képzés ideje 8x45perc. A képzést a menedzsmentnek kínáljuk  (8-10fő).

Elsajátítható ismeretanyag:

A képzések során alkalmazott módszerek:

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport: Mindenki
A megvalósuló projekt időtartama: 2 nap
Hány főt érint a projekt: 8-10 fő

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
Gyakorlat centrikus munkaerőpiaci képzés része az álláskereső modul és az esélyegyenlőségi modul, melyben kitérünk a mentoráció fontosságára, és gyakorlati technikákat oktatunk segítő szakembereknek.

A projekt indokoltsága:
Munkánk során sokszor tapasztaljuk, hogy a cégek nyitottak sajátos igényű munkavállalók foglalkoztatására, viszont nincsenek felkészülve az ebből adódó problémák kezelésére. Ebben próbál segíteni ez a tréning.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A tréning megalapoz egy folyamatot, segít a jó gyakorlatok kialakításában a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásával kapcsolatban. Elősegíti az esélyegyenlőség megvalósulását: elindulhat a cég munkatársaiban egy attitűdváltozás, megváltozhat a hozzáállás a sajátos igényű munkavállalókkal együtt dolgozó munkatársak, vezetők körében. Ez a változás megfigyelhető egy toleránsabb, elfogadóbb légkör megjelenésében. A tréning segíti az ismeretek bővülését e témakörben, a mindennapi gyakorlatban alkalmazható praktikus technikákat ad, oldja a félelmeket, feszültségeket, melyek a hátrányos helyzetű csoportokhoz kapcsolódnak. A kialakult jó gyakorlat modellként is működik: a későbbiekben is, hasonló helyzetekben segítséget nyújt a cégeknek.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
Munkavállalók megtartása, motiválása, toleránsabb jó munkahelyi légkör kialakulása. Jó gyakorlat kialakítása.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
A cégről kialakított képben helyet kap, hogy törődik munkavállalóival, és felvállalja a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatását.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:
Szociális szakembereknek gyakorlatcentrikus munkaerőpiaci képzést tartunk (HEFOP 2.2.) Drámacsoport a TÁMASZ ambulancián. Színjátszó csoport. Az Ability Parkban – fogyatékos személyek társadalmi integrációját elősegítő élménypark- az animátorok felkészítése, továbbképzése, mentori rendszer. VIII. kerületben Álláskereső Klubot működtetünk. A Polykluban filmklub és Hozzá-Állás klub diákoknak. Szolgáltatásaink: álláskeresési tanácsadás, információnyújtás, egyéni konzultáció, tréningek, pályaorientációs tanácsadás, szociális készség és kulcsképesség fejlesztés, álláskeresési technikák oktatása.

Jogi forma: Közhasznú egyesület
Adószám: 18691896-1-13
Honlap címe: www.csoportteka.hu

Referencia lista:
Ability Park
X. kerületi CSSK
VIII. kerületi CSSK
VII. kerületi CSSK
OAI X. kerületi Támasz Ambulancia

» Vissza