Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Az árverésre bocsátott termék neve: Akadálymentes Környezetért Program
Kikiáltási ár: 200 000 Ft

A projekt rövid bemutatása (Annak a terméknek vagy szolgáltatásnak a bemutatása, ami a liciten nyertes munkáltatói szervezetnél megvalósul):

A licitet elnyerő munkáltatói szervezet számára elvégezzük egy kijelölt épület akadálymentességi szempontból való felmérését, amely az épület méretétől és a felmerülő igényektől függően az alábbiakat foglalhatja magában:

A felmérés eredményei alapján tanácsadást nyújtunk az épület akadálymentesítésének lépéseire, költségeire vonatkozóan, melynek keretében tapasztalt szakembereink minden esetben a lehető legoptimálisabb és költséghatékonyabb megoldást javasolják.

A szolgáltatást olyan szervezetek számára ajánljuk, akik szükségét érzik épületeik akadálymentessé tételének, továbbá elkötelezettek az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség ügye iránt.

A projekt beavatkozási területe: Fogyatékos emberek esélyegyenlősége, munkához jutása
A projekt típusa: Bármilyen egyéb olyan szolgáltatás, amely a vállalkozások vezetőiben és munkavállalóiban kialakult, esélyegyenlőséghez kapcsolható hozzáállás megváltoztatását célozza, az érintetteket érzékenyebbé teszi az esélyegyenlőség témáit illetően
Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: Közép-, és nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Elsődleges célcsoport a felső vezetők, továbbá az épület üzemeltetője.
Másodlagos célcsoport a cég potenciális fogyatékos munkavállalói
A megvalósuló projekt időtartama: 1 hónap
Hány főt érint a projekt: változó

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:

Mindkét projektben a célcsoport (egészségkárosodottak és fogyatékosok) munkaerő-piaci jelenlétének a növelését céloztuk meg. A szolgáltatások jellemzője a komplexitás messzemenően figyelembe véve a munkaadó és a potenciális munkavállalók, továbbá ügyfelek szükségleteit és speciális igényeit.

A projekt indokoltsága:

A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek jelenléte még a 9%-ot sem éri el a foglalkoztatottak körében az Európai Uniós átlagtól messze elmaradva. A munkahelyül szolgáló épületek akadálymentesítése felbecsülhetetlen szerepet játszik a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítésében. Emellett a projekt eredménye lehet a mozgásukban korlátozott ügyfelek és vásárlók megnyerése.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:

A fogyatékos emberek munkavállalása akkor lesz sikeres, ha a vállalati döntéshozók megismerkednek a célcsoport speciális problémáival, és ezek megoldási lehetőségeivel.

A munkáltatók a projekt során átadott ismeretek által olyan eszközök módszerek birtokába kerülnek, amelyek tudatos alkalmazásával megvalósulhat az esélyegyenlőség.

Az esélyegyenlőség megvalósulása, javíthatja a munkahely szervezeti kultúráját, a másság elfogadását, az egymásra való odafigyelést. Tapasztalataink szerint a célcsoportba tartozók munkavállalói attitüdje előnyösen hat a többi munkavállalóra is. A fogyatékos személyek számára kialakított környezet és az új technikai megoldások kedvezően hatnak a vállalat fejlesztésére.

Az európai uniós pályázatok egyik kiemelt szempontja az akadálymentesség.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:

Új munkavállalók, ügyfelek, vásárlók megjelenése a szervezetnél. Ezáltal növelhető a munkahelyi sokszínűség, és érvényesülhetnek az esélyegyenlőség elvei.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:

Jellemző vevői magatartás azon cégek termékeinek, szolgáltatásainak előnyben részesítése, amelyek vállalti politikájában szerepel a fogyatékos munkavállalók alkalmazása. A projekt hatására nő a cég társadalmi presztízse is.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:

Az 1991-ben alakult szervezet az önrendelkező életvitel elvén működő szolgáltatásokat nyújtja a fővárosban élő fogyatékos személyek számára. Az öt támogató szolgálat biztosítja a személyi segítést, szállítást, információnyújtást és tanácsadást. Egyenlő hozzáférést biztosító környezet kialakítása keretében, a tanácsadást, felmérést, megvalósíthatósági tanulmányt, költségbecslést végzünk. A munkaerőpiaci szolgáltatás fogyatékos és megváltozott munkaképességű embereknek nyújt komplex segítséget elsősorban a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés és munkahely megtartás érdekében.

Jogi forma: Alapítvány
Adószám: 19667946-2-41
Honlap címe: www.motivacio.hu

Referencia lista:
Művészetek palotája
Vodafone
CITI Bank
ESZA Kht
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
EON

» Vissza