Retextil Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: Retextil önkéntes program

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
Megváltozott munkaképességű Retextil trénerek koordinálásával recycling technológián alapuló és textiltechnikákat alkalmazó önkéntes program vállalati dolgozók számára.

A részvevők háztartási textilhulladékból készült ökodesign termékeket (amik lehetnek közösségi terek elemei) állítanak elő, melyet felajánlanak egy általuk választott hátrányos helyzetű csoportnak/intézménynek (gyermekintézményeknek, fogyatékkal élők intézetének, leányanya otthonnak).

A program tematikája

Projekt hatása a vállaltra ill. alkalmazottaira:

20 óra alatt készül el pl. 4 db hinta, mely 5*4 órás foglalkozás keretében is megvalósítható. A programban az emberek rotálódhatnak. Minden alkalommal újabb csapat kapcsolódhat be a tevékenységbe. Pécsen és Pesten is vannak trénereink.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: Nagyvállalat
Vállalaton belüli célcsoport: felsővezetők, középvezetők, alkalmazottak
A megvalósuló projekt időtartama: 20 óra/5nap
Hány főt érint a projekt: 20 – 100

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
Rehabilitációnk alapja az EQUAL programunkban kidolgozott „Közösségi alapú rehabilitáció” módszere, mely heterogén csoportösszetétel mellett, a közös felelősségvállaláson, valamint a sorstársi segítésnyújtáson alapul.

A módszer minimális anyagi ráfordítással, az emberi potenciál nagy arányú bevonásával fejleszti az egyén önértékelését, segíti önmegvalósítását, hat a társadalmi kirekesztődés ellen, megmutatja, hogy mindenkinek helye és értéke van a közös munkában.

A projekt indokoltsága:
„No stressz” és csapatépítő program a vállalat alkalmazottai részére – a „burn out” hatás (kiégés) ellen;
Művészeti alapú újrahasznosítás az alkalmazott recycling technikával – művészetterápiás és környezeti nevelése az alkalmazottaknak;
A projekt társadalmi haszna: az alkalmazottak közös önkéntes munkában vesznek részt és a foglalkozások alatt készülő ökodesign termékeket – közösségi terek elemeit, rehabilitációs eszközöket – állítanak elő, melyeket elajándékoznak egy általuk választott hátrányos helyzetű csoportnak/intézménynek.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:

A projektnek esélyegyenlőség szempontjából több területen is kifejti hatását:

A tréningen résztvevő vállalkozások vezetőinek és munkavállalóinak az esélyegyenlőséghez való hozzáállásának megváltoztatását célozza meg, az érintetteket érzékenyebbé teszi az esélyegyenlőség témáit illetően:

A projekt a diszkriminációval sújtott társadalmi csoportok segítését tűzi ki célul:Az elkészült ökodesign termékeket társadalmi hasznosulás céljából hátrányos helyzetű emberek szervezeteinek/intézményeinek adományozzák (pl. Gyermekek és családok átmeneti otthona, Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet).

Változik a fogyasztói kultúra, mivel kiderül a résztvevők számára, hogy a kézzel készített tárgyak előállítása mennyi időt és energiát igényel.

Mindenki, aki belép ennek a tevékenységnek a körébe, megtapasztalja, hogy az összes együttműködő munkája egyformán fontos.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
1. csapatépítés, a vállalaton belüli kommunikáció elősegítése – a munkatársi kapcsolatok megerősödése révén a munkához való hozzáállás javul, a munkavállalók teljesítménye fokozódik,
2. megerősödik és megújul az alkalmazottak munkamotivációja, amely a kiégés ellenében hat, ezáltal a teljesítmény fokozódik;
3. CSR tevékenység – a társadalmi felelősségvállalás a nyilvánosság révén növeli az üzleti sikereket, az eladási rátát;
4. A tréning alatt egy sor új tehetség, képesség, illetve kapacitás felszínre kerül.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
A projekt nyilvánossága révén megerősödik a hosszú távú fenntartható fejlődés, mivel egy tudatos cég egyrészt a többi vállalatnak is jó példát mutat, másrészt a fogyasztók számára is szimpatikusabbá válhat. A fogyasztók választása bizonyítottan azokra a cégekre esik, amelyek profitjuk egy részét közérdekű célból visszaadják azoknak, akiktől a profitot megszerezték.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:
Az Alapítvány tevékenységét a Retextil Program hatóterületein fejti ki, amelyek:

Jogi forma: közhasznú alapítvány
Adószám: 18324819-1-02
Honlap címe: www.retextil.hu

Referencia lista:
2002
Munkaerő-piaciképzés: Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó Egyesület; aug. 6-10. és aug. 26.- 30.; 2 fő betanított Retextil kézműves
Munkaerő-piaciképzés: Újpalotai Családsegítő Szolgálat – július 11.-14. Résztvevők a helyi lakosok, illetve az őket segítő szakemberek.
Munkaerő-piaci képzés: Sanyi Kft-nek; december 9. – 13.; 4 fő; fonalgyártás (képzők képzője)
2003
Retextil Művészeti Alkotótábor I-II. Pécs résztvevők: iparművészek, illetve segítő szakmában dolgozók
2004
2004-től akkreditált képzések az IKE-nél,
Retextil alapfonal készítés
Szomszédsági műhelyek
Kézműves műhelyek
Vesd le a régi gúnyádat! – sorsfordító reatív terápia
„No stressz” képzés
„Szövettest” képzés ipar- képzőművészeknek
2005
2005 óta folyamatosan tartunk évente többször átlag 20 főnek uniós Grundtvig képzéseket, mely egy felnőttoktatási mobilitás képzés.
Akkreditált rehabilitációs foglalkoztató vagyunk 2007. júliusa óta.
Nyitott műhelyünkben 2006 óta az érdeklődők ingyen elsajátíthatják a Retextil technológiát – a háztartási textilhulladék recycling programja a pécsi lakosság számára (Ne dobd el a ruhát!).
2006-2007-ben a Rügyecskék Alapítvány HEFOP 1.3 roma női foglalkoztatási programjában Retextil rehabilitációs képzést tartottunk.
2006
Az Alapítvány EQUAL programjában 17 fő vett részt 120 órás képzésben
2007
Közért Egyesület aktivistáinak, illetve célcsoportjának képzése több részben

» Vissza