Salva Vita Alapítvány

Az árverésre bocsátott termék, szolgáltatás címe: Esélyegyenlőségi szervezeti átvilágítás

Kikiáltási ár: 400000 Ft

A projekt rövid bemutatása (Annak a terméknek vagy szolgáltatásnak a bemutatása, ami a liciten nyertes munkáltatói szervezetnél megvalósul):

Alapítványunk által végzett szervezeti átvilágítás célja, hogy feltérképezze az adott munkáltató telephelyén a fogyatékos emberek munkavállalási lehetőségeit, illetve az eddigi törekvéseket, terveket foglalkoztatásukra vonatkozóan. Vagyis: milyen célcsoportok, milyen munkakörökben, milyen feltételekkel, milyen ütemezésben vonhatók be a foglalkoztatásba, valamint milyen előnyökkel jár mindez a munkáltató számára?

Ezen kívül feltérképezzük a célcsoportok foglalkoztatásához szükséges, rendelkezésre álló, ill. még hiányzó feltételeket, és javaslatokat dolgozunk ki a foglalkoztatás elősegítésére.

Az átvilágítás eszközei:

 

A projekt beavatkozási területe: Fogyatékos emberek esélyegyenlősége, munkához jutása

A projekt típusa: Bármilyen egyéb olyan szolgáltatás, amely a vállalkozások vezetőiben és munkavállalóiban kialakult, esélyegyenlőséghez kapcsolható hozzáállás megváltoztatását célozza, az érintetteket érzékenyebbé teszi az esélyegyenlőség témáit illetően

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: Középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:

vállalati vezetők, HR szakemberek, esélyegyenlőségi és CSR megbízottak, illetve a sérült emberek közvetlen munkahelyi vezetői és munkatársai

A megvalósuló projekt időtartama: 2 hónap

Hány főt érint a projekt: Változó

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:

A HEFOP 2.3.2 projekt keretében került megrendezésre első alkalommal a Munkáltatói Fórum elnevezésű rendezvényünk, ahol HR szakemberek, cégvezetők, és az alapítvány szakemberei közösen beszélgettek a munkahelyi diverzitás előnyeiről. A projektbe tartozott még egy modellprogram elindítása is, amelynek keretében egy munkáltatónál tréningeket tartunk, felmérjük a lehetséges munkaköröket, értékeljük az esélyegyenlőségi tervet.

A projekt indokoltsága:

Tapasztalataink szerint a vállalatok nyitottabbakká váltak a fogyatékos emberek alkalmazására, stratégiai elképzeléseik között egyre hangsúlyosabban jelenik meg a befogadó, sokszínű munkahely kialakítása. Ugyanakkor a menedzsment a megvalósítás pontos lépéseivel, a rejtetten előforduló diszkrimináció feltárási lehetőségével és kezelésével már nincsenek pontosan tisztában. Az átvilágítással ezen a nehézségeken igyekszünk segíteni.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:

Programjainkkal szeretnénk elősegíteni, hogy a szervezetek vezetői személyes kapcsolatba kerüljenek az eddig diszkrimináció által sújtott munkavállalói rétegekkel; megbizonyosodjanak munkavégző képességükről és munkahelyi beilleszkedésük lehetőségéről. A munkahelyi sokszínűség megfelelő kezelése egyúttal az üzleti teljesítmény növelésének is hatékony eszköze.

Egy befogadó, toleráns szervezet, amely növelni szeretné hatékonyságát – a megváltozott munkaképességű munkavállalók felé is nyitott.

A sikeres vállalatok általában olyan összetételű munkaerőt alkalmaznak, amely a szervezet közvetlen környezetében élő populációt reprezentálja – ez hazánkban is szükségessé teszi a fogyatékkal élő személyek nagyobb arányú foglalkoztatását. A vállalatok alapvető érdeke, hogy nyissanak e populáció felé, hiszen egyre hangsúlyosabb vásárlóerőt, és eddig javarészt kihasználatlan munkaerőt képviselnek. A munkába állításukhoz szükséges esetleges átalakítások költségei teljesítményük és értékteremtő képességük miatt bőven megtérülnek.

A munkaerőpiacról való kiszorulásuk stratégiai szempontból is hátrányos. Amellett, hogy kihasználatlan marad munkavégző kapacitásuk, a hozzájuk kapcsolódó negatív sztereotípiák cáfolására sincs lehetőségük. Szociális ellátásuk költségei a társadalomra hárulnak, ennek következtében hosszú távon növekszenek az adóterhek, ami végeredményben hátrányosan befolyásolja a vállalatok profitabilitását és versenyképességét.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:

A munkahelyi sokszínűség előnyei:

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:

A CSR profitot termelő tényező is

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:

A Salva Vita Alapítvány 1993 óta foglalkozik értelmi és látássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítésével, munkerő-piaci elhelyezkedésük támogatásával. Fő tevékenységünk a foglalkoztatási gondok megoldásában való támogatásnyújtás a Támogatott Foglalkoztatás (TF) szolgáltatás segítségével, a munkára felkészítés a Munkahelyi Gyakorlat program (MHGY) által. 2006 óta működtetjük Munkáltató Fórumunkat annak érdekében, hogy a munkáltatók nyitottabbá váljanak a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására, ezáltal javuljon a sérült emberek munkaerő-piaci helyzete.

Jogi forma: közhasznú alapítvány
Adószám: 18057409-1-42
Honlap címe: www.salvavita.hu

Referencia lista:
Pályázatok

OFA – TF szolgáltatás, telepítés, hálózat
Soros Alapítvány – Intézményi támogatás program
NCA – működés
NCA – nemzetközi kapcsolatépítés
NCA – minőségbiztosítás bevezetése
HEFOP 2.3.2 – Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások – TF szolgáltatás, Munkáltatói fórum, illetve egyéb munkáltatóknak szóló szolgáltatások
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány – Munkahelyi Gyakorlat program szociális intézményekben élő értelmileg akadályozott személyek részére
Open Society Institute – Értelmi fogyatékosok támogatott foglalkoztatása
NCA – működés
NCA – nemzetközi kapcsolatépítés
FGYK – Munkahelyi Gyakorlat prog. szakmai fenntarthatóságának kialakítása: Szakmai sztenderedek és monitoring rendszer kidolgozása
FGYK – Munkahelyi Gyakorlat program telepítése és a munkáltatók felkészítése, módszertan kidolgozása
Vodafone Alapítvány – TF, illetve működési költségek támogatás
Józsefvárosi Önkormányzat – TF, illetve működési költségek támogatás
Fővárosi Önkormányzat Esély Bizottság – KÁVA, klub táborozás támogatása
FMK – TF működésének támogatása
FGYK – Munkahelyi Gyakorlat bevezetése 4 iskolában. Résztvevő iskoláknak szakmai szolgáltatások nyújtása
OFA – angol nyelvi képzés munkatársak részére
NCA – működés
NCA – nemzetközi kapcsolatépítés
OFA – MHGY módszertani könyv átdolgozása
OFA – TF szolgáltatás, hálózat
FGYK (6803) – Munkahelyi Gyakorlat prog. szakmai fenntarthatóságának kialakítása: Szakmai sztenderedek és monitoring rendszer kidolgozása
FGYK (6804) – Munkahelyi Gyakorlat program telepítése és a munkáltatók felkészítése, módszertan kidolgozása
Fővárosi Szociális Közalapítvány – Webfejlesztés, honlap akadálymentesítés
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (P26/11/1) – FMHGY országos telepítésének előkészítése, illetve a Munkahelyi Gyakorlat program adaptációja családban élő értelmile- és tanulásban akadályozott álláskeresők részére
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány – ITF – Rehabilitációs intézmények foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásának fejlesztése
CEE TRUST – SROI analízis, munkáltatói együttműködés továbbfejlesztése
Budapest “Együtt Egymásért” – működési költségek
T-COM adományvonal – T-COM adományvonal

» Vissza