Hulladékhasznosító – Dorog

Meggyőződésem, hogy csak az aktív értéket termelő élet az értelmes, és ez minden emberre érvényes, színe, vallási, politikai beállítottságára, etnikai hovatartozására, fizikai vagy szellemi teljesítőképességére való tekintet nélkül. Tudjuk, hogy csak az ember képes alkotó, szükségleteit meghaladó érték termelésére. Belső, természetes igényünk, hogy a család, a társadalom értékes tagjának tartsanak bennünket, csak így lehet önbecsülésünk, így lehet harmonikus az életünk. Fenti gondolatok különösen érvényesek a hátrányos helyzetben vagy valamilyen fogyatékkal élő embertársainkra. A társadalom az egyes emberek, a vallási, gazdasági csoportok felelőssége, kötelezettsége gondoskodni arról, hogy ezen emberek ne legyenek kirekesztve, mellőzve, hogy érezzék, hogy a sajátos helyzetükben is értékesek, mert helyzetüknek megfelelően ők is alkotó tevékenységet tudnak végezni, a tevékeny élet fejleszti szellemi vagy fizikai potenciáljukat, önbecsülésüket. Eszenyi Zoltán, vállalkozó

» Vissza