Artemisszió Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Alkalmazkodás és együttműködés multikulturális környezetben – interkulturális kompetencia tréning

Kikiáltási ár: 180.000 Ft

Artemisszió Alapítvány - Vállalati CSRA projekt rövid bemutatása:
A kétnapos tréninget elsősorban kulturálisan vegyes munkacsoportok és ezek vezetői, valamint kulturálisan sokféle ügyfélkörrel rendelkező kapcsolattartók és ügyintézők számára ajánljuk. A tréning során a munkatársak számos olyan tudás és készség birtokába jutnak, melyek segítségével hatékonyan tudják kiaknázni a sokféleségből származó előnyöket, ugyanakkor sikeresebben képesek felismerni, megelőzni, illetve kezelni a kulturális másságból fakadó konfliktusokat. Mindez hozzájárul a hatékonyabb munkavégzéshez, és a feszültségmentes, befogadó vállalati légkörhöz.
A tréning 2 állandó és 2, a szervezet igényei alapján kialakított modulból épül fel. A tréninget megelőzi egy az Artemisszió Alapítvány által kifejlesztett interkulturális kompetenciamérő teszt alkalmazása, amely ráirányítja a figyelmet a résztevők erősségeire és a fejlesztendő területekre.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Kis-, közép-, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Vállalati felső- és középvezetők, adminisztratív és technikai alkalmazottak.

A megvalósuló projekt időtartama:
16 óra (2 nap)

Hány főt érint a projekt:
15

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
Ezt a képzést az Equal program utánkövetési szakaszában dolgoztuk ki egy konzorciumban létrehozott, kompetenciafejlesztést célzó termékünkre alapozva. A program első szakaszában menedékkérőkkel foglalkozó szociális munkásokat készítettünk fel az interkulturális konfliktusokkal való sikeresebb megküzdésre, a második szakaszban e képzés és a hozzá kapcsolódó kutatás alapján fejlesztettünk ki egy olyan modellt, amely alkalmas az interkulturális kompetencia részterületeinek feltérképezésére, egy hozzá kapcsolódó új képzési formával, amely túllép a szociális szféra speciális igényein.

A projekt indokoltsága:
A képzés sokéves tapasztalatunk, képzési, kutatási és fejlesztési tevékenységünk eredményeit használja fel. E tapasztalatok megmutatták, hogy az interkulturális konfliktusok fel nem ismerése és a kezelésükre való képtelenség gyakran okoz frusztrációt és kiégést azokban a szakmákban, amelyek természetéhez hozzátartozik a kulturálisan vegyes környezetben való működés. Mi több, az interkulturális folyamatok iránti közömbösség nem csupán nagyobb arányú diszkriminációhoz, de gyakran nem célravezető, magas érzelmi fűtöttségű reakciókhoz, és így a hatékonyság csökkenéséhez vezet.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
Az interkulturális kompetencia egy olyan társadalmi kulcskompetencia, amely a kulturálisan vegyes környezetben való tájékozódást, az e környezetnek leginkább megfelelő cselekvési módok kialakítását, a saját és a másik identitásának tudatos tiszteletben tartását és a hatékony kooperációt segíti elő. Mivel a globalizálódó világban a kulturális sokféleség inkább a norma, mint a kivétel, elmondhatjuk, hogy erre a kompetenciára mindenkinek szüksége van az önkiteljesedéshez és ahhoz, hogy sikeresen tudjon együttműködni a többiekkel. E kompetencia tudatos fejlesztése hozzájárul az elfogadóbb, toleránsabb munkahelyi légkör kialakításához, és az esélyegyenlőség kérdésének tudatos és folyamatos szem előtt tartásához.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
Az önismeret és a másikkal szembeni figyelem a belső feszültségek csökkenéséhez, ezzel hatékonyabb munkához vezet. Másrészt a sokféleség tudatos felhasználása többlet nyereséget jelenthet a vállalatnak.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Az interkulturális kompetencia tudatos fejlesztése a munkahelyen kifejezi a vállalat törekvését a nagyobb társadalmi tudatosságra és felelősségvállalásra.

A szervezet fő tevékenységei:
Az Alapítvány küldetése, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára lehetőséget biztosítson olyan tevékenységekben való részvételre, amelyek erősítik az emberek közötti kapcsolatokat, hozzájárulnak a tolerancia, a kölcsönös megértés és az együttműködés kialakulásához. Ennek érdekében képzéseket tart, kutatásokat szervez, és mobilitás programokat bonyolít. Az Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok – munkanélküliek, kistelepüléseken élők, romák, bevándorlók – bevonását, esélyegyenlőségük növelését. Ezt integrációs programok megvalósításával éri el

Jogi forma: közhasznú alapítvány
Adószám: 18089855-1-41
Honlap címe: www.artemisszio.hu

» Vissza