Budapest Esély Nonprofit Kft.

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Social label – Társadalmilag felelős munkáltató minősítés: helyzetfelmérés és audit

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

Budapest Esély Nonprofit Kft. - Társadalmi felelősségA projekt rövid bemutatása:
A Social label – társadalmilag felelős vállalkozás minősítés egy auditrendszer, amely a cégek munkáltatói gyakorlatait értékeli. A minősítés:

Ezzel hozzájárul:

Az audit folyamata:

A teljes folyamat egy hónapot vesz igénybe, az előkészítés és értékelés személyes konzultáción vagy távmunkában is végezhető, a helyszíni audit időtartama 2 nap.
A folyamat értékelés és javaslatok adásával, a sztenderdeknek való megfelelés esetén tanúsítvány kiadásával zárul.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A Social label minősítés célja, hogy a cégen belül együttműködés alakuljon ki a vezetők és az alkalmazottak között, így minden dolgozói réteget bevon.

A megvalósuló projekt időtartama:
1 hónap

Hány főt érint a projekt:
1000

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A Budapest Esély Nonprofit Kft. által vezetett „Befogadó Budapest” EQUAL projekt (A106, EMIR azonosító: EQUAL-2.2.1-2005-10-002/1.0 ) tapasztalataira illetve annak Tapasztalatátadási szakaszában végrehajtott fejlesztéseire épül a projekt. Az EQUAL projekt lehetőséget adott munkahelyi esélyegyenlőség szakmai és koncepcionális alapjainak megteremtésére, jelen projektünk teljes egészében az EQUAL során kidolgozott szakmai alapokra épít. Célunk, a kidolgozott minősítési rendszer megismertetése a potenciális felhasználókkal, elsősorban a piaci munkáltatókkal.

A projekt indokoltsága:

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A Social label – társadalmilag felelős munkáltató minősítés összegyűjti és rendszerezi azokat a felelős munkáltatói gyakorlatokat, amelyek a védett tulajdonságokkal rendelkező dolgozói csoportok esélyegyenlőségét segítik. Ilyen dolgozói csoportok pl. a nők, idősebb, fogyatékos, egészségkárosodott munkavállalók, nemzeti-etnikai vagy egyéb kisebbségi csoportokhoz tartozó dolgozók.

A projekt várható hatásaként:

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:

A szervezet fő tevékenységei:
A Budapest Esély Nonprofit Kft. fő tevékenységei:

Jogi forma: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Adószám: 18228012-2-43
Honlap címe: www.pestesely.hu

» Vissza