Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Könnyen! Érthetően! – Korszerű módszer a mindennapos munkahelyi kommunikációhoz

Kikiáltási ár: 250.000 Ft

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány - Társadalmi felelősségA projekt rövid bemutatása:
A képzés során a résztvevők elsajátítják a Könnyen Érthető Kommunikáció technikáit. Ennek során felkészülnek a megértési nehézségekkel élő emberek segítéséhez szükséges írásbeli, szóbeli és képi eszközök mindennapos használatára és alkalmazására.
A könnyen érthető kommunikáció módszerének elsajátításával a vállalti belső kommunikáció hatékonyabbá tehető a szervezeti egységei közötti kommunikációban, valamint az interperszonális kommunikációban is (pl. vezető–beosztott, munkatárs-munkatárs stb.)
Az ügyfélszolgálattal rendelkező cégek munkatársai eredményesebben kommunikálhatnak az ügyfelekkel a könnyen érthető kommunikáció módszerének alkalmazásával.
Vannak olyan emberek, akik számára az olvasás, a szóbeli kommunikáció, illetve annak megértése, értelmezése nehéz feladat. A Könnyen Érthető Kommunikáció mindenki számára érthető nyelvezet. Egyszerű, konkrét szavakat használ, ennek ellenére nem módosít a tartalmon. Az információt elérhetővé teszi olyanok számára, akiknek megértési nehézségeik vannak.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A képzés célcsoportjai a középvezetők és az alkalmazottak, mivel a módszer csak együttes alkalmazás esetén érvényesül.

A megvalósuló projekt időtartama:
20 óra (összesen 4 nap)

Hány főt érint a projekt:
14

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A TÁMOP 5.4.5 kiemelt projekt IV. Speciális képzések és továbbképzések témacsoportjában kidolgozott továbbképzési programok között került kifejlesztésre a Könnyen Érthető Kommunikációt használók intenzív képzési programja, amely az azonos nemzetközi programok hazai adaptációja. Korábban a módszer nem volt elérhető Magyarországon, a felhasználói oldal önérvényesítését ennek hiánya nagyban korlátozta. Ezt a hiányt pótolja a kidolgozott képzési program, amely az értelmi fogyatékos felhasználókon túl az egyéb megértési nehézséggel küzdők számára is az információkhoz hozzáférést biztosít.

A projekt indokoltsága:
A könnyen érthető kommunikáció módszere az értelmi sérült emberekkel foglalkozó szakemberek körében ismeretes. A kiemelt projekt fejlesztési folyamatában a módszer alkalmazásának hatékonysága bizonyítást nyert a munkáltatói, munkavállalói és szolgáltatói tevékenységekben is. A képzés célcsoportjainak bővítésével bármely vállalkozás számára segítséget nyújt a technika elsajátítása a belső és külső kommunikációban egyaránt.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A projekt lebonyolítása a munkáltatói szervezetre – összhangban a szervezet Esélyegyenlőségi tervével – elősegíti a speciális kommunikációs szükségletű munkavállalókkal kapcsolatos belső kommunikációt. Hatékonyabbá teszi a számukra átadásra kerülő munkáltatói utasításokat, dokumentumokat, közleményeket. Különösen az értelmi sérült, autizmussal élő, hallássérült vagy különböző nyelvi nehézségekkel küzdők (olvasás, írás, megértési nehézségek, külföldiek, alacsony iskolai végzettségűek). A módszer támogatja a szervezet ügyfélszolgálatának eredményes működtetését, mivel alkalmazása révén az ügyfelek számára könnyen, gyorsan, érthetően adhatók át a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk. A használatban lévő nyomtatványok, dokumentumok a módszer segítségével gördülékenyen kitölthetők lesznek. A módszer teljes körű alkalmazásával a munkáltatói szervezet nyitottabbá, elfogadóbbá és hozzáférhetőbbé válik, nagyobb eséllyel lesz képes a szervezet megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatására és/vagy a velük való partneri kommunikációra.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A vállalat a módszer alkalmazásával, mint a vállalati kommunikáció akadálymentesítésének egyik formája, képessé válik a speciális kommunikációs szükségletű munkavállalók alkalmazására és megtartására.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
A vállalat társadalmi felelősségvállalása transzparenssé válik a módszer alkalmazásán keresztül, mely növeli társadalmi elismertségét.

A szervezet fő tevékenységei:
A „semmit rólunk, nélkülünk”-elv alapján szorosan együttműködünk a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi szakembereivel, intézményeivel. Szakmai fejlesztéseink az óvodákban, iskolákban, a munkahelyeken, a mindennapi élet egyéb területein megkönnyítik a fogyatékos emberek életét.

Jogi forma: Közalapítvány
Adószám: 18127492-1-41
Honlap címe: www.fszk.hu

» Vissza