Jól-Lét Közhasznú Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: Munka és magánélet tartós harmóniája

Kikiáltási ár: 283.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
Az idei licitet megnyerő vállalat igényeire szabott szolgáltatásunkat a Munka és magánélet tartós harmóniája elnevezésű csomagunk következő elemeiből alakítjuk ki:

Jól-Lét Közhasznú Alapítvány - Társadalmi felelősségmunka-magánélet összhangja, nemek esélyegyenlősége állapotfelmérés, prezentáció keretében bemutatott kiegyensúlyozó-javaslatokkal

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A választott szolgáltatáselemtől függően

A megvalósuló projekt időtartama:
2 hónap

Hány főt érint a projekt:
2-1000 fő

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A JÓL-LÉT Alapítvány modellprogramot indított a kisgyermekes szülők pályaújrakezdésének elősegítésére. A program képzést, mentorálást, munkába-segítést tartalmaz. Alapítványunk komplex munkaerőpiaci tanácsadásban részesíti a munkaerő-piacra visszatérni nem tudó kisgyermekes szülőket, képzést nyújt nekik, segíti őket hiányzó, vagy elavult szakképzettségük pótlásában, a családi helyzetüket és hivatásuk összeegyeztetését támogató családbarát munkahely megtalálásában.

A projekt indokoltsága:
Az 5 év alatti gyereket nevelő nők 30%-a, a 3 gyerekesek 10%-a dolgozik.
1/3-uk tér vissza korábbi munkahelyére, több mint 50%-uk tartósan inaktív. Kiaknázatlan munkaerejük minden érintett számára veszteség. A megoldás a rugalmasabb munkaszervezésben és munkaadói hozzáállásában, a visszatérni kívánók részéről a munkáltatói szempontok és saját adottságaik megismerésében, a munkába állásra való tudatos
felkészülésben rejlik. Alapítványunk szolgáltatása a támogató intézményrendszert pótolja.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A kisgyermekes munkavállalók visszatérését eseti alapon bírálják el a cégek. A csomagnak köszönhetően a cég adekvát módszertanra tesz szert a téma stratégiai szemléletű megközelítéséhez.
A munka-magánélet összhangja állapotának felmérése, javaslataink révén a cég számára nyilvánvalóvá válhat a beavatkozás szükségessége.
A munkakörök áttekintésével a cég átlátja, melyek azok a szakmai területek, ahol nagyobbfokú rugalmasságot tud biztosítani a pályaújrakezdők, és más csoportok számára.
A felsővezetők szemléletformáló tréningje a támogató HR kezdeményezéseinek cégen belüli elfogadottságát erősíti.
A kisgyermekes reintegrációs pilot-projekt egy sikeres példán keresztül erősíti meg a cégeket abban. Hogy érdemes egy szélesebb körre kiterjeszteni az eseti alapon bevált módszertant.
Az anyasági politika segítséget nyújt a jó szándékot és a kedvező eseti tapasztalatokat beépítő  cégre szabott eljárásrend kidolgozására, rendszerbe foglalására, cégen belüli elfogadására és hatékony kommunikációjára.
A job sharing cégen belüli meghonosítása az üzletmenet miatt túlmunka, a visszatérők integrálása, mind a bármely ok miatt miatt rövidebb munkaidőben dolgozni tudók megtartása, a karrierek folyamatosságának fenntartása, a helyettesítés, tartalékkapacitás biztosítása szempontjából előnyös, többletköltséget nem jelent. Az Alapítvány módszertana (munkakör-áttekintés, szerződés és párosok kialaktítása) garantálja a párosok sikeres kiválasztását, tervezhetővé teszi az együttműködés kialakítását.
A vállalati Apák napja rendezvény felhívja figyelmet arra, hogy csak egyenlőbb családon belüli munkamegosztással lehet megőrizni nemcsak a két fél egyenlő karrieresélyeit, hanem a párkapcsolat stabilitását is.
A cafeteria-rendszer kialakítása során is van mód, és érdemes elősegíteni a nemek egyenlő esélyeit.
A pályaújrakezdők szükségleteinek, lehetőségeinek felmérése és a munkáltató szempontjaival való összehangolása a két fél céljainak összeegyeztetését, a munkaerő hosszú távú megtartását, lojalitásának, teljesítményének növelését eredményezi.
A rugalmas munkavégzési formák alkalmazása nem lehetséges a munkakörök ismerete nélkül, így önmagukban is jobb munkaszervezést eredményeznek.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A gyermekgondozásból visszatérők képességeinek kibontakoztatása az emberi erőforrással való tudatosabb, hatékonyabb gazdálkodást eredményez mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:

A szervezet fő tevékenységei:
A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány megoldásokat keres az anyaság és munka/hivatás/karrier összeegyeztetésének széles körben tapasztalt nehézségeire. Hazai és nemzetközi kutatási és foglalkoztatási projektek résztvevőjeként elméleti és gyakorlati ismereteinket folyamatosan fejlesztve nyújtjuk innovatív szolgáltatásainkat pályaújrakezdő anyák és munkáltatók részére.

Jogi forma: közhasznú szervezet
Adószám: 18697191-1-43
Honlap címe: www.jol-let.com

» Vissza