Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: Munkahelyi “Mértékletesség (Ébresztő) Nap “

Kikiáltási ár: 350.000 Ft

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány - Társadalmi felelősségA projekt rövid bemutatása:

Célunk hogy a munkahelyi egészségmegőrző programokban is helyet kapjon a Mértékletesség Éve kampányunk szemlélete (www.mertekletes.hu), amely itt az egészséges, örömteli munkavégzést kívánja segíteni abból kiindulva, hogy a környezetünkben lévő örömforrásokat (pl. alkohol, kávé, csokoládé, munka, internet, szex) az élethosszig tartó örömérzet érdekében mértékletesen használjuk. A munkavállaló, ha segítséget kap az egészségesebb életvitel kialakításához, szempontokat a túlzásba vitt fogyasztás és magatartási formák felismeréséhez, akkor jóval hasznosabb tagja lehet a cégnek, s nagyobb lesz a munkahely iránti lojalitása is. Ajánlatunk egy Mértékletesség-(Ébresztő) Nap a cégnél, melynek része

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A program 3 célcsoportot céloz meg:
felsővezetőket a fél órás előadás formában, a helyi HR csapatot egy órás workshopban és az alkalmazottakat.

A megvalósuló projekt időtartama:
Fél nap + 2 nap (előkészítés és utánkövetés)

Hány főt érint a projekt:
50-100

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
Az Equal A077 „Akiket kezd elveszíteni az élet…” című program keretében 610 fő (103 nő, 507 férfi) 16 év fölötti drogos problémákkal küszködő klienst vettünk ambuláns egészségügyi kezelésbe és pszichoszociális ellátásba a Gát utcai drogambulancián. Foglalkoztatási, munkaerő piaci helyzetében pozitív változás, javulás következett be 106 fő estében. A program során tapasztaltuk, klienseink fejlődésében milyen további problémákat jelenthetnek a munkahelyi környezetben tabuként kezelt betegség, s a szenvedélybetegekkel szembeni előítéletek és sztereotípiák.

A projekt indokoltsága:
A pénzügyi világválság időszakában a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a hatékonyabb munkavégzés és a humánerőforrás optimalizálása. A munkavállaló, ha segítséget kap az egészségesebb életvitel kialakításához, szempontokat a túlzásba vitt fogyasztás és magatartási formák felismeréséhez, akkor jóval hasznosabb tagja lehet a cégnek, s nagyobb lesz a munkahely iránti lojalitása is. A munkahelyi mentálhigiénés programok a legjobb belső kommunikációs céges befektetések közé tartoznak.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A vállalatok alkalmazottjainak egészségmegőrzésében, mentálhigiénéjének karbantartásában közvetlenül érdekelt a menedzsment, melyhez nagyban hozzájárulhatnak a cégen belül született egészségnevelő programok. Ebben a Mértékletesség-(Ébresztő) Nap sokat lendíthet, amely illeszkedik szervezetünk május óta futó Mértékletesség Éve kampányához (www.mertekletes.hu). Esélyegyenlőségi szempontból a különböző tudatmódosításra, függőségekre is alkalmas örömforrásokat egyformán kezeljük (pl. alkohol, kávé, munka, internet, számítógép, szex, stb.) abból a célból, hogy mértékletes használatuk megtanulásával segítsük a kiegyensúlyozott, örömteli teljes életet és az örömteli hatékony munkavégzést. Munkavállalói szempontból a kémiai szerektől való függőség elkerülése mellett, éppen annyira fontos a család és munka közötti egyensúly megteremtése (worklife-balance programok), hisz pl. a munkafüggőségben szenvedő, s az azt fel nem ismerő vagy titkoló munkatárs szociális kapcsolatai, munkavégzési hatékonysága erősen megromlanak. A Mértékletesség erényének cégen belüli reneszánsza és az ehhez kapcsolódó edukációs folyamat segíti a függőségek korai felismerését, illetve megakadályozza a már szenvedélybetegek elszigetelődését, diszkriminálását.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Az egészségbe történő befektetés hosszabb távon elősegíti a gazdasági növekedést. A Mértékletesség eszméje nem spórolást jelent, hanem az erő-és örömforrásokkal történő “elég jó” gazdálkodást.

A szervezet fő tevékenységei:
Alapítványunk elsők között jött létre a hazai drogprevenciós és ártalomcsökkentő civil szervezetek sorában. Komplex módon, egy intézmény keretében, összehangoltan nyújtunk egészségügyi, szociális és jogi szolgáltatásokat a pszichoaktív szerhasználó klienseknek. Alapítványunknál információt és megfelelő segítséget kaphatnak a szerhasználók, hozzátartozóik, pedagógusok, szakemberek, az érdeklődők. Jelenleg önkénteseinkkel együtt közel 40 munkatársunk dolgozik a két drogambulanciánkon, a prevenciós munkacsoportban és különböző ártalomcsökkentő programjainkban.

Jogi forma: közhasznú alapítvány
Adószám: 18231148-1-43
Honlap címe: www.kekpont.hu

» Vissza