Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Családbarát munkahely kialakítása szervezeti átalakítással, mentorálással

Kikiáltási ár: 380.000 Ft

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete - Esélyegyenlőségi pályázatA projekt rövid bemutatása:
Programunk célja a kisgyermekes szülők munkavállalásának segítése. Egy szervezeti átvilágítás során felmérjük a kisgyermekes munkavállalók alkalmazásának lehetőségeit, majd javaslatot teszünk rugalmas munkavégzési formák (részmunkaidő, osztott munkakör, távmunka, illetve ezek kombinációinak) bevezetésére. Információkat biztosítunk az ezek bevezetéséhez igénybe vehető támogatásokról, és tanácsadással segítjük az átszervezési folyamatot. Programunknak része a kisgyermekes munkavállalóknak szóló mentorálás is, mely segít megoldani az átmeneti időszak problémáit.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Vállalati vezetők, HR szakemberek, esélyegyenlőségi és CSR megbízottak, illetve a célcsoportba tartozó munkavállalók és közvetlen feletteseik

A megvalósuló projekt időtartama:
3 hónap (a vállalatot érintő idő heti 1 alkalom)

Hány főt érint a projekt:
változó

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A HEFOP-2.3.2, a TÁMOP-1.1.2 és a TÁMOP-5.3.1 projektekben hátrányos helyzetű munkanélküliek (kisgyermekes szülők, 50 év felettiek, alacsony vagy elavult iskolai végzettségűek, hajléktalanok) munkaerő-piaci integrációja volt a célunk. Arra törekedtünk, hogy az ügyfeleink tartósan elhelyezkedjenek, ezért a segítő folyamat a munkába állás után is folytatódott, mentoraink felvették a kapcsolatot a munkáltatókkal és segítettek a munkahelyi beilleszkedésben. A ROP-3.2.1 projekt keretében részt vettünk a távmunkában történő foglalkoztatás stratégiájának kidolgozásában a Nagykátai kistérségben.

A projekt indokoltsága:
A családi és munkahelyi kötelezettségek egyeztetése sokszor lehetetlennek tűnik a munkáltató és a szülő számára egyaránt, de az érintett szülők ki nem használt munkaereje, lojalitása nagy veszteség mindkét oldal számára. Tapasztalataink szerint a rugalmas munkaszervezés, a tudatos munkáltatói hozzáállás, az álláskeresők részéről a saját képességek, lehetőségek és a munkáltatói szempontok megismerése képes csökkenteni a nehézségeket és kialakítani egy minden érintett számára előnyös helyzetet.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
Az édesanyák és azok az apák, akik aktívan részt kívánnak venni a gyermekekkel kapcsolatos, többnyire a munkaidőt érintő eseményekben (óvodából elhozni a gyereket, szülői értekezlet, orvosi vizsgálatok stb.) térbeni és időbeli mozgástere beszűkül, a megszokott munkaszervezési folyamatok választásra kényszerítik őket, a családi vagy a munkahelyi kötelezettségeknek igyekezzenek megfelelni. Programjaink révén a cégek vezetői, döntéshozói információkhoz jutnak az atipikus munkavégzési formákról, az érintett célcsoport munkavégző képességéről, munkahelyi beilleszkedési lehetőségeikről. A szervezeti átvilágítás, a tudatos vezetői döntések, a rugalmas munkaidő- és folyamatszervezés és a mentori segítségnyújtás lehetővé teszi a kisgyermekes szülők munkavállalását, a férfiak nagyobb szerepvállalását a családi életben. Elérhetővé válik a nemek közötti egyensúly a munkahelyen, javul a munkahelyi esélyegyenlőség, csökken a nemi diszkrimináció. Javul a vállalat munkahelymegtartó ereje, a munkavállalók hangulata, nő a cég jóhíre, így összességében javul a szervezet működése is, az ott dolgozók pedig lojálisabb munkaerővé válnak.
Programunknak, amellett, hogy pozitívan befolyásolja az adott cég életét, áttételes, hosszabb távú hatása is van: a nők munkatapasztalatokhoz, önálló jövedelemhez jutnak, vagyis az élet más területein is csökken a kiszolgáltatottságuk és nőnek az esélyeik.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A kisgyerekes szülők lojális, jól teljesítő munkavállalók, (tovább)alkalmazásukkal csökken a fluktuáció, a cég megtakaríthatja a toborzás, képzés költségeit. Családbarát munkahelyként nő a cég jóhíre.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
A kisgyermekes szülők munkaerő-piaci helyzetének javulása enyhíti a demográfiai nehézségeket, növeli az állam bevételeit, hozzájárul a társadalom és a gazdaság fenntartható fejlődéséhez.

A szervezet fő tevékenységei:
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 10 területi irodából és 16 szociális szolgáltatást nyújtó intézményből álló társadalmi szervezet. Legfontosabb tevékenységeink: szociális segítségnyújtás, véradásszervezés, egészségvédelem, energiahatékonysági programok, munkaerő-piaci szolgáltatások. A hagyományos segélyezés mellett fő célunk a perifériára szorult csoportok társadalmi integrációja. Hátrányos helyzetű munkanélküliek elhelyezkedését segítő programjaink működnek a szobi, a váci, a dabasi és ráckevei kistérségben, illetve a ceglédi és százhalombattai hajléktalanellátó intézményeinkben.

Jogi forma: egyesület
Adószám: 19170039-2-13
Honlap címe: www.pestmegye.voroskereszt.hu

» Vissza