MIOK a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Termelőiskola – aki dolgozik, az tanul is

Kikiáltási ár: 180.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
Szerveztünk olyan vállalatoknak kínálja szolgáltatásait, akik szeretnék vagy már meglévő munkavállalóikat átképezni, esetleg munkatársaik elavult szakképzettségét frissíteni, vagy olyan új munkavállalót szeretnének integrálni a vállalathoz, akik eddig kiszorultak a munkaerőpiacról, s foglalkoztatásához szakképzettség megszerzésére van szükség. A képzés végrehajtása mellett vállaljuk a lehetséges munkavállalói kör kompetencia-felmérését, készségvizsgálatát is, illetve a munkavállaló alkalmazkodó-készségének javítása és lojalitása kialakításának érdekében mentális, pszicho-szociális gondoskodást, mentorálást is. Szervezetünk kapcsolatot ápol az ország egész területén a munkaügyi kirendeltségekkel, így segítséget tud nyújtani az általuk adható támogatási lehetőségekkel kapcsolatban is. Szervezetünk akkreditált szakképző központként működik. Különös figyelmet szentelünk képzéseinkkel a fiatal, akár pályakezdők, illetve a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiacra történő elhelyezésére. Eddigi képzéseink elsősorban az építőipari, a szociális, a személyi szolgáltatások, a vendéglátó-ipari és mezőgazdasági szakmák területére összpontosultak, ugyanakkor más területeken is állunk a munkaadók rendelkezésére szolgáltatásainkkal.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Közepes és nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Alkalmazottak, új munkavállalók

A megvalósuló projekt időtartama:
6 hónap

Hány főt érint a projekt:
10

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
HEFOP 2.3.1.-1-2004-09-0002/2.0 „ÚTIRÁNY” program; TÁMOP 1.1.2 “Decentralizált programok a hátrányos helyzetű foglalkoztatottakért” – “REGIONÁLIS TERMELŐISKOLA”

A projekt indokoltsága:
Ismert, hogy a munkaerőpiac egyre inkább igényli a képzett munkaerőt. Nagy létszámban dolgoznak azonban a munkaadóknál olyan – egyébként megbízható, de – szakképzetlen dolgozók, kiknek mindenképp szükséges a továbbfoglalkoztatásukhoz megszerezni a szakképzettséget. Vannak olyanok is, akik foglalkoztatottak, de nem kellően motiváltak a munkáltató érdekeit szolgálni. A projekt mindkét célcsoportra koncentrál, és megfelelő módszerekkel képes a munkáltató érdekei mentén végezni a humánerő fejlesztést.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A projekt, tekintettel arra, hogy a halmozottan hátrányos, szakképzettséggel nem, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezőket is megcéloz, mindenképp pozitív hatással van az esélyegyenlőség fokozására. Magában hordozza annak lehetőségét, hogy a szakképzetlen munkaerő szakképzettséget szerezzen, meglévő szakismereteit korszerűsítse. A projekt tartalmaz munkaerő-piaci ismereteket, önismereti, személyiségfejlesztési elemeket is, ennél fogva a munkavállalói attitüdök fejlesztésére is alkalmas. A munkavállalói érdekek és a munkáltatói érdekek a programban jól egyeztethetővé válnak. A munkáltató, amennyiben alkalmazza a dolgozói fejlesztésére az ismertetett programot jelentős lépést tesz evvel a cégénél az esélyegyenlőség megvalósítására, fokozására.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A projekt alkalmas a cégnél dolgozók szakképzettségi szintjének emelésére, a korszerű, a munkáltató igényei szerint megfogalmazódó szakmai ismeretek elméleti és gyakorlati fejlesztésére.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
A dolgozók komplex fejlesztésével nő szakismeretük, fejlődik önismeretük, kialakulnak a helyes munkavállalói attitűdjeik, hosszútávon alkalmassá válnak a munkahely-megtartásra önálló elhelyezkedésre.

A szervezet fő tevékenységei:
Az Alapítvány célja a speciális igényekhez alkalmazkodó, szakképzési programok végrehajtása, melynek során a képzésen túl nevelési célokat is megvalósít korszerű tananyagok és pedagógiai módszerek segítségével, változatos formában. Az Alapítvány, fejlesztésre fogékony programjaival, pályázati, valamint projektfejlesztési tapasztalatával kívánja megvalósítani céljait – a civilszervezetek erősödő szerep-, és feladatvállalásával – a speciális igényekkel jellemezhető területeken, pl. hátrányos helyzetkezelése, illetve a munkaerőpiacról kikerülés kezelése.

Jogi forma: alapítvány
Adószám: 183256-2-02

» Vissza