Partners Hungary Alapítvány

Az árverésre bocsátott termék, szolgáltatás címe: Mediáció workshop és egy mediációs ülés

Kikiáltási ár: 100.000 Ft

Partners Hungary Alapítvány - Vállalati CSRA projekt rövid bemutatása
1. Mediáció workshop: a konfliktusmenedzsment és a tárgyalásos konfliktuskezelés módszerének bemutatása interaktív és gyakorlat centrikus módszerekkel. A workshop által a vezetők és munkavállalók képessé válnak a mediációra alkalmas esetek beazonosítására – annak felismerésére, hogy melyek az adott konfliktus jellemzői, milyen módszerekkel kezelhetők, milyen esetekben érdemes mediátor közreműködését kérni. Megismerkednek a módszer alaptechnikáival, amelyeket munkájuk, kommunikációjuk során be tudnak építeni.
2. Egy munkahelyi konfliktus mediálása: egy konfliktusos ügy kezelése közvetítői eljárással.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:

Kisvállalkozások, közép- és nagyvállalatok.

Vállalaton belüli célcsoport:
A szolgáltatás mindhárom vállalattípus esetében mind a vezetők, mind a munkavállalók számára igénybe vehető – szervezeti igények szerint. A külső kapcsolatok esetében jelentkező konfliktusok esetén is alkalmazható módszer, mert a konfliktuskezelésen túl a mediáció hatására javul a felek kommunikációja és együttműködése.
A megvalósuló projekt időtartama: 1 hónap
Hány főt érint a projekt: 30

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
Az Igazságügyi Hivatal és a Partners Hungary Alapítvány által megvalósított “Pártfogóként is sikeresen a munkaerőpiacon” című program keretében a pártfogó felügyelők mediációs képzése valósult meg. A pártfogó – mediátor hálózat végzi 2007-től a büntetőügyek mediálását. A képzés során gyakorlatorientált tréningek, esetmegbeszélések és mediáción történő megfigyelő, illetve társmediátori részvétel valósult meg. A mediátorok munkájának követése, értékelése folyamatos.

A projekt indokoltsága:
A konfliktusos esetek többségében jogi úton kerülnek rendezésre. A forprofit szektorban a mediáció módszerének elterjedése lehetőséget biztosít arra, hogy a konfliktusokat költség- és időhatékonyabb módon rendezzék.
A mediáció technikáinak alkalmazása a munkahelyen belüli konfliktusok kezeléséhez és megelőzéséhez járul hozzá úgy, hogy jobb minőségű munkakapcsolatok és a kommunikáció alakul ki a munkavállalók között.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
Konfliktusmenedzsment elsajátításával a konfliktusok okainak, természetrajzának, fokainak ismeretében a konfliktuskezelés nem tüneti, hanem valódi okokra visszavezethető kezelése valósul meg. A mediáció alkalmas hierarchikus viszonyokban megjelenő esetek, illetve diszkriminációt feltételező konfliktusos esetek kezelésére is, amelyek rendszerint egy-egy tüneti konfliktus mélyebb okaiként jelennek meg. Ezáltal strukturális szervezeti változások igényeire is rávilágíthat.
A mediáció alapja az érdekek feltárása és a közös érdekek mentén történő megállapodások kidolgozása. A munkahelyi egyeztetések, esélyegyenlőségi fejlesztések kidolgozása során az érdekkommunikáció alkalmazása a valódi esélyegyenlőségi igények feltárásának, és esetleges konfliktusok megelőzésének hatékony módszere.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
Költség- és időhatékony konfliktuskezelés
Vállalati belső és külső kommunikáció minőségének javulása
Üzleti partnerekkel valódi érdekek mentén történő megállapodások kidolgozása
Vállalat image javul

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Terjed a mediáció módszerének ismertsége
Demokratikus vitarendezéshez járul hozzá
Együttműködési kultúra fejlődik
Innovatív változáskezelés

A szervezet tevékenysége:
Az alapítvány küldetése az együttműködés kultúrájának megteremtése és elterjesztése, valamint a konfliktusok megelőzése és kezelése. Demokráciafejlesztés stratégiai tevékenységek: Mediáció és konfliktuskezelés, stakeholder menedzsment, részvételi demokrácia fejlesztés, hálózatok fejlesztése. Esélyegyenlőségi stratégiai tevékenységek: roma integrációs programok, női esélyegyenlőségi programok, vállalatok társadalmi felelősségvállalása fejlesztés. Célcsoport: állami, nonprofit és forprofit szektor. Módszerek: képzések, szervezet- és stratégiai fejlesztés, kooperatív tervezés, facilitáció.

Jogi forma: Alapítvány
Adószám: 18068038-2-41
Honlap címe: www.partnershungary.hu

» Vissza