Szempont Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
A látássérülés és munkavállalás Szempontjai – érzékenyítő program és HR tanácsadás

Szempont Alapítvány - Civilek támogatásaKikiáltási ár: 150.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
1. Érzékenyítő program:
A programban a látássérült személyek helyzetét, lehetőségeit, speciális segédeszközeit, kompenzációs technikáit mutatják be rehabilitáció szakemberek konkrét tevékenységek végzése közben. A szem teljes takarása mellett kipróbálhatják a résztvevők a vakság következményeit, az általuk használt alternatív kommunikációs technikákat (Braille), az önellátást, a beltérben való közlekedés és tájékozódást (látó-vezetővel, fehér bottal). Saját élményeik következtében a résztvevők megtanulhatják, hogyan kell kommunikálni egy látássérült emberrel, hogyan, miben és mennyit kell segíteni nekik. Megtapasztalják, hogy megfelelő segédeszközökkel, módszerekkel és szükség esetén minimális segítséggel a látássérültek is képesek az önálló életvitelre és munkavégzésre.

2., Felelős HR:
A Felelős HR tanácsadás keretein belül a szervezetünk naprakész információkat nyújt egyfelől a területre vonatkozó foglalkoztatáspolitikai háttérről, másfelől a speciális szükségletű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó többlettudásról.
A felkínált szolgáltatás egyfelől tartalmaz egy általános, a megváltozott munkaképességűek alkalmazásával kapcsolatos tudásbázist (1. blokk, időtartam: 1 óra), másrészt egy interaktív műhelymunkát, amely a megrendelő cég munkaerő-gazdálkodási elveihez illeszkedő gyakorlati teendők köré szerveződik, és egyben alapja lehet egy további szakmai egyeztető folyamatnak (2. blokk, időtartam: 3 óra).

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Elsősorban a vezetők, azon belül is a HR, továbbá alkalmazottak

A megvalósuló projekt időtartama:
Érzékenyítő program: 3 óra
HR tanácsadás: 1+3 óra

Hány főt érint a projekt:
Programonként 10 fő

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A Szempont Alapítvány elemi rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztése látássérült személyek számára (TÁMOP-5.4.7/081-2009-0001). Cél: a látássérült személyek társadalmi- és gazdasági integrációja Magyarországon, országos hálózat kiépítése. Célcsoport: elsősorban Budapesten és a Közép-magyarországi Régióban élő (de országos szolgáltatást nyújtva!) látássérült, aktív korú személyek, köztük sikervakok is. Kapcsolódás: a program egyik kiemelt célja a munkáltató szervezetekkel való kapcsolatépítés, a látássérült emberek munkaerő-piaci (re)integrációja, melyhez kitűnő alkalom jelen pályázat.

A projekt indokoltsága:
A projekt lehetőséget nyújt a potenciális munkáltató a számára szükséges információkhoz hozzájusson a látássérült célcsoport kapcsán. A befogadó munkahelyek kialakulása szempontjából fontos az érzékenyítés, másrészt azon szolgáltatások nyújtása, melyek a mindennapi működésüket könnyítik, esetleg pályázati lehetőségeiket szélesítik.
A figyelmet fordítottunk a szűkös időkeretekre, valamint a költséghatékonyságra is.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A befogadó munkahely képessé válik a látássérült munkavállaló fogadására, várhatóan a hosszú távú foglalkoztatására is. A munkahely légköre az érzékenyítés hatására javul, emelkedik az empátia szintje a megváltozott képességű munkavállaló irányába.
A munkatársak ismeretekkel, újszerű kommunikációs technikákkal, elfogadói attitűddel gazdagodnak. Megvalósul a munkahely kommunikációs akadálymentesítése, néhány esetben igény szerint fizikai akadálymentesítés tanácsadására is sor kerülhet

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
1. érzékenyített munkavállalók, célcsoport igényeiről tájékoztatott HR
2. esélyegyenlőségi szempontból felelősen működő vállalat
3. munkaerő-piaci támogatások igénylése, pályázati lehetőségek bemutatása

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
1. A látássérülteket foglalkoztató cégek társadalmi megítélése javul
2. A célcsoport társadalmi befogadásának segítése, az esélyegyenlőség javulása
3. Külső (pl. civil) partnerekkel nő a kapcsolati tőke

A szervezet fő tevékenységei:
Jelenleg tevékenységi körünkbe tartozik a felnőttkorban látássérültté vált emberek felkutatása, elemi rehabilitációja, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása, magán-munkaközvetítői tevékenység végzése, családi- és társadalmi reintegráció elősegítése a célcsoport számára. Rehabilitációt kiegészítő tevékenységei a társastáncoktatás, látássérült emberek klubja, életmód-tábor, országos találkozók, Makula-klub. Sikerünket mutatja, hogy a célcsoport számára a legteljesebb rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó szervezet lettünk.

Jogi forma: alapítvány
Adószám: 18034491-1-43
Honlap címe: www.szempontalapitvany.hu

» Vissza