Színes Gyöngyök – Délvidéki Roma Nőkért Egyesület

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: Színes munkahely – csapatépítő tréning és kulturális rendezvény

Kikiáltási ár: 280.000 Ft

Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület - Vállalati CSRA projekt rövid bemutatása:
Olyan csapatépítő tréningeket kínálunk, melyek hozzájárulnak a közösségi kapcsolatok erősítéséhez, javítják a dolgozók közötti együttműködést. A résztvevők a mindennapi rutinból kilépve egy számukra új helyzetben találkoznak, képesek lesznek kívülről nézni saját munkahelyi szerepüket, helyzetüket, kapcsolataikat, ez az újfajta nézőpont pedig elősegíti az eddig megoldhatatlannak tűnő konfliktusok megoldását. A csapatépítő tréningeken nagy hangsúlyt helyezünk a kulturális különbségek tematizálására, újragondolására, konfliktuskezelési módszerek megismertetésére. Célunk, hogy a tréning során olyan élményeket szerezzenek a résztvevők, melyek változást indítanak el a gondolkodásukban: az együttműködés, a tolerancia, a sokszínűség értékként való kezelése érdekében. A projekt zárásaként egy vállalati rendezvény kulturális tartalmának biztosítását is vállaljuk, roma zenével, tánccal, ételekkel.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Pozíciótól függetlenül a vállalat bármely dolgozója, reményeink szerint alkalmazottak, közép- és felsővezetők egyaránt részt vesznek programunkban.
A megvalósuló projekt időtartama: 3 x 4 óra + 1 fél napos rendezvény
Hány főt érint a projekt: alkalmanként 15-20 fő

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
HEFOP projektünk keretében Nőközpontot hoztunk létre vállalkozást működtető/beindítani kívánó nők számára, tanácsadással, tréningekkel, képzésekkel. Gyakorlatot szereztünk tréningek lebonyolításában, és a résztvevők eltérő kulturális hátteréből adódóan olyan tapasztalatokat szereztünk a különbségek kezeléséről, melyeket azóta is hasznosítunk: a roma hagyományokról szóló konferenciákat szervezünk különböző szakemberek számára, mivel meggyőződésünk, hogy a kulturális különbségek megismerésével és tolerálásával olyan problémák is megoldhatók,melyek a mindennapi életben sokszor nagy feszültségeket okoznak.

A projekt indokoltsága:
A roma dolgozók az előítéletek miatt sokszor már az állásinterjúkon is hátránnyal indulnak, ráadásul vállalaton belüli helyzetük is problémás. Egymás kultúrájának megismerésével az előítéletek csökkenthetők, és az ebből fakadó problémák orvosolhatók. Fontos, hogy megmutassuk azt, hogy a különbségek nem feltétlenül kell, hogy elválasszanak, a sokszínűség valójában érték egy közösség számára.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
Azáltal, hogy a vállalat dolgozói és vezetői felismerik a kulturális sokféleség értékét, egy olyan toleráns, együttműködő munkahelyi közösség jöhet létre, melyben a munkavégzés is hatékonyabb. Az elfogadó légkör hozzájárul ahhoz, hogy az esélyegyenlőség ne csupán formális elv legyen, hanem valóban működő, a vállalatot átható szemléletmód.
Az általunk tartott tréningek alkalmat adnak arra, hogy a dolgozók felismerjék, hogyan alakulnak ki az előítéletek, és hogyan kezelhetők. Megismerhetik egymás szokásait, szemléletmódját. Tudatosítják azokat a diszkriminatív gyakorlatokat, melyek a mindennapi életben akár számukra észrevétlenül működnek, és a jövőben ezeket igyekeznek kiküszöbölni.

A programot záró kulturális rendezvény egy olyan közösségi esemény lehet a vállalat összes dolgozója számára, mely közös élményekkel járul hozzá egy összetartó közösség létrejöttéhez.

Programunk egyben mintaként szolgálhat hasonló kezdeményezésekhez, melyek más kultúrák értékeit jelenítik meg a vállalat mindennapi életében, illetve rendezvényein.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
Amennyiben a dolgozók úgy érzik, hogy környezetük elfogadó, motivációjuk nő, együttműködésük javul, ezáltal munkájuk hatékonysága nő, ami a vállalat működésére is jótékony hatással lesz.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
A vállalat az aktuális társadalmi problémákra pozitív választ ad, ez a különböző társadalmi csoportokban szimpátiát kelt, a társadalmi összefogást erősíti, mely a gazdasági környezetre is visszahat.

A szervezet fő tevékenységei:
Megalakulásunk óta támogatjuk a roma származású nőket, családjaikat, a roma közösségeket. Fő tevékenységeink: szociális tájékoztatás, életviteli tanácsadás, képzési és foglalkoztatási, kulturális, gyermek- és ifjúsági programok.

Fontosabb programok 2009-ben:

Színes Napok 2009 (Pécs2010 EKF): Tánccal kovácsoltam hidat – Balogh Béla emlékére, Orkestra Bohemika koncert, Roma hiedelmek és hitvilág konferencia, Chachipe fotókiállítás, Rostás-Farkas György felolvasóestje; gyermek- és ifjúsági tábor Kistolmácson; Egészségnap Bakonyán – Egyenlő Eséllyel A Rák Ellen – szűrő- és felvilágosító program.

Jogi forma: egyesület
Adószám: 18323997-1-02
Honlap címe: www.szinesgyongyok.hu

» Vissza