Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Esélyegyenlőség: jogok és kötelezettségek

Kikiáltási ár: 290 000 Ft
Egy Hajóban Alapítvány - Esélyegyenlőségi pályázat 2010.
A projekt rövid bemutatása:
A projektelemek egy komplex,élményt nyújtó érzékenyítést eredményeznek. 2 napos programunk – a munkavállalók és családtagjaik számára – egy önismereti-és csapatépítő tréninggel indul, melyet egy vályogház-építő tábornap követ. A tábori nap reggelén a társadalmilag felelős audit lefolytatása a résztvevőkkel, helyzetelemzés elkészítése (Módszer: kérdőív, interjú, statisztikai adatok). Szervezetünk 30 nap múlva elkészíti a cég esélyegyenlőségi tervezetét. Hisszük, hogy a rendszer kialakítása önmagában kevés, a dolgozóknak tudniuk kell róla, hogy hogyan élhetnek vele.

A projekt típusa
Befogadó hozzáállást elősegítő munkahelyi akciók és gyakorlatok

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
A befogadó társadalom elve szerint várjuk mindazon foglalkoztatottakat, közép-és felsővezetőket, akik a fenntarthatóság gyakorlatát kívánják alkalmazni.

A megvalósuló projekt időtartama:
1 hónap

Hány főt érint a projekt
25

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
Alapítványunk célja a jog kontextusában való társadalmi integráció megvalósítása a fiatalok befogadó szemléletének kialakítása, a rászorulók jogi segítése. HEFOP projektünkben a (bentlakásos) képzések megvalósítása terén szereztünk tapasztalatot, TÁMOP projektjeink pedig a hátrányos helyzetű fiatalok integrációját illetve a munkaerő-piacon inaktívak re-integrációját szolgálják. (OFA projekt keretében 8 cég számára készítettünk esélyegyenlőségi terveket.)

A projekt indokoltsága
A Világbank szerint a rendszerváltás utáni Magyarország hosszabb távú fejlődése nagy mértékben azon múlik majd, hogy miképp lesz képes kezelni a lakosság elöregedését. Ehhez olyan befogadó munkahelyek megteremtésére van szükség, amely harmóniát enged a család és a foglalkoztatottság köré, így segítve elő a gyermekvállalás tudatos, és fenntartható létét. Projektünk a befogadó munkahely megteremtése révén a munkáltatói és munkavállalói oldalon is erősíti a lojalitást, így növelve a hatékonyságot.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
Az önismereti- és csapatépítő tréningen a munkavállalók és családtagjaik az önreprezentáció feltárása nyomán a személyiségtipológiákat és azok alkalmazási területeit ismerhetik meg (kooperatív tanulási technikák alkalmazásával). A második nap reggelre ütemezett audit lefolytatása “szakmai kerekasztal” formájában történik, az egyedi esetek értékelésével, a jogok és kötelezettségek, illetve a morális elvek mentén. Az ún. “tábori napon” a befogadást erősítő tevékenységként egy ökofaluban tett látogatás keretében a vályogház-építés hagyományát és társadalmi szerepét tudatosítjuk. A vályogház-építés során a férfi-női szerepek, a – sokszempontú – hátrányos helyzet, illetve a fiatalok integrációja jelenti a “diszkriminációmentes tér” megteremtését, egy olyan társadalom képét, amelyben mindenkinek van helye és dolga. Szervezetünk az elkészített helyzetelemzés nyomán, 30 naptári napon belül vállalja továbbá a társaság esélyegyenlőségi tervének elkészítését, mellyel a jelenlegi munkajogi állapot fejlesztése valósulhat meg.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
A munkahelyi közösség és a család együttesen vesz részt a komplex érzékenyítő projektben, így multiplikálódik a hatékonyság, ill. a dolgozók és környezetük is részesül a szolgáltatásból.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
A befogadó és családbarát munkahely a fenntartható társadalom elősegítését szolgálja, míg az esélyegyenlőségi terv elkészítése a társaság jövőbeni stratégiáját fejleszti.

A kikiáltási ár indoklása
Szervezetünk egy olyan komplex projektet kíván megvalósítani, mely 5 programelemet tartalmaz; tréning, tábori nap, esélyegyenlőségi audit, helyzetelemzés és esélyegyenlőségi terv elkészítése.

A szervezet tevékenysége
Szervezetünk 2005 augusztusától, Magyarországon elsőként, és innovatív kezdeményezésként, az ún. Mobil Jogsegély Programot üzemelteti, mellyel jelenleg 10 megyében biztosítunk a vidéki települések számára helyben és térítésmentesen a jogi segítséget. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünket Európai Uniós források révén biztosítjuk. Célunk a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja, képzések, prevenciós, kompetenciafejlesztő programok révén, az iskolai sikerek növelése, valamint a munkaerő-piaci integráció. A térség területfejlesztési projektjeit a jog kontextusában ragadjuk meg.

Jogi forma:  kiemelten közhasznú alapítvány

Adószám: 18325542-2-02

Honlap címe:  www.egyhajoban.hu

» Vissza