Faág Baráti Kör Egyesület

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Zöld Sziget – önkéntes program

Kikiáltási ár: 190 000 Ft

Faág Baráti Kör Egyesület - Társadalmi felelősségA projekt rövid bemutatása:
A környezettudatos gondolkodáshoz kötődően, háromnapos önkéntes tevékenység keretében az egyesület célcsoportjával közösen zöld szigeteket alakítunk ki a Faág épületében. A vállalati képviselők a fiataljainkkal együtt kreatív foglalkozások keretében használati eszközöket, bútorokat, hulladékgyűjtőket, stb. alakítanak ki újrahasznosított alapanyagokból. Az elkészült tárgyak nagyrészt az Egyesület birtokában maradnak, azonban reményeink szerint a jó ötletek később a vállalati környezetben is “visszaköszönnek”.

A projekt típusa
Önkéntes program

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
A vállalati-szervezeti struktúra bármely szintjének képviselői számára biztosítható részvételi lehetőség, a legfelsőbb vezetéstől az alkalmazottakig.

A megvalósuló projekt időtartama:
3 nap

Hány főt érint a projekt
15 fő

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
Kapcsolódó TÁMOP projektünk célja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációját segítő programok működtetése, ennek egy elemét a ZÖFI (Zöld Fiatalok) Környezetvédelmi Munkacsoporttal együttműködve valósítottuk meg. A Munkacsoport célja fiataljaink számára a környezettudatos (zöld) gondolkodás, gondoskodás átadása, ill. a természetvédelem igényének erősítése, az újrahasznosítás fontosságának megismertetése volt. A foglalkozásokon tapasztalt elméleti tudást szeretnénk gyakorlatban is megvalósítani, ill. megvalósítatni, átadni.

A projekt indokoltsága
A környezettudatos gondolkodást, az újrahasznosítás igényét a XXI. században már nem lehet egy szűk réteg trendkövető magatartásának tekinteni. A gazdasági szektor képviselőinek egyfajta útmutatást kell nyújtani a szélesebb rétegek számára. Azonban ez az útmutatás nem szűkülhet le a CSR-stratégia egy elemére, a tudatosságnak, a környezetvédelem iránti elkötelezettségnek meg kell jelennie a vállalati struktúra minden elemében. A környezettudatos gondolkodás értéke sok elemében pénzben nem mérhető.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A jelenleg is futó TÁMOP projektünk egyik elemét képező környezeti nevelés foglalkozás fiataljaink körében elvetette a felelős környezeti-társadalmi gondolkodás magjait. A foglalkozások alkalmával elsajátított technikákat ezúttal maguk a fiatalok demonstrálhatják a vállalati képviselők körében, ezáltal a megszerzett tudásuk megerősítést kap, és olyan pozitív visszacsatolásokat eredményezhet, amelyek segíthetik a fiataljaink társadalmi hátrányukból fakadó komplexusainak leküzdését oly módon, hogy ők maguk adhatnak át valamit az általuk a környezeti foglalkozások alkalmával elsajátított ismeretekből. A célcsoportunkkal közösen lebonyolított alkotó foglalkozás képes megjeleníteni fiataljaink érzelmi világát, közelebbi megismerésükre ad módot, illetve a vállalati képviselők számára is felér egy csapatépítő programmal.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
A vállalatnak a közös munka során lehetősége nyílik olyan technikák megismerésére, amelyek felhasználásával saját üzleti környezetükben is képesek lehetnek a költséghatékonyabb üzemeltetésre.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
A vállalat a projekt megvalósításával a környezetvédelem,a társadalmi együttműködés iránti elkötelezettségének demonstrálásával példát mutathat szűkebb és szélesebb gazdasági-társadalmi környezetének.

A kikiáltási ár indoklása
A kikiáltási ár tartalmazza a projektben részt vevő 15 fő ellátását a három napra, étel-ital fogyasztást tekintve (kb. 90.000,-), valamint a termékek előállításához szükséges egyéb alapanyagok beszerzésének költségeit (kb. 100.000,-). A kikiáltási ár tehát összesen 190.000,- HUF.

A szervezet tevékenysége
Egyesületünk pályázati projekt keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, ill. állami gondoskodásban élő célcsoportja számára: információs és tanácsadó iroda működtetésével életvezetési, továbbtanulással, pályaorientációval, munkavállalással kapcsolatos segítség helyi civil szervezetekkel, állami szervekkel együttműködésben; jogi, pszichológiai tanácsadás szakemberek bevonásával; szabadidős-értékteremtő foglalkozások önkéntesek szervezésében. Mindemellett személyre szabott tantárgyi fejlesztés, célcsoportunk iskolai előmenetelét segítendő.

Jogi forma:  közhasznú szervezet

Adószám: 18315079-1-02

Honlap címe:  www.faagbk.hu

» Vissza