Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
KÖSSZ adománybolt

Kikiáltási ár: 200 000 Ft

Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány - Vállalati CSRA projekt rövid bemutatása:
Az első magyar adományboltot a KÖSSZA nyitotta meg angolszász mintára, mely kezdeményezést a cégeknek is bemutatja, hogy CSR tevékenységük részeként létrehozhassanak egy-egy adományboltot. A boltba a vállalat és a munkatársak felesleges, de még használható tárgyaikat, eszközeiket, ruháikat adhatják be ingyen, mely termékeket 25–50%-kal a piaci ár alatt értékesít a vállalat. Mindennek sokrétű pozitív hatása van a környezetre. Bevétel lehet további pénzadomány; a tevékenység újrahasznosítást eredményez; nyomott árai miatt szociális boltként funkcionál; munkahelyet teremt; PR és CSR eszköz.

A projekt típusa
Vállalati CSR tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
A bolt létrehozásához szükséges a felső vezetői döntés, de az üzemeltetése már bármilyen szinten lehet; a „beadó” és vásárló réteg az egész vállalat.

A megvalósuló projekt időtartama:
2 hónap

Hány főt érint a projekt
250

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
A KÖSSZA 2010. januártól valósítja meg TÁMOP 5.5.2./09/02 Az önkéntesség népszerűsítése projektjét, melynek keretében budapesti önkéntes centrummá vált, fő célkitűzése az önkéntesség népszerűsítése, az önkéntesek számának növelése, a szervezetek képessé tétele önkéntesek fogadására. Speciális cél, hogy 15 cég is bekapcsolódjon a vállalati önkéntes témában. Részükre 2 X 1, 5 napos képzés biztosított, melyek témája, hogyan tud egy cég nem anyagi támogatással segíteni a civil szférának, hogy az neki is megérje.
Ehhez kapcsolódik a charity shop is.

A projekt indokoltsága
A projekt közvetlen indokoltsága több mindenre vezethető vissza: civil szervezeteknek szabad felhasználású forrás biztosítása; adományozási kultúra fejlesztése Magyarországon; vállalkozások munkahelyi esélyegyenlőség biztosítás eszközeinek bővítése; társadalmi felelősség vállalás valódi gyakorlati megvalósításának elősegítése közvetlen munkahelyi és helyi szinten, felelős munkáltatóként.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
Adományboltot beindító vállalkozás több szinten is pozitív hatást generál a közvetlen munkahelyi- és a szélesebb környezetére is. A munkahelyen belüli egy újabb közösségi esemény, színtér az alkalmazottak részére. Az értékesítésből származó bevétel a munkahelyi esélyegyenlőség biztosításának – egy akció, esemény – forrása lehet; maga a bolt – kvázi szociális boltként pedig konkrét támogatás az alacsonyabban képzett, kevesebb jövedelemmel rendelkező munkatársak számára. A felesleges, de még használható tárgyakat, holmikat beadók és a vásárlók körének kiszélesítésével – közvetlen lakosság – nagyobb hatást ér el-, valódi társadalmi felelősséget vállal a vállalkozás. Maga a tevékenység újrahasznosítás, szemléletformálás – azzal, hogy a vállalat a saját, illetve a munkatársak felesleges eszközeit, tárgyait, ruháit összegyűjti, majd továbbadja újra használtra, ez konkrét újrahasznosítás, ami a fenntartható fejlődést szolgálja, miközben a munkatársak, és a közvetlen környezet szemléletét is formálja. Az esélyegyenlőség több szinten is megvalósul, munkahelyi esélyegyenlőség biztosítás eszköze; nehezebb sorsú munkatársak, lakosság támogatása; adott esetben konkrét civil szervezet támogatása. Egy adománybolt üzemeltetése számos lehetőséget jelent vállalkozásnak, munkáltatónak, akár civil szervezetnek az esélyegyenlőség-, a környezeti fenntarthatóság elvek, a társadalmi felelősség vállalás gyakorlati, felelős alkalmazására.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
Felelős munkáltatóként munkahelyi esélyegyenlőség sikeres megvalósítása; munkavállalók támogatása; társadalmi felelősség vállalás; PR értékű tevékenység.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
Adománybolt üzemeltetésével újrahasznosítás történik, miközben a munkahelyi és közvetlen környezetre is pozitív hatással van a vállalat; s mindennek szemléletformáló hatása is van.

A kikiáltási ár indoklása
Az első adománybolt megnyitását közel egy éves előkészítő munka előzte meg, többek közt a külföldi példák tanulmányozása, a modell hazai körülményekhez illesztése. A pozitív hatások tesztelése folyamatosan zajlik. A módszer megismerésével a boltot üzemeltető vállalkozás valódi CSR tevékenységet tud végezni; pozitív hatása több szinten is kimutatható lesz, a befektetés többszörösen megtérül.

A szervezet tevékenysége
A KÖSSZA az egyik legjelentősebb, önkéntességgel foglalkozó szervezet. Módszertani Központként számos (36) kórház, intézmény, civil szervezet önkéntes programját segíti életre, fejleszti, szervezi önkéntesek toborzását, beléptetését, képzését, közvetítését; közel 500 önkéntessel foglalkozik. Önkéntesség fókusszal antidiszkriminációs, munkaerőpiaci reintegrációs projekteket is megvalósított. 2010-ben a TÁMOP 5.5.2. révén budapesti önkéntes centrummá vált, ahol az önkéntesség népszerűsítése, a fogadó szervezetek felkészítése a legfőbb cél. Fontos szegmens a vállalati önkéntesség, CSR.

Jogi forma:  közhasznú alapítvány

Adószám: 18103122-1-41

Honlap címe:  www.korhazionkentes.hu

» Vissza