Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet

Az árverésre bocsátott termék neve:
Tókerülő kereszttúra két keréken – önkéntes program

Kikiáltási ár: 180 000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete az egészség védelmében ajánlja fel legújabb programját a vállalati önkéntesség népszerűsítése érdekében. Önkénteseinkkel és a licit győztes vállalat munkatársaival tesszük meg a Balaton körüli 210 km hosszú távot kerékpáron, népszerűsítve a Vöröskeresztet, a laikus elsősegélynyújtást és az egészség megőrzésének fontosságát. Az 1-4 napos túra pihenő állomásain véradásszervezéssel, elsősegély és vizimentő bemutatókkal emeljük ki a társadalmi szerepvállalás fontosságát, felhasználva a sajtó erejét és hangsúlyozva a két résztvevő PR megjelenését.

A projekt típusa

Önkéntes program

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Kisvállalat, Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
A cég összes alkalmazottja részt vehet programunkban, tehát mind vezetők, mind az alkalmazottak.

A megvalósuló projekt időtartama:
1-4 nap

Hány főt érint a projekt
90

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
A HEFOP pályázaton megnyert képzés a jövedelmileg hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci reintegrációját tűzte ki célul. A harmadik a “Szakmai partnerségépítési” modulban az állami, céges és civil szektorok együttműködési lehetőségeiről tanultak, így jelen pályázatunkkal továbbgondoltuk az ott elsajátított tudást, és átültetjük a gyakorlatba.

A projekt indokoltsága
A szervezet olyan önkéntesekkel rendelkezik, akik önzetlenül segítenek, hogy segíthessünk. A vállalati önkéntesség elterjesztésének első lépéseként őket hozzuk össze a győztes vállalat munkatársaival, majd a kerékpártúra végére garantáljuk, hogy megértik, miért lesz valaki önkéntes. A cég és szervezet közösen emel szót az egészség védelmében, a résztvevők bekapcsolódnak a vöröskereszt szolgáltatásainak népszerűsítésébe, s a projekt alkalmas csapatépítésre is.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
Programunkban a társadalom különböző rétegei vehetnének részt:
önkéntesek és munkavállalók, valamint a civil és az üzleti szféra képviselői. Együttesen valósítanak meg egy önkéntes programot, így megvalósul a különböző szektorok együttműködése. A for-profit szektor a társadalmi szerepvállalással segíti a non-profit szektor által prioritásként kezelt programjainak megvalósulását.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
Kommunikációs célok: ezzel a programmal egy társadalmi szervezet munkáját támogatják.
Fontos szerepet kap a vállalati önkéntesség, a társadalmi szerepvállalás.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
Pozitív image építés, márkaépítés. A projekt során a támogatók felületet kapnak a megjelenéshez, úgy, mint a sportversenyeken:
kerékpár, mez, rajtszám, valamint médiamegjelenésre is számíthatnak.

A kikiáltási ár indoklása
A kerékpáros túra anyagköltségei, étkezés, ellátás.

A szervezet tevékenysége
Elsősegélynyújtó tevékenységünkkel a társadalmi biztonsághoz, az életvédelemhez járulunk hozzá. A képzés és közúti vizsgáztatás mellett rendszeresen szervezünk elsősegélynyújtó versenyeket, s évente megrendezzük az Elsősegélynyújtó Világnapot. Ezen túl szervezetünk az alábbi tevékenységekkel foglalkozik:
véradásszervezés, felnőttképzés, Otthoni Szakápoló Szolgálat, egészségvédelem, lakossági szociális ellátás, ifjúsági munka, katasztrófa-készenlét és-intervenció

Jogi forma:  kiemelkedően közhasznú egyesület

Adószám: 19003056-2-41

Honlap címe:  www.voroskeresztbp.hu

» Vissza