Magyarországi Roma Parlament

Az árverésre bocsátott termék neve:
Fordítsuk meg! – Alternatív családi nap

Kikiáltási ár: 250 000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
Magyarországi Roma Parlament - Társadalmi szerepvállalásAlternatív családi nap a Roma Parlamentben, Budapest szívében, egy előítéletektől sújtott kerületben, egy, a rendszerváltás óta itt működő roma kulturális központban. A nap célja a roma kultúra megismertetése, romák és nem romák közös programja:

Egy új környezetben, kiszakadva a megszokott hierarchiából a résztvevők jobban megismerhetik egymást és egy kevéssé ismert kultúrát.
Fordítsuk meg! Gyere el hozzánk!

A projekt típusa
Befogadó hozzáállást elősegítő munkahelyi akciók és gyakorlatok

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
A vállalat minden dolgozójának ajánljuk beosztástól függetlenül, mert kikapcsolódásra és közös élményekre mindenkinek szüksége van.

A megvalósuló projekt időtartama:
1 nap

Hány főt érint a projekt
80

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
A HEFOP projekt 15 nőnek biztosított komplex – marketing ügyintézői – képzést a célcsoport szükségleteinek helyzetfeltárására építve, figyelemmel a munkaerő-piaci keresletre. A gyakorlati képzés és az utánkövetés során megtapasztaltuk a munkáltatók viszonyulását a különböző hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz, elsősorban a romákhoz. A munkáltatók zöme alig alkalmazza, vagy nem is szeretné alkalmazni őket megfelelő végzettség esetén sem. Ennek hátterében az áll, hogy a roma és nem roma társadalom között nem megfelelő az interakció. A családi nap az ismerkedést szolgálja.

A projekt indokoltsága
A for-profit szektor jövőjének egyik pillére a társadalmi szerepvállalás. A különböző társadalmi csoportok egymás közötti információáramlása és ismeretszerzése gyengíti a sztereotípiákat és segít lerombolni az előítéletet. A cigány művészek reprezentációja a romák önreprezentációja szempontjából nagyon fontos, ez a pozitív tőke inspirál és hat a társadalomra, a következő generációkra, remélve, hogy ők már elfogulatlanok lesznek a cigányokkal, nem úgy, mint kortársaink.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A családi nap élménye a munkavállalónak és családjának ad egyedülálló rekreációs lehetőséget, és elősegíti a foglalkoztatói piac és a legfiatalabb generáció érzékenységét. A roma kultúrából ad ízelítőt, amely kultúránk része, ugyanakkor a többség által kevésbé ismert és preferált. A foglalkoztatás egyik döntő akadálya az a kommunikációs defekt, amely a roma és a többségi társadalom között akadályozza az információáramlást. A humán kapacitások és források egyesítése javítja a regionális munkaerő-piaci kilátásokat.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
Újabb kommunikációs csatornák alakulnak, amelyek biztosítják a munkatársak informális, közösségkovácsoló találkozását, kikapcsolódását, megerősítik a belső együttműködést.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
A művészet, a kreativitás, a közösségi élmények üzenete segíti a vállalkozás társadalmi felelősségvállalását, ezáltal az üzleti profil színesítését.

A kikiáltási ár indoklása
gyerekprogram: 30 000 Ft
anyagköltség: 40 000 Ft
fellépők és résztvevők díja: 180 000 Ft

A szervezet tevékenysége
A Roma Parlamentet 1990-ben alapították cigány szervezetek, a cigányság társadalmi integrációjának előmozdításáért újságot, művészeti-, és szakmai programokat, illetve jogvédő irodát működtet. Olyan közösségi, szellemi és szakmai forrásközpont, amely programjaival és kiadványaival folyamatosan megteremti a többség-kisebbség párbeszéd lehetőségét.

Jogi forma: egyesület

Adószám: 19657655-1-42

Honlap címe: www.romaparlament.hu

» Vissza