MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Falfirka eltávolító képzés 4 fő részére

Kikiáltási ár: 290 000 Ft

MIOK Alapítvány - Esélyegyenlőségi pályázatA projekt rövid bemutatása:
A projekt keretében vállaljuk, hogy a licitet elnyerő vállalkozás részére – az általuk kijelölt 4 főnek – a licit ár fejében falfirka eltávolító, betanító képzést biztosítunk, melynek végén a résztvevőket levizsgáztatjuk, és erről tanúsítványt adunk ki. A képzés gyakorlatorientált, 50 óra elméletet és 100 óra gyakorlatot tartalmaz. A résztvevők a képzést elvégezve olyan szakmai kompetenciákra tesznek szert, melynek kapcsán alkalmassá válnak a falfirkák szakszerű eltávolítására. A képzés során a szakmai ismeretek mellett építőipari alapismeretek, várostörténeti ismeretek is oktatásra kerülnek.

A projekt típusa
Képzések és tréningek

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Kisvállalat, Középvállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
Halmozottan hátrányos helyzetű és roma, szakképzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú alkalmazottak köre.

A megvalósuló projekt időtartama:
150 óra

Hány főt érint a projekt
4

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
A projekt csak szellemiségében kapcsolható korábbi nyertes EU-s pályázatainkhoz, tekintettel arra, hogy ez a konkrét képzés egyik uniós pályázatunkban sem szerepelt. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által kiírt tranzitfoglalkoztatásos pályázat keretében valósult meg Pécsett. Jelenleg Szociális Szövetkezeti formában hasznosítják a képzésben elsajátított tudást a résztvevők. Célkitűzésük: Pécs, Európa Kulturális Fővárosa 2010′ falfirka mentessé tétele.

A projekt indokoltsága
Naponta tapasztaljuk lakókörnyezetünkben a falfirkák megjelenését, mely a városképet, a komoly anyagi és humán erő ráfordítással kialakított élhető környezetünket elcsúfítja. Ez különösen zavaró az idegenforgalom szempontjából is frekventált település részeken. A képzés során elsajátítható technológia alkalmas arra, hogy gyorsan, hatékonyan és viszonylag kevés költséggel a falfirka eltávolítható legyen. Az általunk kínált képzés ennek feltételét teremti meg, és biztosítja 8 fő foglalkoztatását.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A képzés megvásárlásával lehetőség nyílik a vállalkozásnál foglalkoztatott hátrányos helyzetű (szakképzettséggel nem rendelkező) dolgozók fejlesztésére, korszerű ismeretekkel, tudással történő felvértezésére. A betanító képzést követően a tanfolyamot elvégzettek alkalmassá válnak arra, hogy 4 fős team-ben végezzék munkájukat. Szakképzetlen munkaerőből szakképzetté válnak, és az sem mellékes, hogy tudásuk jól eladható a munkaerőpiacon. A képzésben részt vett 4 fő munkaerő-piaci esélyei nagy mértékben nőnek. Abban az esetben, ha a munkáltatónak meg kell válni tőlük valamely okból, a meglévő tudásukkal jó eséllyel találhatnak munkát ezen a területen. A munkáltató szervezetnek is érdeke, hogy képezze dolgozóit, hisz a befektetett források hosszútávon megtérülnek, még akkor is, ha a vállalkozás csak saját épületeinek falfirka mentesítésére használja a munkacsoportot, és nem piacosítja a szolgáltatást. A képzésbe vonás nem igényel különösebb előképzettséget, jól megtanítható az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknek is.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
1. A képzés megvásárlója olyan munkacsoportot hozhat létre, mely jelentős bevételt realizálhat vállalkozásának;
2. A szolgáltatás széleskörű kiterjesztésével az adott szervezet növelheti ismertségét;

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
A falfirkák újratermelődnek, a firkák eltávolítására is folyamatos az igény, új piacok is megcélozhatóak vele. Lakókörnyezetek szépülnek meg általa, pozitív irányba befolyásolva az ott élők hangulatát.

A kikiáltási ár indoklása
A képzés kikiáltási ára tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás, valamint a záróvizsga költségeit, a képzés során használt gépek üzemeltetési költségét, a felhasznált vegyszerek és fogyóanyagok árát. A kikiáltási ár más költséget nem tartalmaz. Amennyiben a képzés elkel, a vevőnek kell biztosítani a megvalósításhoz tantermet, munkaruhát és védőeszközöket.

A szervezet tevékenysége
Alapítványunk a Dél-dunántúli régióban képző–, foglalkoztató-, gondoskodó projekteket valósít meg elsősorban. Ennek eredményeként az iskolarendszeren kívül biztosíthatóvá válik a szaktudás munka-erőpiaci értékének növelése, az elhelyezkedési esély fokozása. Profilunkhoz tartozik az egész életen át tartó tanulás megalapozása, és a munkaerőpiac igényeire történő gyors reagálás, az esélyegyenlőség növelése. Programjaink alanyai halmozottan hátrányos helyzetű emberek, köztük nagy számban romák, alacsonyan képzettek, megváltozott munkaképességűek. Megvalósítunk tranzitprogramokat, rétegprogramokat.

Jogi forma: alapítvány

Adószám: 18325645-2-02

Honlap címe: www.miokpecs.hu

» Vissza