Szempont Alapítvány

Az árverésre bocsátott termék neve:
A látássérülés és munkavállalás Szempontjai – érzékenyítő program és HR tanácsadás

Kikiáltási ár: 150 000 Ft

Szempont Alapítvány - Civilek támogatásaA projekt rövid bemutatása:
1. Érzékenyítő program:
A programban a látássérült személyek helyzetét, lehetőségeit, speciális segédeszközeit, kompenzációs technikáit mutatják be rehabilitáció szakemberek. A szem teljes takarása mellett kipróbálhatják a résztvevők a vakság következményeit, az általuk használt alternatív kommunikációs technikákat (Braille), az önellátást, a beltérben való közlekedés és tájékozódást (látó-vezetővel, fehér bottal). Saját élményeik következtében a résztvevők megtanulhatják, hogyan kell kommunikálni egy látássérült emberrel, hogyan, miben és mennyit kell segíteni nekik. Megtapasztalják, hogy megfelelő segédeszközökkel, módszerekkel és szükség esetén minimális segítséggel a látássérültek is képesek az önálló életvitelre és munkavégzésre.

2. Felelős HR:
A Felelős HR tanácsadás keretein belül a szervezetünk naprakész információkat nyújt egyfelől a területre vonatkozó foglalkoztatáspolitikai háttérről, másfelől a speciális szükségletű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó többlettudásról. A szolgáltatás egyfelől tartalmaz egy általános, a megváltozott munkaképességűek alkalmazásával kapcsolatos tudásbázist (1. blokk, időtartam: 1 óra), másrészt egy interaktív műhelymunkát, amely a megrendelő cég munkaerő-gazdálkodási elveihez illeszkedő gyakorlati teendők köré szerveződik (2. blokk, időtartam: 3 óra).

A projekt típusa
Befogadó hozzáállást elősegítő munkahelyi akciók és gyakorlatok

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Közép vállalat

Vállalaton belüli célcsoport
Elsősorban a vezetők, azon belül is a HR, továbbá alkalmazottak

A megvalósuló projekt időtartama:
Érzékenyítő program: 4 óra + 4 óra; HR tanácsadás: 1+3 óra (2 fő végzi)

Hány főt érint a projekt
Programonként 20 fő

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
A Szempont Alapítvány elemi rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztése látássérült személyek számára (TÁMOP-5.4.7/081-2009-0001). Cél: a látássérült személyek
társadalmi- és gazdasági integrációja Magyarországon, országos hálózat kiépítése. Célcsoport: elsősorban Budapesten és a Közép-magyarországi Régióban élő (de országos szolgáltatást
nyújtva!) látássérült, aktív korú személyek, köztük sikervakok is. Kapcsolódás: a program egyik kiemelt célja a munkáltató szervezetekkel való kapcsolatépítés, a látássérült emberek munkaerő-piaci (re)integrációja, melyhez kitűnő alkalom jelen pályázat.
Az alapítvány nemrég elnyert egy újabb pályázatot (TÁMOP-2009-5-3-1-/09), melynek révén még szélesebb rétegek számára juttatja majd el azokat a lehetőségeket, amelyek a sikeres rehabilitációjukhoz szükségesek, és Első Lépésként segítik a munkaerő-piacra való visszatérésüket.

A projekt indokoltsága
A projekt lehetőséget nyújt a potenciális munkáltató a számára szükséges információkhoz hozzájusson a látássérült célcsoport kapcsán. A befogadó munkahelyek kialakulása szempontjából fontos az érzékenyítés, másrészt azon szolgáltatások nyújtása, melyek a mindennapi működésüket könnyítik, esetleg pályázati lehetőségeiket szélesítik.
A figyelmet fordítottunk a szűkös időkeretekre, valamint a költséghatékonyságra is.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A befogadó munkahely képessé válik a látássérült munkavállaló fogadására, várhatóan a hosszú távú foglalkoztatására is. A munkahely légköre az érzékenyítés hatására javul, emelkedik az empátia szintje a megváltozott képességű munkavállaló irányába.
A munkatársak ismeretekkel, újszerű kommunikációs technikákkal, elfogadói attitűddel gazdagodnak. Megvalósul a munkahely kommunikációs akadálymentesítése, néhány esetben igény szerint fizikai akadálymentesítés tanácsadására is sor kerülhet.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker

Szélesebb értelemben vett üzleti siker

A kikiáltási ár indoklása
A programban alapítványunk 3 munkatársa vesz részt. 1 fő rehabilitációs tanár az érzékenyítő programban, 1 fő munkavállalási tanácsadó, szociális munkás és 1 fő foglakozási tanácsadó, pszichológus a HR tanácsadásban. A munkatársak a részvételért megbízási díjat kapnak, mely szuperbruttó 7.500Ft/óra (összesen 120.000Ft/16 óra). A szükséges eszközök helyszínre/ről szállítása 10.000Ft, és a programban használatos anyagok (pl irodaszer, mindennapos eszköz, tájékoztató anyagok készítéséhez kellékek) beszerzésére 20.000Ft.

A szervezet tevékenysége
Jelenleg tevékenységi körünkbe tartozik a felnőttkorban látássérültté vált emberek felkutatása, elemi rehabilitációja, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása, magán-munkaközvetítői tevékenység végzése, családi- és társadalmi reintegráció elősegítése a célcsoport számára.
Rehabilitációt kiegészítő tevékenységeink a társastáncoktatás, látássérült emberek klubja, életmód-tábor, országos találkozók, Makula-klub. Sikerünket mutatja, hogy a célcsoport számára a legteljesebb rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó szervezet lettünk.

Jogi forma: Kiemelkedően közhasznú alapítvány

Adószám: 18034491-1-43

Honlap címe: www.szempontalapitvany.hu

» Vissza

Szempont Alapítvány – Civilek támogatása