Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Kavalkád

Kikiáltási ár: 250 000 Ft

Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület - Esélyegyenlőségi pályázatA projekt rövid bemutatása:
Egy olyan programot kínálunk a résztvevők számára, melynek során egy Pécs melletti faluban kipróbálhatják a hagyományos beás mesterségeket: a teknővájást, kosárfonást, megismerkedhetnek a cigány tánccal, roma ételeket fogyaszthatnak, miközben beás szokásokról hallhatnak. A kavalkádban a vállalat dolgozói nem csupán vendégek lesznek, hanem a helyiekkel együtt maguk is tevékenyen részt vesznek az egész napos programban, így az reményeink szerint egy olyan közös ünneppé válik, ahol romák és nem romák, helyiek és vendégek egymást megismerve rövid idő alatt nagy távolságokat hidalnak át.

A projekt típusa
Bármilyen egyéb olyan szolgáltatás, amely a vállalkozások vezetőiben és munkavállalóiban kialakult, esélyegyenlőséghez kapcsolható hozzáállás megváltoztatását célozza

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Kisvállalat, Középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
Pozíciótól függetlenül a vállalat bármely dolgozója. Reményeink szerint alkalmazottak, közép- és felsővezetők egyaránt részt vesznek programunkban.

A megvalósuló projekt időtartama:
1 nap

Hány főt érint a projekt
25

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
HEFOP projektünk keretében Nőközpontot hoztunk létre vállalkozást működtető/beindítani kívánó nők számára, tanácsadással, tréningekkel, képzésekkel. Gyakorlatot szereztünk tréningek lebonyolításában, és a résztvevők eltérő kulturális hátteréből adódóan olyan tapasztalatokat szereztünk a különbségek kezeléséről, melyeket azóta is hasznosítunk: a roma hagyományokról szóló konferenciákat szervezünk különböző szakemberek számára, mivel meggyőződésünk, hogy a kulturális különbségek megismerésével és tolerálásával olyan problémák is megoldhatók,melyek a mindennapi életben sokszor nagy feszültségeket okoznak.

A projekt indokoltsága
A roma dolgozók álláshoz jutása és munkahelyi beilleszkedése a legtöbb esetben problémás. Egymás kultúrájának megismerésével az előítéletek csökkenthetők, és az ebből fakadó problémák orvosolhatók. Fontos, hogy megmutassuk azt, hogy a különbségek nem feltétlenül kell, hogy elválasszanak, a sokszínűség valójában érték egy közösség számára

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
Az általunk kínált egy napos kavalkád olyan élményszerű tapasztalatot ad egy másik kultúrával való találkozásról, melyet semmilyen egyéb módon nem lehet átadni. Egy olyan színes programmal készülünk, mellyel reményeink szerint sikerül megmutatni a cigány kultúra sokszínűségét, a cigány közösségek értékeit. A helyiekkel való találkozás, a közös tevékenységek, beszélgetések segítenek az előítéletek csökkentésében és a kulturális sokszínűség értékként való elismerésében. Ez a tapasztalat visszahat a munkahelyi együttműködésekre is, hiszen egy olyan elfogadó légkört hoz létre, amelyben nem csupán a roma, hanem bármely más kulturális háttér iránti tolerancia nő. Ez a szemlélet segíti az esélyegyenlőség megvalósulását. Egy ilyen toleráns és együttműködő munkahelyi közösségben a munkavégzés is hatékonyabb, az esetleges konfliktusok könnyebben kezelhetőek, a nyitottság segíti egy összetartó közösség létrejöttét. Reményeink szerint a program csupán kezdete egy olyan vállalati szemléletváltásnak, mely a sokszínűséget, elfogadást középpontba helyezve igyekszik javítani a belső és külső kapcsolatokat.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
Az elfogadó légkör hozzájárul a dolgozók motivációjának növekedéséhez, segít az együttműködésben, ezáltal hatékonyabbá teszi a munkavégzést, mely a vállalatot is sikeressé teszi.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
A sokszínűség és az elfogadás olyan értékek, melyek propagálása a hosszabb távon gondolkodó, a társadalmi környezet javításában érdekelt vállalatok számára kiemelten fontos feladat.

A kikiáltási ár indoklása
A tervezett programban részt vesznek táncosok, zenészek. Az ő tiszteletdíjuk mellett az összegből a programhoz szükséges infrastruktúrát, valamint az ételekhez szükséges alapanyagokat is biztosítjuk.
(A helyi mesteremberek, az ételeket készítők és más helyiek, valamint az egyesület munkatársai önkéntes munkájukkal járulnak hozzá az eseményhez.)

A szervezet tevékenysége
Az egyesület létrehozásakor célunk a roma nők helyzetének javítása és a közéletben való részvételük erősítése volt. Jelenleg kulturális programokkal, képzésekkel, tanácsadással segítjük a roma közösségeket, civil szervezeteket, egyéneket. Különösen fontosnak tartjuk a roma kultúra megőrzését és a különböző kultúrák közötti párbeszéd segítését. Ízelítő az aktuális programokból: Láttatni a láthatatlant: rajz- és videóinstallációs pályázat és kiállítás roma költők versei alapján készült alkotásokból (Pécs2010 EKF); Színes Kavalkád – Cigánynak születtem (POSzT Off, Pécs2010 EKF)

Jogi forma: közhasznú egyesület

Adószám: 18323997-1-02

Honlap címe: www.szinesgyongyok.hu

» Vissza