KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 1995 októberében alakult Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület néven, az INEM (International Network for Environmental Management) magyar tagjaként. Az egyesület 2007 óta a CSR Europe és a Global Footprint Network magyarországi tagja, a GRI partnerszervezete. Jelenleg 109 tagszervezete van.

A KÖVET nem nyereségorientált, a kormányzattól és érdekcsoportoktól függetlenül működő kiemelkedően közhasznú szervezet. Szolgáltatásokat nyújt és gyakorlati programokat szervez a felelős vállalatirányítás területén, kiemelten a környezetre kisebb terheket rovó vállalati működés elterjesztése érdekében. A KÖVET pártpolitikai vitákban nem foglal állást, tagjai nem “CSR vagy zöld mintavállalatok”, de felelősséget érző cégek, akik működésüket is ezen szempontok szerint alakítják, alkalmazzák és terjesztik a CSR és a környezettudatos vállaltirányítás eszközeit és módszereit.

Az Egyesület főtitkára Dr. Tóth Gergely, a Pannon Egyetem docense, elnöke Vagdalt László. Az operatív munkáját tízfős titkárság segíti, Bodroghelyi Csaba ügyvezető igazgató vezetésével.

A KÖVET feladata, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a fenntartható, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból felelős vállalatirányítás szemléletét és gyakorlati segítséget nyújtson a vállalkozásoknak, vállalatoknak ez irányú feladataik megismerésében és teljesítésében. Az Egyesület szakmai segítséget nyújt a kulcspozíciókban levő vezetőknek munkájuk felelős módon való elvégzéséhez, a vállalatoknál elért eredményeket, kiemelkedő, pozitív példákat pedig igyekszik széles körben ismertté tenni.

A KÖVET feladatai teljesítése érdekében a vállalatok számára szakmai kiadványokat jelentet meg, konferenciákat, tapasztalatcseréket rendez; oktatásokat szervez és tart, statisztikai felméréseket végez. A vállalati környezeti vezetővel együttműködve konkrét hazai és nemzetközi programokat és projekteket hajt végre. A KÖVET dolgozta ki a mély vállalati felelősség modelljét, (A Valóban Felelős Vállalat) amelynek keretében tanácsadást, oktatást, cégminősítést végez.

Fontosabb tevékenységek:

» Vissza