Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Fogyasztóvédelmi ismeretek vállalkozások számára

Kikiáltási ár: 180.000 Ft

A vállalkozások megismertetése az alapvető fogyasztóvédelmi ismeretekkel, így olyan témákkal, mint például a fogyasztóvédelem intézményrendszere, az üzletek működtetésével kapcsolatos kötelezettségek, a fogyasztói panaszok gyakorlati megoldása, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok fogalma és fajtái.

A projekt beavatkozási területe
Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület - Vállalati CSR
A projekt típusa:
Képzések és tréningek

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt?
Kisvállalat, Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
Vezetői szinten: középvezetői szint , amely meghatározza az alkalmazottak számára a fogyasztói tájékoztatás, panaszügyintézés menetét.

A megvalósuló projekt időtartama
1 nap

Hány főt érint a projekt?
20

A projekt kapcsolódása a nyertes uniós projekthez:
A TÁMOP „A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával” című pályázat keretében megvalósított „Az OFE és az INDRA közös összefogása a tudatos fogyasztók és a képzett fogyasztóvédők létszámának növelése érdekében” című projekt elsődleges célkitűzése, hogy a fogyasztóvédelmi szakemberek szakmai és társas kompetenciái fejlesztésével minél több fogyasztó tudatosságát, jogérzékét, jogai képviseletére való képességét fejlessze, segítse feltárni problémáikat, megoldani panaszaikat. A fogyasztóvédelmi ismeretek elősegítik a vállalkozások jogkövető magatartását, amely szintén kihatással van a fogyasztói jogok érvényesülésére.

A projekt indokoltsága
A vállalkozások jogkövető magatartása elengedhetetlen a fogyasztói jogok érvénysüléséhez. A gazdálkodó szervezetek jogkövető magatartásának sok esetben az az akadálya, hogy – tekintettel arra, hogy széles körű, de ugyanakkor igen speciális ismeretekről van szó – nincsenek tisztában a jogszabályok által támasztott követelményekkel. A fogyasztóvédelem területén való jártasság révén viszont hatékonyabban vezethetőek az üzleti vállalkozások, illetve hozzájárul a fogyasztói jogok érvényesüléséhez.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A cél a fogyasztóvédelmi ismeretek fontosságára való figyelemfelhívás, szemléletváltás elősegítése a vállalkozások körében: a fogyasztóvédelem iránt fogékonyabbak legyenek, és a társadalmi felelősségvállalásban aktívabb szerepet vállaljanak. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elengedhetetlen része a fogyasztók felelős, részletes tájékoztatása, valamint a fogyasztóvédelmi normák messzemenő figyelembe vétele. A vállalkozás – a fogyasztóvédelmi ismeretek birtokában – termékei, szolgáltatásai nyújtása és ezek reklámja, marketingje során is könnyebben gyakorol jogkövető magatartást, valamint a lehető legszélesebb körű, ugyanakkor etikus és objektív tájékoztatást nyújthat a fogyasztók (különös tekintettel a kiszolgáltatottabb fogyasztói rétegek) számára.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
A piacfelügyeleti tevékenységben szemléletváltás következett be, és nem a szankció alkalmazása az elsődleges, de bírság kiszabására is sor kerülhet. A kedvezőtlen tapasztalatot szerző fogyasztók ronthatják a cég hírét, hitelét. A fogyasztóvédelmi ismeretek révén mindez csökkenthető.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
Annak kinyilvánítása, hogy a fogyasztóvédelem iránt fogékony, társadalmi felelősségvállalásban szerepet vállaló cégről van szó, amely számára fontos a fogyasztói jogok érvényesülése, illetve a maga eszközeivel igyekszik elősegíteni a fogyasztók korrekt tájékoztatását.

A kikiáltási ár indoklása
Figyelembe vettük a program megvalósításával járó költségeket. A szolgáltatás magában foglalja az előadók biztosítását, az esetleges utazási költségeiket, a résztvevők számára segédanyagok biztosítását, valamint a programmal kapcsolatos szervezési költségeket. A programnak az egyesület szeretne nyilvánosságot biztosítani, hogy jó gyakorlatként követendő például szolgáljon más szervezeteknek.

A szervezet tevékenysége

Jogi forma: egyesület
Adószám: 19012470-1-41
Honlap címe: www.ofe.hu

» Vissza