Partners Hungary Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Mentoráció – a gondoskodó vállalat gesztusa

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

Az esetleges munkaerő leépítésekből adódó krízis helyzetek negatív hatásaira minden cégnek fel kell készülni. Licitre bocsátott szolgáltatásunk a mentoráció, ami a vezetői szintű felkészülést hivatott támogatni. A szolgáltatás modulrendszerű program, amely mentorok által végzett támogató beszélgetések, tréningek, coaching technikák elegyéből tevődik össze.
1. lépésében a szervezet vezetőinek adunk szakmai támogatást a gondoskodó leépítés megtervezéséhez, illetve igény esetén személyes támogatást biztosítunk az esetleges megvalósítás okozta stressz negatív hatásainak leküzdéséhez. A szolgáltatás bővíthető az állását elvesztő munkatárs egyéni és csoportos támogatásával is.

A projekt beavatkozási területe
Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok
Partners Hungary - Vállalati CSR
A projekt típus
Vállalati CSR tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt?
Kisvállalat, Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
Programunk célcsoportja:a felső vezetők, HR-osztály érintett munkatársai, érintett középvezetők, illetve az esetleges leépítésben érintett munkatársak

A megvalósuló projekt időtartama
2-4 hónap

Hány főt érint a projekt?
Igény szerint alakítható, ajánlatunk 10 fő összesen 30 órás támogatására vonatkozik, amely igény szerint emelhető.

A projekt kapcsolódása a nyertes uniós projekthez:
A TÁMOP 5.5.4 projektünkben dolgoztuk ki mentorációs rendszerünket. Az üzleti világban is ismert, a vezetői tanácsadásban elfogadott coaching modellek módszertanát követi. Projektünkben a fiatal munkavállalóinkat késztjük fel a munkaerő-piacra való kilépésből adódó változások menedzselésére, az egyéni krízis helyzetekben a potenciális lehetőségek felfedezésére. Egyéni karriertervek elkészítése és annak megfelelő egyéni döntések és lépések nyomonkövetése során a professzionálás egyéni támogatást és a csoportos felkészítést ötvözzük.

A projekt indokoltsága:
A piac gyors reagálást és a költségek minimalizálását igényli, ami esetlegesen a munkaerő leépítését is megköveteli. Ez a helyzet a cég, és az ott dolgozó egyének számára negatív hatással jár: megromlik a munkahelyi klíma, a vezetők és a munkatársak is feszültté válnak/ elbizonytalanodnak, romlik a cég teljesítménye. Programunk abban kíván segíteni a cégeknek, hogy felkészüljenek egy ilyen szituációra, amellyel a vezetők jól tudják kezelni ezt a kihívást jelentő helyzetet.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A munkaerő leépítés mind egyéni mind vállalati szinten egy krízis helyzetet jelent. A vezetőket kellemetlen döntési szituációkba kényszeríti, a munkavállalók egzisztenciális és lelki biztonságérzetét meggyengíti. Egy ilyen helyzetre fel kell készülni, hogy a gondoskodó leépítést jellemző személye gesztusokra is jusson elegendő figyelem. Ezzel olyan eredményeket lehet elérni, amely a krízis helyzetet oldja, a stabilitást adhat, megfordíthatóak, vagy legalább is gyengíthetőek azok a negatív hatásokat, amelyek az egyéni teljesítményt és elkötelezettséget és az ebből táplálkozó szervezeti teljesítőképességet gyengítik. A felkészülés biztosíthatja, hogy ne következzen be a természetes módon várható teljesítmény csökkenés. A szervezetben maradók és távozók egyaránt megtapasztalhatják, hogy egy gondoskodó szervezet miképpen reagál nehéz helyzetekben: tudatosan készül a változásokra minden szinten. Megmutatja, hogy nehéz helyzetben is lehet cselekvésre ösztönözni, hogy vannak alternatívák, még ha azok nem is járnak gyors sikerrel egyszerre mindenki számára. Egyéni és a szervezeti felelősség vállalás megnyilvánulásai hozzájárulnak egy felelősség teljesebb társadalomhoz.
A program által javulhat a vállalti kommunikáció, hiszen a mentorok professzionális kommunikációs eszközeivel növelhető a transzparens információáramlás. A sokrétű egyénre szabott megoldások feltárása pedig hozzáadott értéket képvisel a szervezeti kultúrában.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A menedzsment szakmai és mentális felkészültségét növeljük, amely a kihívásokkal teli helyzet kezelését és napi vezetői teljesítmény összehangolását segítheti.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
A változás folyamatában tanúsított felelősségteljes cég hozzáállása minta lehet, melynek kommunikációja PR célokat is szolgálhat. A jó kommunikáció átláthatóságot biztosít, ami a hitelességet erősíti.

A kikiáltási ár indoklása:
200.000 Ft, amely ár magába foglalja max. 10 érintett, személyenként igény szerint 1 – 1,5 órás személyes támogatását és egy fél napos csoport tréning/workshopot, online nyomonkövetést, igény szerint a célcsoport létszám növelhető.

A szervezet tevékenysége
Az alapítvány küldetése az együttműködés kultúrájának elterjesztése. Fontosnak tartjuk, a demokratikus modellek, probléma-kezelési módszerek elterjedését, valamint a változások hatékony menedzselését. Célcsoportunk a civil, az állami és az üzleti szféra. Stratégia területeink: Roma integrációs, női esélyegyenlőségi programok megvalósítása, Mediáció – képzés és szolgáltatás; CSR – érintetti térkép, kerekasztal; Tréningek, szervezetfejlesztés, tanácsadás, mentoráció – stratégiai tervezés, kooperatív tervezés, konfliktuskezelés, vezetői készségfejlesztés, mentoráció, változásmenedzsment.

Jogi forma: Alapítvány
Adószám: 1806838-2-41
Honlap címe: www.partnershungary.hu

» Vissza