Salva Vita Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Színházi önkéntes program – Élményalapú attitűdváltás és tudatformálás elősegítése az értelmi sérült személyek társadalmi integrációjáért

Kikiáltási ár: 150.000 Ft

A szolgáltatás olyan csoportos színházlátogatással egybekötött programot szervez meg a cég számára, ahol lehetőség nyílik a cég munkavállalói és a Salva Vita Alapítvány által segített értelmi sérült fiatalok találkozására. A projekt a 2012. évi színházi évadban 3 alkalommal szervez színházlátogatást a vállalat önkénteseiből és a szervezet ügyfeleiből álló vegyes csoportok számára. A programra a cég munkatársait, vezetőit várja a szervezet, mely során a színházi előadás előtt, kötetlen formában ismerkedés, beszélgetés zajlik az értelmi sérült fiatalokkal és szakképzett kísérőikkel.

A projekt beavatkozási területe
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése
Salva Vita Alapítvány - Esélyegyenlőségi pályázat
A projekt típusa
Önkéntes program

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt?
Kisvállalat, Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
Cégvezetők, felsővezetők, középvezetők, HR-vezetők, a cég alkalmazottai
.
A megvalósuló projekt időtartama
3 x 3,5 óra a 2012 január és június közötti időszakban

Hány főt érint a projekt?
30

A projekt kapcsolódása a nyertes uniós projekthez
A HEFOP és TÁMOP projektekkel a szervezet célja az értelmi sérült és autizmussal élő személyek integrált foglalkoztatásának támogatása, másrészt a munkáltatói befogadó szemléletmód alakítása. A projektek keretében a szervezet személyre szabott szolgáltatásokat dolgozott ki munkáltatók számára, 3 munkáltatói fórumot és 4 munkáltatói tréninget szervezett meg, cégek ügyvezetőivel és HR-vezetőivel épített ki hosszú távú kapcsolatokat, illetve munkáltatók számára adott ki útmutatókat. Mindkét projekt a befogadó munkahely modell országos elterjesztését segíti, példát mutatva más munkáltatók számára.

A projekt indokoltsága
A fogyatékos emberek kirekesztése a nyílt munkaerő-piacról általában nem valóságos indokokon nyugszik, hanem sztereotípiákban gyökerezik. A fogyatékos embereket sújtó diszkrimináció oka legtöbbször az információhiány, a személyes tapasztalatok hiánya. Emellett a munkáltatók gyakran nem rendelkeznek a szükséges szakmai támogatással, nincsenek tisztában a fogyatékos személyek foglalkoztatásának előnyeivel. Ez hátrányt jelent nemcsak a fogyatékos személyek, de a társadalom és a gazdaság számára is.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
Egy cégnek, amely egyenlő esélyeket és bánásmódot szeretne biztosítani munkavállalói részére, fel kell vennie a harcot a munkatársakban rejtőző, egymás iránti előítéletek és sztereotípiák ellen. A projekt a munkáltatók körében elősegíti a fogyatékos emberekkel kapcsolatos előítéletek oldását, a pozitív irányú társadalmi szemléletformálást.
Az a munkáltató, aki egyszer már személyes kapcsolatba került értelmi sérült munkavállalóval, sokkal tudatosabban és bátrabban vállalkozik fogyatékos munkatársak integrált foglalkoztatására, befogadására. A projekt során átélt saját élmény segít a tudatosításban és a szemléletváltoztatás hatékony eszköze, amely hosszútávon érezteti hatásait egy vállalat életében. A személyes érintkezés az információáramlás segítségével segít felszámolni a sztereotípiákat, a munkáltatók megbizonyosodhatnak az értelmi sérült személyek képességeiről és munkahelyi beilleszkedésük lehetőségeiről.
A munkaadók attitűdjének formálása által a munkaadók előítéletessége az értelmi sérült munkavállalókkal szemben jelentősen csökken. Ezt a hatás kiemelkedően fontos a befogadó munkahelyek szempontjából. Mi több, a munkáltatók egymásnak is továbbadják a tapasztalatokat, mely a leghatékonyabb módja a társadalmi szintű tudatformálásnak.
Azoknál a cégeknél, ahol már dolgoznak megváltozott munkaképességű személyek, javul a befogadó munkahelyi légkör, a munkamorál, sőt a többi dolgozó cég iránti elköteleződése is erősödik, ezáltal fejlődik a vállalati belső kultúra.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
A célcsoport tulajdonságainak, munkavállalói képességeinek megtapasztalása a megváltozott munkaképességű személyek toborzása, foglalkoztatása során rendkívül hasznos információt jelent a cég számára.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
A projekt hozzájárul a vállalatok társadalmi felelősségvállalásához, segíti az egyre komplexebb üzleti környezetben való fennmaradást, ezáltal megbízható befektetésnek láttatja a vállalatot.

A kikiáltási ár indoklása
A kikiáltási ár a szolgáltatás alapköltségeit fedezi 3 alkalommal 10 fő részére (színházjegyek, utazás, vendéglátás). Egy alkalommal a cég 5 fővel tud ebből a kikiáltási árból a színházlátogatáson részt venni 4 értelmi sérült személy és egy szakképzett kísérő társaságában. Abban az esetben, ha a leütési ár magasabb lesz a kikiáltási árnál, lehetőség nyílik több cégmunkatárs bevonására.

A szervezet tevékenysége
Az üzleti szférával összefogva munkaerő-piaci programok megvalósítása, melyek növelik a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásának arányát.
Támogatott Foglalkoztatás: értelmi sérült/autizmussal élő emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásának elősegítése.
Munkahelyi Gyakorlat: speciális szakiskolába járó tanulók és értelmi sérült felnőttek munkavállalásra felkészítő programja.
Munkáltatók: fogyatékosügyi átvilágítás, tréningek. A szervezet kezdeményezésére alakult meg a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület.
A „Fogyatékosság-barát munkahely” elismerést az SVA hozta létre 2009-ben.

Jogi forma: kiemelten közhasznú alapítvány
Adószám: 18057409-2-42
Honlap címe: www.salvavita.hu

» Vissza