Szadai Meseház Kulturális Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Önkéntes képzés felnőtteknek, valamint általános iskolás gyermekeik részére környezet- és természetvédelmi tábor tartása

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

2*4 órás önkéntes képzést tartunk (max. 10 fővel) munkavállaló részére a szadai Meseház Waldorf Óvoda egyedi belső tereiben és udvarán. Téma: az önkéntes munkával kapcsolatosan oktatás, személyes belső, segítő kompetenciák kibontakoztatása

Az óvodában és az azt övező természeti környezetben a tavaszi szünetben 1 busznyi (kb. 40 fő) általános iskolás gyermek részére környezet- és természetvédelmi tábort szervezünk, ami egyben gyakorlatként is szolgálhat az önkéntes képzésen résztvevők számára. A tábor ideje: 3 nap, nem bentlakásos, a cég munkatársainak gyermekei számára.

A projekt beavatkozási területe
Családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása
Szadai Meseház Kulturális Alapítvány - Civilek támogatása
A projekt típusa
Önkéntes program

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt
Kisvállalat, Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport

A megvalósuló projekt időtartama
2×4 óra képzés + 3 nap tábor a tavaszi szünetben (2012. április)

Hány főt érint a projekt
10+40

A projekt kapcsolódása a nyertes uniós projekthez
A nyertes KMOP pályázat keretében a közösségi összefogással épült óvodaépületet továbbfejlesztettük, berendeztük, illetve az erdőhöz kapcsolódva egy kertet, játszóteret alakítottunk ki. Nemcsak az óvodások számára, hanem önkéntes munkával a település számára is építettünk egy játszóteret. Az önkéntes munka és környezetünk fejlesztése, a közösségi összefogás újabb és újabb projekteket generál, és ezt szeretnénk élménypedagógiaként minél többek számára átadni.

A projekt indokoltsága
Képzésünkön betekintést nyerhetnek abba, hogy miért érdemes önkéntes munkát végezni, mit ad, hogyan fogjanak neki. Az önkéntes munka segíti az egyén személyiségfejlődését, pozitív visszajelzésekkel motiválja és munkája eredménye azonnal látható, érzékelhető. Az anyagi javadalmazás helyett olyan értékeket teremthet, amelyek hosszú távon segítik mind a munkavállalót, mind az önkéntes munkából részesülő kedvezményezettet. A táborral pedig a munka és a családi élet összeegyeztethetőségét segítjük.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A projektünk szemléletváltásban segít: a vállalatoknál kötött munkaidőben és kötött bérért, főleg irodában dolgozók számára ismeretlen az önkéntes munka intézménye. Projektünk során megismerkednek ezen alternatív munkavégzési és egyben önfejlesztési és segítő tevékenységi móddal, annak szerepéről a javak előállításában, és értékéről az emberi együttműködések rendszerében. A nálunk végzett munkával értéket teremtenek, miután a játékokat, játszótéri elemeket, kertet rendbe teszik.

A táborok szervezésével pedig egyrészt megoldást mutatunk arra, hogy hogyan lehet a munkavégzést és a családdal való tartalmas időtöltést összekötni, összeegyeztetni, gyakorlatban is kipróbálhatják a tábor szervezésében és megvalósításában való részvétellel az önkéntes munkát a résztvevők. Másrészt a gyerekek és általuk a szüleik megismerkedhetnek a szabadban, természetben való tevékenykedés olyan lehetőségeivel, amelyekre ma már kevés példa van (pl. magaslesek, nyomolvasás, természeti javak gyűjtése, számháború egy erdőben, vadles, természeti kincsek felfedezése, stb.) Mindezt közösségben, az együtt töltött idő egyik rég ismert, mára sokszor elfeledett alternatívájaként. Ezzel a környezeti fenntarthatóság szem előtt tartása a résztvevők számára szinte észrevétlenül belsővé, mindennapi tevékenységgé válik.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
Az önkéntes munka során mélyebben megismerhetik saját értékeiket, képességeiket a munkavállalók, önismeretre tehetnek szert, megtapasztalhatják a flow élményt, ami erőt ad a mindennapi munkavégzéshez.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
Az önkéntesség éve után is szeretnénk, ha a köztudatban maradna az önkéntes munka szerepe, pozitív hatásai, példamutató ereje, egyéni és közösségi motivációs hatása.

A kikiáltási ár indoklása
2×4 órás képzés, 10.000 Ft/óra, összesen 8 óra, 80.000 Ft
3 nap tábor, 40.000 Ft/nap, összesen 120.000 Ft

A szervezet tevékenysége
A Szadai Meseház Kulturális Alapítvány fő tevékenysége az önerőből, közösségi összefogással felépített Meseház Waldorf Óvoda fenntartása, az óvoda mindennapi életének biztosítása. Az óvoda működtetése mellett 10 éve aktívan részt veszünk a település közösségi, kulturális, gyermek- és ifjúsági, sport életében. Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk szépítésén, építésén, minden szempontból élhetőbbé tevésén folyamatosan dolgozunk. Aktív tagjai vagyunk a helyi civil szervezetek együttműködésének is.

Jogi forma: alapítvány (közhasznú)
Adószám: 18692206-2-13
Honlap címe: www.szadaimesehazovi-waldorf.hu

» Vissza