Szempont Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Professzionális ügyfélszolgálat különleges embereknek

Kikiáltási ár: 150.000 Ft

Az ügyfélszolgálat színvonalának egyik mutatója a szakszerűen kezelt problémák és az ügyfelek elégedettsége.
A felkínált szolgáltatás: egynapos felkészítés, melynek alkalmával a kollégák egy meghatározott körét készítjük fel arra, hogy a látássérült ügyfelek kezelésének milyen speciális technikái, segítségnyújtási módjai lehetnek. Mindezt annak érdekében, hogy a megrendelő egy újabb ügyfélkör számára nyújthasson elérhető és értékes szolgáltatást.
A Szempont Alapítvány ezen felkészítése minden olyan szervezet számára hasznos, amely ügyfélszolgálattal, ügyfélfogadási renddel működik.

A projekt beavatkozási területe
Fogyatékos emberek esélyegyenlősége, munkához jutása
Szempont Alapítvány - Vállalati CSR
A projekt típusa
Vállalati CSR tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt?
Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
A felkészítő napot célzottan ügyfélszolgálati működésért felelős személyek, közvetlenül a fogyasztókkal kapcsolatban álló munkatársaknak dolgozzuk ki.

A megvalósuló projekt időtartama
1 óra előkészítő, általános információátadás, majd 2×2 óra kiscsoportos, gyakorlati tréning

Hány főt érint a projekt?
16

A projekt kapcsolódása a nyertes uniós projekthez
A Szempont Alapítvány elemi rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztése látássérült személyek számára (TÁMOP-5.4.7/081-2009-0001). Cél: a látássérült személyek társadalmi- és gazdasági integrációja Magyarországon, országos hálózat kiépítése. Célcsoport: elsősorban Budapesten és a Közép-magyarországi Régióban élő (de országos szolgáltatást nyújtva!) látássérült, aktív korú személyek. Kapcsolódás: a program egyik kiemelt célja a különböző társadalmi színtereken való önálló képviselet, a látássérült emberek minél szélesebb körű (re)integrációja, melyhez kitűnő alkalom jelen pályázat.

A projekt indokoltsága
A társadalmi integráció többek között a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférésben valósul meg. A projekt lehetőséget nyújt a vásárló cég számára, hogy a szükséges információkhoz hozzájusson a látássérült célcsoport kapcsán. Az ügyfélszolgálat színvonala szempontjából fontos az érzékenyítés, másrészt azon ismeretek elsajátítása, melyek a mindennapi ügyintézést könnyítik, és bővítik az elérhető célcsoportok körét. Figyelmet fordítottunk a szűkös időkeretekre, illetve a költséghatékonyságra is

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A felkészített ügyfélkapcsolati egység képessé válik a látássérült vevő/vendég fogadására, szakszerű kiszolgálására. A munkahely légköre az érzékenyítés hatására javul, emelkedik az empátia szintje a megváltozott képességű emberek irányába.
A munkatársak ismeretekkel, újszerű kommunikációs technikákkal, elfogadói attitűddel gazdagodnak. Ez a speciális többlettudás összességében javítja a cég humán erőforrásának minőségét, egyedivé teszi a piacon a szolgáltatást. Megvalósul a munkahely kommunikációs akadálymentesítése, néhány esetben igény szerint fizikai akadálymentesítés tanácsadására is sor kerülhet.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
1. érzékenyített munkavállalók, célcsoport igényeivel kapcsolatos tájékozottság
2. esélyegyenlőségi szempontból felelősen működő vállalat
3. nagyobb ügyfélkör, egyedi ügyfélkezelési eszköztár

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
1. a cég társadalmi megítélése javul
2. a munkatársak ismeretei, ezáltal a humán erőforrás minősége javul
3. külső (pl. civil) partnerekkel nő a kapcsolati tőke

A kikiáltási ár indoklása
A programban alapítványunk 2 rehabilitációs tanármunkatársa vesz részt. A munkatársak a részvételért megbízási díjat kapnak, mely 13.000Ft/óra (tartalmazza a járulékokat is!). A szükséges eszközök helyszínre/ről szállítása 5.000Ft, és a programban használatos anyagok (pl irodaszer, mindennapos eszköz) beszerzésére 5.000Ft.

A szervezet tevékenysége
Jelenleg tevékenységi körünkbe tartozik a felnőttkorban látássérültté vált emberek felkutatása, elemi rehabilitációja, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása, magán-munkaközvetítői tevékenység végzése, családi- és társadalmi reintegráció elősegítése a célcsoport számára. Rehabilitációt kiegészítő tevékenységeink a látássérült emberek klubja, életmód-tábor, országos találkozók, Makula-klub. Sikerünket mutatja, hogy a célcsoport számára a legteljesebb rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó szervezet lettünk.

Jogi forma: Kiemelkedően közhasznú alapítvány
Adószám: 18034491-1-43
Honlap címe: www.szempontalapitvany.hu

» Vissza