Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége – MOSOLY-VÁR

MOSOLY-VÁR – interaktív, érzékenyítés családi nap keretében

Kikiáltási ár:150.000 Ft

Családi nap keretében speciális, személyre szabott és kiscsoportos érzékenyítés a Vakvezetőkutya-Kiképző Iskolánkban a szervezet munkavállalói és családtagjai részére.

Milyen fenntarthatósági célt szolgál:
Munkahelyi esélyegyenlőség megteremtés

A szolgáltatás típusa:
Családi nap, vállalati rendezvény

Kiknek kínálják:
Közepes vállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A foglalkoztatottak teljes köre, valamint családtagjaik.

A megvalósuló projekt időtartama:
1 nap

Hány főt érint a projekt?:
150

A projekt indokoltsága:
A látássérült emberek mindennapi életébe történő betekintés által a szolgáltatást igénybe vevő cég társadalmi felelősségvállalási köre bővül, színesedik.

A projekt várható hatása a munkáltatói szervezetre:
A projektet követően a munkavállalók elfogadóbb és befogadóbb attitűddel képesek viszonyulni majd egymáshoz, illetőleg vezetőikhez, lojálisabbak lesznek saját cégükhöz.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A pozitívabb attitűd kialakulása által hatékonyabbá és eredményesebbé válik a munkavégzés. A szervezeten belüli emberi kapcsolatok javulnak.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Az eredményesebb munkavégzés által a cég piaci versenyelőnyre tehet szert, ezen eredményesebb gazdasági tevékenységet támogató szolgáltatásunk révén.

A kikiáltási ár indoklása:
Fajlagos költségvetési számítás alapján kalkulált összeg.

A szervezet tevékenysége:
Látássérült emberek országos érdekvédelme, érdekképviselete, és érdekérvényesítése és részükre országos szintű, életvitelt könnyítő, életminőséget javító, speciális szolgáltatások nyújtása (vakvezetőkutya-kiképzés, hangos és Braille-könyvtár, Braille-nyomda, segédeszközbolt, tankönyvellátás, üdültetés, speciális formátumú folyóiratok, jogsegélyszolgálat stb.).

Honlap:
www.mvgyosz.hu