Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete – HANGADÓ

demoszthenesz-logo

HANGADÓ

A szolgáltatás kikiáltási ára:
150.000 Ft

A Démoszthenész Egyesület Hangadó programja egy kétnapos, 15 órás kommunikációs tréning, amelynek első lépése a munkahelyi közösség beszédállapot-vizsgálata (hang-, videofelvételek készítésével). A felmérés alapján és a megadott vállalati kommunikációs célok és stílus ismeretében alakítják ki az Egyesület szakemberei a beszédtechnikai-kommunikációs tréninget.

A képzés tartalma:

  1. Alapozó beszédtechnika (légzés, hang, kiejtés)
  2. A kifejező kommunikáció (hangsúly, tagolás, gesztusok, mimika)
  3. A nyilvános kommunikáció (önkifejezés, vita, tárgyalás, felszólalás, előadás, az önérvényesítés és együttműködés összehangolása)

A szolgáltatás témája:
Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok

A projekt típusa:
Képzés, tréning

Kiknek ajánlott:
Kisvállalat, középvállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Felső- és középvezetők, PR-osok, HR-esek, marketingesek, titkárok, személyzeti osztályok munkatársai számára egyaránt ajánlott.

A projekt időtartama:
1,5 nap, két egymást követő alkalommal.

Érintettek létszáma:
15 fő

A projekt indokoltsága:
Az emberek többsége nem beszél jól, ami a pontatlan artikulációtól a félreérthető kommunikációig több formában is megjelenhet. A kommunikáció hatékonyságának egyik legnagyobb gátja a felületesség, ami miatt könnyen téves következtetést vonhat le a hallgatóság és ez jelentős hátrányokat okozhat. A siker érdekében minden megbeszélés menete pontosan megtervezhető: a lényeg, hogy képesek legyünk tudatosan beszélni, figyelni, meghallgatni, valamint jól kérdezni, összességében: hatékonyan irányítani a kommunikációt. Ehhez segíti hozzá a résztvevőket a Hangadó program.

A projekt várható hatása:
Kommunikációs működésünk nagymértékben befolyásolja mindennapjainkat. Hatással van kapcsolatainkra, munkahelyi életünkre, magabiztosságunkra, közérzetünkre, stressz-szintünkre. Mégis kevesen fejlesztik tudatosan kommunikációs készségeiket, pedig nehéz élethelyzeteink, problémás ügyeink, konfliktusaink megoldásának kulcsa legtöbbször éppen az, hogyan kommunikálunk. Általában nem az ellentétes érdekek, szándékok, gondolatok okoznak ütközést, hanem az, ahogyan beszélünk vagy nem beszélünk róluk.

A képzésen résztvevő kollégák az alábbi területeken szereznek jártasságot:

A projekt szűkebb értelemben vett üzleti sikere:
A képzés elvégézése után a munkavállalók körében számos pozitív változást fog tapasztalni a munkáltató:

A projekt szélesebb értelemben vett üzleti sikere:
Hozzájárul a vállalat társadalmi és gazdasági fenntarthatóság biztosításához és a munkaerő-piaci megkülönböztetés csökkentéséhez.

A kikiáltási ár indoklása:
A kikiáltási ár az alábbiakat tartalmazza:

A civil szervezet tevékenységi területei:
A 20 éve működő Démoszthenész Egyesület célja a beszédhibásokkal kapcsolatos érdekvédelem, valamint tájékoztatás és felvilágosítás a beszédhibákról, a megelőzésről, a kezelés lehetőségeiről és a logopédiai ellátás helyszíneiről. Az Egyesület önköltséges, egyéni és csoportos foglalkozásokat, beszédtechnikai, pszichoterápiás szemléletű kezeléseket, szakmai továbbképzéseket,valamint konzultációkat szervez.  Klubprogramjai tájékoztatást, segítséget és szórakozást egyaránt nyújtanak a résztvevőknek. A beszédhibások érdekvédelmében az Egyesület tagjainak személyes támogatást nyújt minden olyan esetben, amikor kommunikációs képességük hiányossága miatt hátrányt szenvednek az élet bármely területén, szakmai, vagy etikai vitás ügyekben.

A Démoszthenész Egyesület weboldala: http://demoszthenesz.hu/