Fogd a Kezem Alapítvány – Hétköznapi küldetések

fogd a kezem_WEBRE

Fogd a Kezem Alapítvány

Szolgáltatás neve: Hétköznapi küldetések

Szolgáltatás bemutatása: A programon résztvevők kétfős csoportokban kísérnek el hétköznapi küldetésre fogyatékossággal élő szakértőket, vak, siket, mozgáskorlátozott, beszédhibával élő, vagy értelmileg akadályozott személyeket. A küldetés során valódi élethelyzetekben szereznek konkrét tapasztalatokat a fogyatékossággal élők mindennapjairól. A küldetések előtt bevezető beszélgetésen vesznek részt, majd közösen dolgozzák fel a tapasztalatokat a munkatársak.

A fogyatékossággal élők helyzetéről, az integrációjuk lehetőségeiről való informálódás – és ezzel kapcsolatban a társadalmi szemléletformálás – hatásos módja, ha a résztvevő, az érintettekkel közvetlenül kapcsolatba lépve, életszerű helyzetekben szerez közvetlen tapasztalatot az integrációban érdekeltektől. A találkozások mindkét félnek segítenek átlendülni a köztük lévő távolságon, ismerethiányon, idegenkedésen. A vállalat dolgozója egy-egy hétköznapinak tűnő probléma, bevásárlás, csekkfeladás, postai küldemény feladása, hangoskönyv vásárlása, közlekedés, munkafolyamat megoldásában találkozik a fogyatékossággal élő emberrel.

A közvetlen megtapasztalás, a hiteles információszerzés az érintettektől valódi szemléletformáló hatással bír. Az program során oldódnak a találkozásokat előzetesen befolyásoló előítéletek, és a résztvevők megtapasztalják, hogy az együttműködés, a közös munka könnyű és egyszerű is tud lenni, ha van a felek között párbeszéd. A dolgozók megismerik egymás reakcióit, attitűdjét, megismerik egymás értékeit, így a munkahelyi közösség is jobban összekovácsolódik. A munkatársak nyitottabbak és elfogadóbban lesznek a program hatására, fontos társadalmi értékek épülnek be a szervezeti kultúrába.

Szolgáltatás témája: a társadalom ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztése (pl. gazdasági, pénzügyi ismeretek, digitális kompetencia, a tanulás tanulása)

Projekt típusa: Családi nap, vállalati rendezvény

Milyen típusú vállalatnál érdemes megvalósítani a projektet: kisvállalat, középvállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport: minden munkatárs

Projekt időtartama: 3*3 óra

Érintettek száma: minimum 14 fő

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

Kikiáltási ár indoklása: A kikiáltási ár tartalmazza a fogyatékkal élő szakértők tiszteletdíját, a megvalósítás és a küldetések költségeit.

Az alapítvány weboldala: fogdakezemalapitvany.hu