Jogi Nyilatkozat

A civillicit.hu oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.:

A civillicit.hu oldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a civillicit.hu tulajdonosa jogosult.

A civillicit.hu honlap, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a civillicit.hu tulajdonosának kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a civillicit.hu fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

A civillicit.hu fenntartja a jogot, hogy oldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A civillicit.hu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a civillicit.hu kifejezetten kizárja.

A civillicit.hu nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a civillicit.hu weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A civillicit.hu egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

1. Értelmező rendelkezések

a) Aukciósház: Civil Licit Alapítvány
b) Árvereztető: az a társadalmi szervezet, aki az árverési szolgáltatást annak tulajdonosaként, vagy jogosultjaként az Aukciósház rendelkezésére bocsátja árverési értékesítés céljából.
c) Árverési vevő: az a cég, amely – képviselője útján – regisztrált és licitáló tárcsával részt vesz az árverésen.
d) Árverési szolgáltatások: a www.civillicit.hu weboldalon szereplő nyertes civil szolgáltatások.

2. Árverési feltételek

a) Az árverés időpontja: 2011. november 17.
b) Licitálni kizárólag – az aukció megkezdése előtt cégnév képviselő szerint regisztrált – licitáló tárcsával lehet.
c) Az árverésvezető az árverési tételeket egy rövid film segítségével és élőszóval bemutatja, és kihirdeti a kikiáltási árat, a venni szándékozók pedig a számozott licitáló tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a leütéssel létre nem jön az adásvétel. Így a szolgáltatás vételi jogát leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi. A tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg.
d) Az első vételi ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az utolsó árajánlat szerint növelt összegű árajánlatot jelenti.

3. A vételár megfizetése

a) A vételár összege a leütési ár, plusz az áfa, együttes összegéből tevődik össze.
b) Az árverési vevő az árverést követő egy hónapon belül köteles megállapodást kötni a szolgáltatás megvételéről és teljesítéséről az árvereztetővel.
c) Abban az esetben, ha az árverési vevő az adott árvereztetővel a fenti határidőn belül nem köt megállapodást a szolgáltatás megvételéről és a teljesítés módjáról, illetve a szolgáltatást nem veszi igénybe, a vételár 50%-ának megfelelő bánatpénz fizetésére köteles az árvereztető részére, amely a megállapodás kötésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártát követő 8 napon belül válik esedékessé.
d) Az Aukciósház a felek közötti magán ügyletnek tekinti az árvereztető és az árverési vevő között létrejövő megállapodást, ilyen formában semmiféle felelősséget nem vállal a Civil Licit nyomán megvalósuló együttműködésekért.

4. Adatvédelem

A regisztrált személyes adatokat az Aukciósház kizárólag marketing célra (információs anyagok, meghívók, stb. megküldése) jogosult használni, kivéve, ha az árverési vevő az árverést követően ezt megtiltja. Az Aukciósház, mint adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és azokat nem hozhatja nyilvánosságra.

» Vissza