Bricostore Magyarország Kft.

A Bricostore Magyarország Kft. – a hazai barkács-piac egyik legjelentősebb szereplője – 1997-ben jött létre, és jelenleg kilenc áruházat működtet Magyarországon. Filozófiája – a „Szép környezet, teljesebb élet” – a társadalom tágabb értelemben vett környezetének javításába vetett hit. A Bricostore a Civil Licitben való részvételétől azt reméli, hogy a befektetett pénz és energia megtalált identitásokban, kiteljesedő sorsokban, egyéni és közösségi sikerekben sokszorozódhat meg.

A Bricostore Magyarország Kft. – a hazai barkács-piac egyik legjelentősebb szereplője – 1997-ben jött létre, és jelenleg kilenc áruházat működtet Magyarországon. Filozófiája – a „Szép környezet, teljesebb élet” – a társadalom tágabb értelemben vett környezetének javításába vetett hit. Elsősorban az amatőr és profi lakásépítők, – felújítók, – dekorálók áruháza kíván lenni. Ehhez széles árukínálatot, vonzó árakat és sokrétű, magas szintű szolgáltatásokat nyújt vásárlóinak. A tavalyi évben két új áruházat nyitott: Szekszárdon és Miskolcon.
A Bricostore árukínálata, különleges szolgáltatásai és kedvező árai segítségével olyan környezetet teremthetünk magunk köré, amely jóval túlmutat alapvető szükségleteinken, hiszen életünk bármely pillanatának tökéletes színterévé válhat az otthonunk.

A Bricostore CSR stratégiája
A francia tulajdonú Bricostore a kezdetektől tudatosan törekedett arra, hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével a tágabban értelmezett honi kultúra ismeretében alakítsa ki magyarországi hálózatát. Ugyanakkor CSR stratégiáját az anyaország egyik legnemesebb hagyománya, a citoyen fogalma hatja át. Ezek szerint a Bricostore azt vallja, hogy a kommerciális társadalom nem működhet huzamosan valódi civil értékek nélkül. Ezek képesek ugyanis szervessé tenni és egyensúlyban tartani azt a társadalmi környezetet, amelyben egy vállalat gyökeret ereszthet, és sikerrel fejlődhet.

Bár a Bricostore a Gyermekmentő Szolgálatnak nyújtott adományaival eddig is jelentős jótékonysági tevékenységet folytatott, a jövőben fokozottan támogat olyan alulról jövő kezdeményezéseket is, amelyek az önkiteljesítés és az önérdek-érvényesítés képességét hivatottak kialakítani a közösség minél szélesebb rétegeiben.

Miért csatlakozott a Bricostore a Civil Licithez?

A Civil Licit akcióban a saját társadalmi felelősségvállalásának legfőbb tartalmaival egybevágó, kreatív, figyelemfelkeltő és professzionális kezdeményezést vélt felfedezni. Olyan projectet, amelyben az intézményesült civil kurázsi hatékonyan tudja képviselni a csatlakozó szervezetek céljainak megvalósítását. A Bricostore a Civil Licitben való részvételétől azt reméli, hogy a befektetett pénz és energia megtalált identitásokban, kiteljesedő sorsokban, egyéni és közösségi sikerekben sokszorozódhat meg.

Miért tartja fontosnak a Bricostore a civil kezdeményezések – köztük a Civil Licit – támogatását?

Minden egyes vásárlási aktus a bizalomra épül. A Bricostore számára is létfontosságú, hogy vásárlói megbízzanak a kosarukba tett árukban. A Civil Licit által felkínált gazdag együttműködési lehetőségek közül választva a Bricostore a rátestált bizalomból kíván valamit a közösség számára visszaadni.

» Vissza