Faág Baráti Kör Egyesület

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: Egy napos csapatépítés önkéntes munkával

Kikiáltási ár: 150.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
A vállalat dogozói a közösségi tér kifestésében vesznek részt az egyesületnél tanuló állami gondozásban élő fiatalokkal közösen. Az együtt végzett munkának köszönhetően

A csoportmunka sikerességének egyik fontos eszköze és feltétele a tevékenység (jelen esetben a festés). A program lezárásaként vacsora közös főzésére és elfogyasztására kerül sor az egyesület épületében.
A szolgáltatás tartalmazza: az önkéntes program leszervezését, a festéshez használt eszközök és anyagok rendelkezésre bocsátását, valamint a nap folyamán étkezés biztosítását.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Az egyenlő részvétel esélyének megteremtése jegyében nemre, korosztályra és beosztásra való tekintet nélkül bárkit szívesen látunk.

A megvalósuló projekt időtartama: 1 nap
Hány főt érint a projekt: 10+30 (helyi fiatalok)=40

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A kapcsolódó HEFOP projekt célkitűzése a hátrányos helyzetű, diszkriminációval sújtott fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása. Ennek kapcsán az állami és a civil szektorban dolgozók közti együttműködés előmozdítása; humánerőforrás-fejlesztés révén kompetenciák erősítése, hogy közös megoldáskereséssel képesek legyenek a célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek javítására. Célunk ezúttal, hogy az állami és a civil szférán túl a gazdasági szférát is bekapcsoljuk az össztársadalmi problémák kezelésébe, felhívva a figyelmet a vállalatok társadalmi felelősségére is.

A projekt indokoltsága:

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A közös programokon az önkéntesek személyes interakciók révén nyerhetnek bepillantást célcsoportunk mindennapi nehézségeibe és egy civil szervezet hétköznapi küzdelmeibe. Fontosnak tartjuk láttatni, hogy egyesületünk roma és nem roma fiataljai, illetve munkatársai miként dolgoznak együtt a közös célokért anélkül, hogy a megkülönböztetés bármilyen formában is felmerülne. Egyesületünkben a sokszínűség érték; a sokoldalúság kulcsa. Mi ennek közvetítésére is készek vagyunk.
Az önkéntes csoportban a különféle beosztásúak közös tevékenysége felér egy csapatépítő, illetve személyiségfejlesztő tréninggel. Ez a munkahelyen kívül zajló közös tevékenység vezetőnek és beosztottnak egyaránt ismeretlen terep, melyen mindannyian egyenlő esélyekkel indulnak. Ez növeli együttműködő készségüket, melyeket munkahelyi környezetben is kamatoztathatnak csakúgy, mint a lojalitás, empátia, felelősségérzet kompetenciáját.
A különböző pozíciókat elfoglaló önkéntesek a vállalat keretei közé visszatérve tapasztalataikat különböző szinteken demonstrálhatják, úgy az alkalmazottak, mint a vezetőség körében. A társadalmi szerepvállalás eszközének népszerűsítése az alkalmazottakon túl az üzleti partnerekre is kiterjedhet. Cél: stabil vállalati értékrend kiépítése és eszerinti való viselkedés kialakítása. A társadalom figyelmének felkeltéséhez elengedhetetlen, hogy a vállalat elkötelezettségét nyilvánosságra hozza, tevékenységének tartalmát elérhetővé tegye, pl. a sajtó, a média, az Internet csatornáit felhasználva.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A felelős társadalmi szerepvállalás növeli a vállalat hitelességét a társadalomban. A pozitív vállalati arculat erősíti a piaci szerepet: igényes befektetők bizalma, minőségi munkaerő megnyerése, stb.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Kétirányú pozitív hatást érhet el: példamutató tevékenységével üzletfeleit is ösztönözheti hasonló fellépésre, illetve szerepvállalása propagálásával fogyasztóit is ösztönözheti mintakövetésre.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:
Célcsoportunkat állami gondoskodásban élő, hátrányos helyzetű, főként roma származású fiatalok (10-18 éves kor között) alkotják. Egyesületünk tevékenysége sokoldalú: tanodánkban személyre szabott fejlesztő oktatás; könyvtár és számítógépterem; életvezetési segítségnyújtás, ügyintézés és adminisztratív jellegű szolgáltatások; hétköznaponként főzőklub, kézműves szakkör; havonta közösségi programok szervezése; kirándulások és nyári tábor. Jelenleg futó Mobilitás-projektünk keretében a kulturális sokszínűség értékét hirdetjük Baranya megye fiataljainak körében. A felsoroltakban önkéntes segítőink dolgoznak.

Jogi forma: közhasznú szervezet
Adószám: 18315079-1-02
Honlap címe: www.faagbk.hu

Referencia lista:
Családi és intézményi szocializációs terek állami gondozott fiatalok számára – tematikus nyári tábor Balatonlellén (8nap-100 fő)
Év: 2002
Támogató: Mobilitas, GYISM, SzCsM

Családi életre való felkészítő klubélet (40 fő)
Év: 2002
Támogató: SzCsM

Innovatív pedagógiai módszerek – projektnapok
Év: 2002
Támogató: Soros Alapítvány

Pályakezdő cigány fiatalok munkatapasztalat-szerző foglalkoztatása és egyetemi felkészítése
Év: 2002
Támogató: Baranya Megyei Munkaügyi Központ

Jogi érdekvédelem állami gondozottak élet-segítéséhez (15 eset)
Év: 2002
Támogató: Soros Alapítvány

Patrónusi rendszer kiépítése
Év: 2002
Támogató: OM

Pályakezdő cigány fiatalok munkatapasztalat-szerző foglalkoztatása és egyetemi felkészítése
Év: 2003
Támogató: Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tanoda-program állami gondozottaknak
Év: 2003
Támogató: ESzCsM

Pályakezdő cigány fiatalok munkatapasztalat-szerző foglalkoztatása és egyetemi felkészítése
Év: 2004
Támogató: Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Civil Kerekasztal szervezése Baranyában állami gondozottak szervezeteinek (6 szervezet)
Év: 2004
Támogató: NCA, Baranya Megyei Önkormányzat

Pályakezdő cigány fiatalok munkatapasztalat-szerző foglalkoztatása és egyetemi felkészítése
Év: 2005
Támogató: Baranya Megyei Munkaügyi Központ

Civil érdekképviselet a gyermekvédelmi ellátások tükrében
Év: 2005
Támogató: NCA

Regionális hálózat építése képzéssel
Év: 2005/2006
Támogató: NFT HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0001/4.0

Faodú Tanoda (Pécs, Sásd)
Év: 2006
Támogató: NFT HEFOP 2.1.4-05/1.-2005-09-0027/1.0

“Fiatalok lendületben” program
Év: 2007
Támogató: Mobilitas

» Vissza