JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: Anyabarát munkahely – terhességtől a sikeres visszatérésig

Kikiáltási ár: 80.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
A szolgáltatást megvásárló munkáltató szervezet a munkatársak gyermekvállalásával összefüggő vállalati politika és eljárások kialakításában kap segítséget. Tanácsadásunk a terhességtől a sikeres visszatérésig segíti Önöket

A munkáltatóval közösen feltárjuk azokat a munkaköröket és pozíciókat, amelyek esetében megoldás lehet az atipikus munkavégzési formák alkalmazása. Ilyen lehet a távmunka, a részmunkaidő, az osztott munkakör, vagy ezek kombinálása oly módon, hogy az mind a szervezet, mind a kisgyermekes szülő számára fenntartható legyen.
Mentorálási szolgáltatásunk igénybevételével csökkenthetők az átmeneti időszak során felmerülő problémák, kockázatok. Szolgáltatásunk igénybevételével lehetővé válik a gyermekgondozási szabadságon lévő alkalmazottak megtartása, teljesítményük javítása.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A HR-es, a gyermekgondozásból visszatérő és a felettese; munkakör rugalmasításakor a szakterületi vezető; munkatárs-pár keresésnél a meglévő dolgozó
A megvalósuló projekt időtartama: 1 hónap
Hány főt érint a projekt: a munkáltatónál gyermekgondozási szabadságon lévő alkalmazottai és a HR-es

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A HEFOP 1.3.1 Regina-modell program konzorciumi tagjaként biztosítottuk az elhelyezésre alkalmas célcsoport-tagok kiválasztását, humánpolitikai és pszichológiai (önismereti, életvezetési, motivációs, kommunikációs, beilleszkedési, stb.) mentori támogatásukat egyéni és csoportos formában, közreműködtünk elhelyezésükben.
Az anyák pályaújrakezdését érintő unikális tapasztalataink azóta folyamatosan bővülnek, a 2005 óta folyamatosan működtetett állásközvetítő és tanácsadó műhelyünkbe bevont mintegy 1000 munkavállaló és 100 munkáltató segítése révén szereztük.

A projekt indokoltsága:
Az 5 év alatti gyereket nevelő nők 30%, a 3 gyerekesek 10%-a dolgozik. 1/3-uk tér vissza korábbi munkahelyére, több mint 50%-uk tartósan inaktív. Kiaknázatlan munkaerejük minden érintett számára veszteség. A megoldás a rugalmasabb munkaszervezésben, a tudatos munkaadói hozzáállásában, a visszatérni kívánók részéről a munkáltatói szempontok és saját adottságaik megismerésében, a munkába állásra való tudatos felkészülésben rejlik. Alapítványunk szolgáltatása a támogató intézményrendszert pótolja.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A hagyományos nemi szerepeket érintő felfogás nyomán a gyermekvállalás a nők életpályáját befolyásolja, szűkíti térbeni és időbeni mozgásterüket. Emiatt a munkáltatók is férfiakénál korlátozottabb rendelkezésre állásukkal számolnak, toborzásnál, az előmenetelben is az utóbbiakat részesítik előnyben.
Módszerünk a gyermekgondozásból visszatérést érintő vállalati politikák, a rugalmas munkaformák, és a jó gyakorlatok terjedését segíti, így csökkenti a munkaerő-piaci diszkriminációt, javítja a munkahelyi esélyegyenlőséget. Segíti az egyenlő bánásmód tv. érvényesülését, növeli a cég imázsát (Corporate Social Responsibility), és ezáltal a piaci profitot, növeli a cég munkahely megtartó erejét. Mindez kedvezően hat a lojalitásra.
A rugalmas munkavégzési formák (távmunka, részmunkaidő, job sharing) a munka és magánélet egyensúlyának megőrzését segítik minden olyan élethelyzetben, ahol a teljes munkaidős leterheltség nem fenntartható. Az itthon ismeretlen állásmegosztás (job sharing) egy teljes munkaidős feladat kettéosztását jelenti, ily módon akár két arra alkalmas vezető között is megoldható (top sharing) Az otthon végezhető, 4-6 órás munkalehetőségek igen keresettek az anyák körében, a projektmunkák munkatapasztalathoz juttatják őket, ám mások számára is előnyösek.
Alkalmazásuk a diszkrimináció csökkentése mellett a nemek közti egyensúlyok megteremtését is szolgálja a munkahelyeken, ám a nők önálló jövedelemhez jutása révén a magánszférában is.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A kisgyerekesekkel a munkáltatók a céget megbecsülő, jól teljesítő munkaerőt nyernek, megtakaríthatják a toborzásra, a képzésre fordított költségeket, a piacon profitot generál, és imázsnövelő eszköz.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Hozzájárul a gazdasági, társadalmi fejlődés fenntarthatóságához. A nők munkaerő-piaci egyenlőségének elősegítése enyhíti a demográfiai nehézségeket, növeli az állam bevételeit a járulékfizetés révén.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:
Megoldást keresünk a kisgyermekesekkel szembeni munkaerő-piaci diszkrimináció kiküszöbölésére. Tesszük ezt innovatív szolgáltatások nyújtásával pályaújrakezdő anyák (egyéni és csoportos mentális és álláskeresési tanácsadás, munkaközvetítés családbarát munkakörökre) és munkáltatók (munkaközvetítéstől az anyasági politikán át a munka-magánélet és gender tréning fejlesztéséig) számára. Ezt erősíti uniós projektjeink tapasztalatainak megosztása, szakértői munkánk, kiadványaink, a hagyományos nemi szerepmegosztás következményeit tudatosító előadásaink, rendezvényeink és médiaszerepléseink.

Jogi forma: Alapítvány
Adószám: 18697191-1-43
Honlap címe: www.jol-let.com

Referencia lista:
Munkáltatók: (néhány, akiktől külön referenciánk is van, amely kérésre bemutatható)
Informatika a Látássérültekért Alapítvány;
ICEG European Center Kft.
Vagoemt Kft. Kereskedelem
Suez Environment Kft.
Juhász és Társa Bt.
Onduline Kft. Építőanyag kereskedelem
Principium Rt.
Generali Providencia Zrt.
Magyar Hadtudományi Társaság
Dm Kft.
És számos munkavállaló, akik anyaga kérésre alapítványunknál megtekinthető.

» Vissza