Káva Kulturális Műhely Egyesület

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: Kommunikációs és esélyegyenlőségre érzékenyítő drámatréningekKikiáltási ár: 295.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
Drámatréning (1*8 vagy 2*4 óra) illetve a tréninget megelőző részletes interjú a szervezet helyzetéről, a fejlesztendő területről. Az első interjú eredményeként pontosan meghatározzuk a Drámatréning által célterületeit, a tréning kereteit és a módszereket.

Mi az a drámatréning?
A drámatréning során mások szerepébe bújva egy közös történetet hozunk létre, melybe a csoport minden tagja aktívan bevonódik. A résztvevők nem csak megfigyelői, hanem írói, rendezői és szereplői is a történetnek, amely a helyzetek eljátszásával és elemzésével születik meg. A tréning során a résztvevők biztonságos keretek közt megszülető tapasztalathoz jutnak, amelyet a későbbiekben, az élet hasonló szituációiban hasznosítani tudnak. A tapasztalat rögzülése nem csupán értelmi, hanem érzelmi szinten is megtörténik. Ebben a folyamatban a dráma, helyenként a színház mindig eszköz.

Milyen szervezeti, működési problémára kínál választ a szolgáltatás?
Ha a szervezetben attitűd, kommunikációs, strukturális változásokra van szükség, a drámatréning hatékonyan segítség lehet többek között a kiégés megelőzésére, társadalmi felelősségvállalás megtervezésére, a diszkrimináció csökkentésére, szabálytudat erősítésére, generációs és nemek közötti feszültségek kezelésére.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: Nagy-, közép- és kisvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Bármilyen célcsoportnál működik a program. Kis- és középvállalatoknak is ajánljuk.
A megvalósuló projekt időtartama: 2 tréningalkalom
Hány főt érint a projekt: 15-30

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A projekt tréningmoduljait egy HEFOP programban, konzorciumi partnerként is megvalósítottuk dél-magyarországi szociális- és ifjúsági munkások képzése során, nagyon pozitív visszhanggal.

A projekt indokoltsága:
A drámatréning célja a megértés elmélyítése abban a témában, amelyet a trénerek és a megbízók közösen kijelölnek. A Drámatréning fókuszát és történetét a megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján, a csoportra szabottan állítjuk össze. A program hatékonyan tudatosít és változtat meg hiedelmeket, attitűdöket, kommunikációs és viselkedési szokásokat, aminek következtében a csoport stabilabban képes működni, és könnyebben jut át változási folyamatokon.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:

A Drámatréning módszerét alkalmazó trénerek komolyan hisznek abban, hogy a jó tréning során a résztvevők három szinten is gazdagodnak:
1. új tudáshoz jutnak,
2. új készségeket sajátítanak el,
3. változás történik a tréning központi témájával kapcsolatos attitűdjeikben.

Hiszünk abban is, hogy az egyéni változások mellett a résztvevő csoport szerkezetét, dinamikáját a tréning pozitívan átalakítja, és ezek a változások a tágabb közösségre, a szervezet egészére is kihatnak.
A Drámatréningeket az ország legtapasztaltabb drámatrénerei vezetik, akik a dramatikus eszközök legszélesebb tárházát képesek a gondolkodás és az érzelmi változás szolgálatába állítani. Hiszünk abban, hogy a dráma, a színház és a dramatikus technikák életkortól, beállítottságtól és előzetes tapasztalatoktól függetlenül hatékonyan alkalmazhatóak szinte minden csoportnál.

Elsődleges célunk minden esetben az, hogy egy fontos központi problémát közösen átgondoljunk, és cselekvésen keresztül megoldási lehetőségeket találjunk.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A projekt támogatása egyrészt kiemelt eleme lehet az éves CSR jelentésnek, másrészt hozzájárul a szervezeti HR stratégiához is. A támogató a támogatás mellett szolgáltatást is kap.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
A drámatréningek minden esetben illeszkednek mind a szolgáltató szervezet, mind az igénybe vevő szervezet hosszú távú stratégiájába és missziójába.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:
A Káva Kulturális Műhely 1996 óta egyesületi formában működő, elsősorban közművelődési (művészetpedagógiai) feladatokat ellátó közhasznú civil szervezet. Fő feladatunk, hogy Budapest első TIE (Theatre in Education – színház a nevelésben) együtteseként olyan komplex színházi nevelési, valamint drámapedagógiai és színházi eszközöket használó foglalkozásokat tartsunk, amelyekben a résztvevőkkel közösen általános emberi, társadalmi problémákat vizsgálunk meg dramatikus helyzeteken keresztül. A fiatalok nem csak megfigyelői, hanem sokszor írói is a színpadon megjelenített történetnek.

Jogi forma: egyesület
Adószám: 18082865-1-41
Honlap címe: www.kavaszinhaz.hu

Referencia lista:
Forprofit szektor:

Europa Universitas Kft.
IKEA
K&H Bank Nyrt.
Richter Gedeon Nyrt.
Sanofi-Aventis Zrt.
Sysdata Kft. (Siemens)

Állami szektor:

Közigazgatási Hivatalok valamennyi megyeszékhelyen
Magyar Közigazgatási Intézet
Tempus Közalapítvány

Nonprofit szektor:

Autonómia Alapítvány
CTF Alapítvány
International Labour Office (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet)
Philos Alapítvány
Salva Vita Alapítvány
Soros Alapítvány

Konferencia demonstrációk:

CSR Menedzsment 2007: Dialógus, Piactér, Konferencia a Braun & Partners Network és a Figyelő szervezésében

» Vissza