Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: Munkahelyi függőség – megelőző stratégia előkészítő tréning a menedzsmentnek

Kikiáltási ár: 200 000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
Olyan bátor és progresszív céget keresünk, amelynek a menedzsmentje nem fél a tabuk ledöntésétől, ahol a vezetés kellő érzékenységgel és diszkrécióval, de a képmutatást kerülve hajlandó gondolkodni a saját és valamennyi munkatárs szenvedélybetegségekhez fűződő viszonyáról, és ezzel elindít egy modellértékű kezdeményezést.
A licitet megnyerő munkáltató szervezet részére olyan tréninget tartunk, amely egy munkahelyi egészségvédelmi, függőség-megelőző stratégia kidolgozását készíti elő. A függőségek kérdését a munkahelyeken hazánkban többnyire tabuként kezelik, holott köztudott, milyen nagyarányú problémát jelentenek a szenvedélybetegségek társadalmunkban, s ezáltal a munkavégzés hatékonyságát is nagymértékben csökkentik. A segítségünkkel kidolgozott stratégia alkalmas arra, hogy segítse a munkavállalók között a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését, korai felismerését és kezelését. A tréning során a vezetők ismereteket kapnak a szenvedélybetegségek lélektanáról, áttekintést kapnak a prevenciós technikákról és a „jó fajta” segítés lehetőségeiről.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: Közép- és nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Első körben mindenképpen a felsővezetői kör tagjainak ajánljuk a tréninget, hiszen a cég megelőző stratégiájának alapjait ők határozhatják meg.
A megvalósuló projekt időtartama: 2 nap tréning és 2 hónap (utánkövetés)
Hány főt érint a projekt: 10-20

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
Az Equal A077 „Akiket kezd elveszíteni az élet…” című program keretében 610 fő (103 nő, 507 férfi) 16 év fölötti drogos problémákkal küszködő klienst vettünk ambuláns egészségügyi kezelésbe és pszichoszociális ellátásba a Gát utcai drogambulancián. Foglalkoztatási, munkaerő piaci helyzetében pozitív változás, javulás következett be 106 fő estében. A program során tapasztaltuk, klienseink fejlődésében milyen további problémákat jelenthetnek a munkahelyi környezetben tabuként kezelt betegség, s a szenvedélybetegekkel szembeni előítéletek és sztereotípiák.

A projekt indokoltsága:
A munkatársak szenvedélybetegségre utaló problémái a munkavégzésben történő akadályoztatásig vagy teljesítményromlásig általában rejtve maradnak, hiszen az alkalmazottak félnek a stigmatizáltságtól és a szankcióktól. A biztonságos munkavégzés szempontjából is releváns tény, hogy Magyarországon kb.1 millió embernek van alkoholproblémája, az illegális szerek fogyasztói is tartanak a megtorlástól , a viselkedési függőségeket pedig sokszor az érintettek sem ismerik fel vagy elbagatellizálják.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
Szakítva a Magyarországon sajnos sokszor tapasztalható hatósági, felülről ellenőrző és kiemelő – eltávolító attitűddel, mi egy egészségesen működő, a munkatársak egyéni és egymás iránti felelősségérzetének belátására, ill. egy jó fajta segítésre építő, vállalati jelzőrendszer kidolgozását szorgalmazzuk. A szenvedélybetegek kezelésében kiemelt jelentőséggel bír a támogató, biztonságos környezet. Így az egyébként jól teljesítő és cége iránt elkötelezett, a problémáját elsősorban saját maga is felismerő és segítséget kérő személy a kollégái, vezetői részéről nem megbélyegzésre és azonnali elbocsátásra, hanem támogatásra számíthat, lehetőséget kapva a gyógyulásra. A vállalatok alkalmazottjainak egészségmegőrzésében, mentálhigiéniájuk karbantartásában közvetlenül érdekelt a menedzsment, melyhez nagyban hozzájárulhatnak a cégen belül született megelőző stratégiák. Ennek első lépéseként kínáljuk a vezetőknek szóló tréninget, a helyi prevenciós stratégiák előkészítéseként, de az akcióterv és a cégen belüli ismeretterjesztő kampányok és szükséges anyagok kidolgozásában, a megvalósítást segítő képzésekben, alapítványunk komplex együttműködést, tanácsadói, koordinálói és tréningvezetési szerepet egyaránt felkínál. Szükség esetén a dolgozóknak közvetlen terápiás és rehabilitációs lehetőségeket nyújtunk, melyben a hosszú távú és bizalmi kapcsolatot kiépítő együttműködés gyors és diszkrét megoldásokat ígérhet.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
1. alkalmazottak teljesítménycsökkenésének megakadályozása
2. biztonságos munkavégzés

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
1. a vállalat CSR tevékenységéhez tartozóan a munkatársak mentálhigiéniájának javítása, vállalati egészségkultúra fejlesztése
2. munkatársi elköteleződés biztosítása

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:
1996-ban, elsők között jött létre a hazai drogprevenciós és ártalomcsökkentő civil szervezetek sorában. Komplex módon, egy intézmény keretében, összehangoltan nyújtunk egészségügyi, szociális és jogi szolgáltatásokat a pszichoaktív szerhasználó klienseknek. Alapítványunknál információt és megfelelő segítséget kaphatnak a szerhasználók, hozzátartozóik, pedagógusok, szakemberek, az érdeklődők. Jelenleg önkénteseinkkel együtt közel 40 munkatársunk dolgozik a két drogambulanciánkon, a prevenciós munkacsoportban és különböző ártalomcsökkentő programjainkban.

Jogi forma: közhasznú alapítvány
Adószám: 18231148-1-43
Honlap címe: www.kekpont.hu

Referencia lista:
A Kék Pont Alapítvány rendszeresen sikerrel szerepel a Szociális és Munkaügyi minisztérium hazai pályázatain (KAB- pályázatok, kábítószerügyi stratégiai főosztály által kiírtak- prevenció, alacsony küszöbű programok támogatása)

További pályázatok:

Üzleti támogatások, sikeres pályázatok:

Nemzetközi programok:

CSR megjelenések, kapcsolatok:

Jelenleg is egyik kedvezményezettjei vagyunk a „Marie Claire a Társadalomért , kampánynak, legutóbb éppen a februári számban jelent meg szervezetünk tevékenységét bemutató nagyriport.

» Vissza