Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány

Az árverésre bocsátott termék, szolgáltatás neve: Aktív Műhely Foglalkoztatási Bőrönd

Kikiáltási ár: 300 000 Ft

A projekt rövid bemutatása:

A szolgáltatást megvásárló munkáltató szervezet részére egy komplex szolgáltatási csomagot kínálunk, amely eredményesen segíti és támogatja egy vagy több fő értelmi sérült munkavállaló elhelyezkedését.A csomag részeként:

A szolgáltatást elsősorban olyan szervezetek részére ajánljuk, amelyek fontosnak tartják a munkahelyi sokszínűség elősegítését, az esélyegyenlőség elveinek érvényesülését, továbbá tervezik a jövőben értelmi sérült munkatársak felvételét.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:

Elsősorban a középvezetők: humánpolitikai vezető, aki a munkaerő-felvételről dönt. A projekt lefutásához természetesen szükség van a felső vezetés jóváhagyásához is.

A megvalósuló projekt időtartama: Kb. 6 hónap (nehezen meghatározható, mert a sérült emberek utánkövetése személyenként változó)

Hány főt érint a projekt: változó

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
Az „Aktív Műhely” EQUAL komplex foglalkoztatási projektet 6, az ország különböző területén működő civil szervezet valósítja meg alapítványunk vezetésével. A projekt (részletesen lásd „Referencia lista” alatt) egyik szála a licitre felkínált, munkáltatókat érdekeltté tévő projektünk, melynek fenntarthatóságához a „Civil licit” is hozzájárulhatna. Az elhelyezkedést segítő szolgáltatásunk egyik legfontosabb eleme a Lantegi munkaképesség- és munkakör- felmérő módszer, melyet az említett EQUAL projekt előzménye, az EQUAL-Set nemzetközi együttműködés során találtunk meg. Ennek adaptációját a HEFOP 2.2.1.-06/1.-2006-10-0017/4.0 számú projektben, áprilisban fejezzük be.

A projekt indokoltsága:
Az értelmi sérült emberek képesek az értékteremtő, társadalmilag hasznos munkára. Foglalkoztatási szintjük azonban nagyon alacsony (7-9%), különösen a nyílt munkapiacon. Kulcskérdés, hogy számukra a legmegfelelőbb munkakört találjuk meg, amihez ismerni kell a munkakör elvárásait és a munkavállaló képességeit.

A munkaadók sokszor információhiány miatt nem alkalmaznak sérült embereket. Tájékoztatásuk az alkalmazás társadalmi és pénzügyi hasznáról, a szükséges eljárásokról, a sérült emberek munkaképességeiről szintén döntő lehet a foglalkoztatási szint növelésében.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A társadalmi esélyegyenlőség egyik alapfeltétele az integrált munkavégzés lehetőségének biztosítása, mely projektünk célja. A munka előteremti a mindennapi megélhetés anyagi feltételeit, értelmes, alkotó tevékenység, önbecsülést ad, kivívja mások megbecsülését, emberi kapcsolatok kialakítására ad lehetőséget. A munkavégzés által a sérült ember inaktív, támogatásra szoruló személyből aktív, önfenntartó személlyé válik, ezáltal az állam kiadásai is csökkenhetnek.

A munkavégzés esélyét teremti meg a Lantegi módszer, melynek segítségével felmérhetjük a jelentkező munkaképességeit, és a betöltendő munkakör elvárásait, azonos kritériumok mentén. Az eredmények összehasonlíthatók, így meghatározható, hogy a jelentkező alkalmas-e a munkára, mik a sérült fejlesztendő területei, a munkakör változatásra szoruló elemei.

A projekt során vállaljuk Esélyegyenlőségi terv elkészítését a vállalat számára. Ebben a következő területeken dolgozandók ki a tervek, stratégiák:

Így a munkahelyen belüli esélyegyenlőség megteremtésének konkrét lépései is meghatározhatók.

„Munkahelyi érzékenyítés” szolgáltatásunkkal a leendő munkatársakat készítjük fel, interaktív módon, lehetőséget biztosítva a sérült emberrel történő személyes találkozást. Ezáltal a munkavégzéshez szükséges kapcsolatok kialakítása is könnyebbé válik.

Mentori hálózatunk segíti a sérült embert a munkahelyi szabályok, a munkafeladatok elsajátításában, a beilleszkedésben.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
1. Megbízható munkaerőhöz jut.
2. Költségeihez állami támogatást kaphat.
3. A médiában több pozitív megjelenés. Különösen alkalmas erre PR rendezvényünk, ahol a sajtó előtt számolhatnak be az érintettek.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Az értelmi sérülteket foglalkoztató cégek imázsa javul. A vállaltok nyitottabbak lesznek általában a változások és a változtatások iránt. A munkatársak közötti kapcsolatok valamint a jogszabályalkotókkal való viszony egyaránt javul. Ezáltal nő a hatékonyság.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:
A Kézenfogva Alapítvány országos szinten próbál javítani az értelmi és halmozottan sérült, autista emberek, valamint hozzátartozóik, és a velük foglalkozó szakemberek, szervezetek helyzetén. Közvélemény-formáló kampányokat, érdekvédelmi tevékenységeket folytatunk. A szakembereket módszertani központként tanácsadással, szolgáltatásfejlesztéssel, képzéssel, szakmai konferenciák szervezésével segítjük. Honlapot és Információs Szolgálatot működtetünk, kiadványokat jelentetünk meg, kutatásokat végzünk. Nemzetközi projektekben veszünk részt. Komplex programokkal, országos hálózatban segítjük elő az értelmi sérült emberek foglalkoztatását.

Jogi forma: közhasznú alapítvány
Adószám: 18050495-2-43
Honlap címe: www.kezenfogva.hu; www.dolgoz6ok.hu

Referencia lista:
Partnerek:
Bárka Alapítvány, Dunaharaszti
Esőemberekért Egyesület, Tata
Fogd a Kezem Alapítvány, Pécs
Mécses Egyesület, Mezőberény
Szimbiózis Alapítvány, Miskolc

www.kezenfogva.hu

Foglalkoztatási honlapunk:

www.dolgoz6ok.hu

» Vissza