West Hungary Humán Szolgáltató Kht

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: NőTámogató Kártya.

Kikiáltási ár: 250 000 Ft

A projekt rövid bemutatása (Annak a terméknek vagy szolgáltatásnak a bemutatása, ami a liciten nyertes munkáltatói szervezetnél megvalósul):
A licitet elnyerő munkáltatói szervezet földrajzi elhelyezkedéstől függően
150-200 darab NőTámogató Kártyához jut hozzá, mellyel a munkáltató a dolgozói juttatásokat egészítheti ki. A kártyák mindegyike egy-egy órányi szolgáltatás igénybevételére jogosít, mely lehet gyermekfelügyelet, tanulássegítés; idős, beteg családtag gondozása, nappali felügyelete; háztartási kisegítő munka. A segítséget képzett szolgáltatók nyújtják a munkavállalók és családtagjaik számára hétköznapokon 6-20 óra között.
Az előzetes igényfelmérésnek megfelelően szolgáltatói szerződést kötünk az igénylővel, melyben rögzítjük a két fél kötelezettségeit. A szolgáltatásokat elsősorban Szombathelyen és kistérségében kínáljuk főként olyan szervezetek számára, amelyek nagy számú női munkavállalót foglalkoztatnak. Szolgáltatásaink a munkaadó által a munkavállaló részére(korlátozott mértékben) adómentesen juttathatóak!

A projekt beavatkozási területe: Családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása
A projekt típusa: Vállalati CSR tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: Közép- és nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Munkájuk mellett több kötelezettséget teljesítő munkavállalók, főként nők, kisgyermekesek, gyermeküket egyedül nevelők, kiküldetést, túlórát teljesítők, képzésen résztvevők.
A megvalósuló projekt időtartama: 150-200 óra (a szervezet méretétől függően) 2008. 05. – 2008. 11. között
Hány főt érint a projekt: 60

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
Az EQUAL H008 projekt keretében Otthon Szolgáltató képzés és foglalkoztatás valósult meg. A kínált szolgáltatások elérhetők voltak a több kötelezettségeket teljesítő munkavállalók és családtagjaik számára. A szolgáltatások szükségességét több felmérés igazolta. A szolgáltató rendszer finanszírozását a NőTámogató Kártya cafetéria rendszerbe illesztése biztosíthatja, mely az aktív gazdasági, politikai támogatást nem nélkülözheti. Jelen projekt a munkáltatókat aktív szerepvállalásra készteti: az egyenlő elvárásaik mellett járuljanak hozzá a női munkavállalók esélyeinek javításához is.

A projekt indokoltsága:
A többes (el)kötelezettségeket (munka, család, háztartás) teljesítő munkavállalók, jellemzően nők elhelyezkedési, munkahely megtartási, továbbképzési, előrejutási lehetőségeit nagyban gátolja az önként vagy kényszerűen vállalt sokrétű társadalmi szerepvállalás, mely a nők különböző életszakaszaiban más és más. Ennek ellensúlyozása, munkaerő-piaci esélyeik javítása érdekében a segítő szolgáltatások mára alapvetően szükségessé váltak, nemcsak a családban, hanem a munkahelyen is.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A program iránt elkötelezett munkáltatóknál csökken a munkahelyi diszkrimináció, a nők hátrányos megkülönböztetése, javul a nemek közti esélyegyenlőség. A munkáltató részt vesz egy olyan innovatív eszköz bevezetésében, mely a nők elhelyezkedési, munkahely megtartási, karrierépítési lehetőségét segíti. A program hatására a munkavállalók, kiemelten a nők számára a munka és magánélet összeegyeztetése könnyebbé, megoldhatóvá válik. Zökkenőmentesebbé válik a munkaerő-piacra való visszatérés a gyermekvállalást követően, a női munkavállalók nagyobb számban vesznek részt továbbképzéseken, képzettebb, elkötelezettebb nők segítik a szervezet gazdasági fejlődését. A nők nagyobb arányban vállalnak képzettségüknek, tudásuknak megfelelő vezető beosztást, s nyújtanak a beosztásnak megfelelő, kiemelkedő teljesítményt.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A gyesről visszatérők zökkenőmentes beilleszkedése, szakmai felzárkózása, az átmeneti családi nehézségek, túlterheltség kevésbé hat a munkahelyi teljesítményre, több lehetőség a nők továbbképzésére.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Növekvő munkavállalói elkötelezettség, népszerűség a képzett női munkavállalók körében, humánerőforrás stabil jelenléte, gazdasági fejlődés az elkötelezett, teljesítmény-orientált munkavállalók révén.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:

Non-profit szervezetünk (7 fős személyzet, kizárólag projekttámogatások) hazai és uniós finanszírozású, munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi célú projektek megvalósítója 2004. óta (OFA, HEFOP, EQUAL). Életkoruk, végzettségük szempontjából hátrányos helyzetű álláskeresők számára biztosítunk fejlesztő tréningeket, képzést, foglalkoztatást; munkájuk mellett számos kötelezettséget teljesítő munkavállalók, jellemzően nők (és családjuk) számára biztosítunk otthonszolgáltatásokat a munkahelyi és családi élet összeegyeztetésének könnyítésére; esélyegyenlőségi terv készítéséhez felmérés, tanácsadás biztosítása munkáltatóknak.

Jogi forma: Közhasznú Társaság
Adószám: 21568208-2-18
Honlap címe: www.humankht.hu

Referencia lista:
MÁV Új Esély Alapítvány
Savaria Takarékszövetkezet
Hisense Hungary Kft.
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása
WH Consulting Kft.
Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Farbax Kft.
Delphi Hungary Kft.
Salesianer Mosoda Kft.
LUK Savaria Kft.

» Vissza