GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Családbarát munkahelyi politika kialakítása

Kikiáltási ár: 90.000 Ft

GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. - Vállalati CSRA projekt rövid bemutatása:
A munkáltatói szervezet olyan vállalati politika és ehhez kapcsolódó intézkedések kidolgozásához kap segítséget, amely elsősorban a kisgyermekes szülők alkalmazását, valamint céghez történő visszatérésének megkönnyítését, hatékonyabb munkavégzését teszi lehetővé.
A folyamat leírása:

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Közép- és nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:

A megvalósuló projekt időtartama:
1 hónap

Hány főt érint a projekt:
100 fő

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A szolgáltatás HEFOP 1.3.1. és TÁMOP 1.4.1. projektjeinkhez kapcsolódik, amelyek célcsoportja nők, kisgyermekes anyák voltak. A megvalósított képzéseket, tréningeket és tanácsadásokat a célcsoport és a munkáltatók igényeihez illesztve alakítottuk ki. Ezért a projektek keretében a résztvevőknek ingyenes gyermekmegőrzőt biztosítottunk, amely azóta is üzemel. A projektek hosszútávú fenntartását biztosítandó létrehoztuk Karrier irodánkat, amely tanácsadásokat, állásinformációkat nyújt a célcsoportnak. Cégeknek, intézményeknek készítettünk esélyegyenlőségi helyzetfeltárást, tervet, munkahelyi esélyegyenlőség témában képzéseket tartottunk.

A projekt indokoltsága:
A kisgyermekes szülők kiesése a munkából komoly veszteséget okozhat a munkáltatónak, a befektetett képzési költségek; speciális tudás, szakmai kompetenciák megtérülésének hiánya miatt. Emellett a sokszínű, kisgyermekesek fogadására is felkészült munkahely esetében a toborzás is nagyobb körre terjed ki, amely megkönnyíti a megfelelő ember kiválasztását. Gyakran hiányzik az érintett célcsoport helyzetének szisztematikus végiggondolása és olyan (sok esetben nem is költséges) intézkedések bevezetése, amely a munkáltatónak is – a fentiekből adódóan – elemi érdeke. A szolgáltatás ebben nyújt segítséget.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A szolgáltatás a tudatos társadalmi szerepvállalás (Corporate Social Responsibility) erősítését és a munkahelyi sokszínűség növelését biztosítja a szervezetnél, amely ma már nagymértékben befolyásolja a cég megítélését a hazai és a külföldi piacon egyaránt.
Az intézkedések bevezetése lehetővé teszi nagyobb potenciális munkavállalói csoport elérését a toborzás során, sokszínű munkavállalói kör kialakítását, a nemi alapú megkülönbözetés csökkentését, a lojális, céghez hűséges munkavállalói csoport kialakítását.
A lojális munkavállalói kör esetében minimálisra csökken annak veszélye, hogy a munkáltató az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása alá kerül. Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló törvény betartása szükséges, de nem elégséges feltétele a Hatósági eljárás elkerülésének. A törvény értelmében, bármilyen feljelentés esetén a munkáltatót terheli a bizonyítás.
A költségesebb, illetve szervezeti átalakításokat igénylő atipikus foglalkoztatási formák (távmunka, részmunka, jobsharing) bevezetése mellett, elsősorban a termelő vállalatok esetében, hosszútávon megtérülő intézkedés például a cégen belüli gyermekfelügyelet megszervezése. Az iskolaszünetekben a gyermekmegőrzés nagy terhet ró a munkavállalókra és munkáltatókra egyaránt. A nyári táborok, később az iskolai szünetek, majd a teljes évre biztosított gyermekmegőrzés a munkavállalói állomány kiszámíthatóságát biztosítja a cég számára.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
Szélesebb potenciális munkavállalói kör elérése, képzési befektetések megtérülése, lojálisabb, megbízhatóbb munkavállalók. Növekszik a cég megbecsülése a stakeholderek körében.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Hozzájárul a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság biztosításához és a nemi alapú munkaerő-piaci megkülönböztetés csökkentéséhez, ezáltal a tudás-alapú kiválasztási mechanizmus előmozdításához.

A szervezet fő tevékenységei:
Európai Uniós és hazai támogatású képzési és foglalkoztatási projektek megvalósítása, melyeknek célcsoportja elsősorban kisgyerekes nők és anyák (HEFOP, OFA, TÁMOP)
Oktatás munkahelyi esélyegyenlőségi témában felsőoktatási intézményekben
Európai Uniós és hazai támogatású pályázatok bírálata és monitorozása (Leonardo)
Esélyegyenlőségi képzés önkormányzatok számára
Lakossági és Hallgatói Karrieriroda a Szent István Egyetem hallgatói, valamint a Gödöllő és térsége lakosai számára
Esélyegyenlőségi helyzetfeltárás és terv készítése cégeknek és intézményeknek
Kutatás munkahelyi esélyegyenlőség témában

Jogi forma: nonprofit közhasznú kft.
Adószám: 18671290-2-13

» Vissza