Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Önkéntesség gyermekeink élhetőbb környezetéért – közösségi intézmény felújítása önkéntes munkával

Kikiáltási ár: 150.000 Ft

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete - Társadalmi felelősségA projekt rövid bemutatása:
Önkéntes programunk keretében a vállalat munkatársai egy óvoda vagy bölcsőde felújítási munkáiban vesznek részt a fővárosi Vöröskereszt által működtetett Szolgáltatóház munkatársaival. A Szolgáltatóház olyan munkatársakat alkalmaz, akik korábban hajléktalanok voltak, és az intézmény segítségével illeszkedtek vissza a munkaerőpiacra. Az itt dolgozók az önkéntes programban a kiválasztott óvoda vagy bölcsőde számára kisbútorokat újítanak fel, festési, javítási munkákat végeznek el a vállalat munkatársaival.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Célcsoport: A cég összes alkalmazottja részt vehet programunkban, tehát mind vezetők és alkalmazottak

A megvalósuló projekt időtartama:
A megvalósuló programtól függ az időtartama, pl. lehet két nap egy óvoda kerítésének festése

Hány főt érint a projekt:
250

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A HEFOP pályázaton megnyert képzés a munkaerőpiacra visszaintegrálódásban való hatékony segítségnyújtást tűzte ki célul. A program célcsoportjai a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetének szociális területen dolgozó szakemberei és önkéntesei voltak. A program célja volt, hogy a hallgatók hatékonyabban, sikeresebben tudják elérni és segíteni a jövedelmileg hátrányos helyzetben lévőket, elsősorban azokat a fővárosi hajléktalanokat, akik jó eséllyel juthatnak vissza a munkaerőpiacra. A képzésben a hallgatók pszichológiai, munkaerő-piaci, számítógépes és partnerség építési ismeretekhez jutottak.

A projekt indokoltsága:
A Szolgáltatóház 2009. júniusi megnyitása óta segíti a hajléktalan embereket abban, hogy visszaintegrálódjanak a munkaerőpiacra és a társadalom értékes tagjai legyenek többek között asztalosipari és festési munkákat végeznek.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
Programunkban a társadalom különböző rétegei vehetnének részt: hajléktalanok, önkéntesek, munkavállalók, és végezhetnek el egy társadalmilag fontos és hasznos tevékenységet. Együttesen valósítanak meg egy önkéntes programot, így megvalósul a különböző szektorok együttműködése.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
Kommunikációs célok: ezzel a programmal egy társadalmi szervezetet és az intézményt segíthetik munkájukban
Önkéntesség elterjesztésének fontossága.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Pozitív image építés

A szervezet fő tevékenységei:
Elsősegélynyújtó tevékenységünkkel a társadalmi biztonsághoz, az életvédelemhez járulunk hozzá. A képzés és közúti vizsgáztatás mellett rendszeresen szervezünk elsősegélynyújtó versenyeket, s évente megrendezzük az Elsősegélynyújtó Világnapot.
Ezen túl szervezetünk az alábbi tevékenységekkel foglalkozik:
véradásszervezés,
felnőttképzés,
Otthoni Szakápoló Szolgálat,
egészségvédelem,
lakossági szociális ellátás,
intézményi szociális ellátás,
ifjúsági munka,
katasztrófa-készenlét és -intervenció.

Jogi forma: egyesület
Adószám: 19003056-2-41
Honlap címe: www.voroskeresztbp.hu

» Vissza