Magyarországi Roma Parlament

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve: Roma érzékenyítő tréning

Kikiáltási ár: 225.000 Ft

Roma Parlament - Vállalati CSRA projekt rövid bemutatása:
A trénig során a résztvevők szembesülnek azokkal a tényekkel és információkkal, amelyek a roma emberekben a hazai tapasztalataik alapján a társadalomról, a szakemberekről és embertársaikról kialakultak, arról a látásmódról, ahogyan a roma népesség saját helyzetére rátekint, és azokról az érzésekről, amelyek a társadalmi működés mindennapjaiban a romák felé közvetített megítélések elvárások és felelősségek nyomán keletkeznek.
A saját élményű gyakorlatokkal a résztvevők felismerhetik azokat az előítéletes és igazságtalan viselkedéseket, amelyek előttük, vagy általuk ismert emberekkel történnek. Az előítéletes, kirekesztéshez kötődő érzelmek tudatosításával a képzés előmozdítja azok kiküszöbölését a társadalmi érintkezés rendszerében.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A vállalaton belül minden munkatársnak ajánljuk a tréninget. Elsősorban humánerőforrás-menedzsereknek, közép-és felsővezetőknek.

A megvalósuló projekt időtartama:
2 nap, 20 óra

Hány főt érint a projekt:
25

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A HEFOP projekt 15 nőnek biztosított komplex – marketing ügyintézői – képzést a célcsoport szükségleteinek helyzetfeltárására építve, figyelemmel a munkaerő-piaci keresletre. A gyakorlati képzés és az utánkövetés során megtapasztaltuk a munkáltatók viszonyulását a különböző hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz, elsősorban a romákhoz. A munkáltatók zöme alig alkalmazza, vagy nem is szeretné alkalmazni őket megfelelő végzettség esetén sem. Tapasztalatunk szerint a munkaerő-piaci kizáródás egyértelműen a diszkriminációs mechanizmusoknak köszönhető. Ezért tartjuk fontosnak az érzékenyítést.

A projekt indokoltsága:
A romák esetén a megfelelő iskolai végzettség sem elegendő ahhoz, hogy a vállalkozások zöme, ha nem is szellemi, de fizikai munkára alkalmazza őket! A jelenség hátterében a diszkrimináció, méghozzá a nyílt változat jelensége mutatható ki. A romák alkalmazásának hiánya, valamint diszpreferenciája mögött elsősorban vezetői attitűdök, gyakran alig burkolt cigányellenes attitűdök állnak. Ezért nagyon fontos a vállalatok vezetőinek és humánpolitikai szakembereinek érzékenyítése.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A munkaerő-piaci helyzet javítása a roma munkavállalók szakképzettségnek megfelelő foglalkoztatása által, a vállalkozások megkívánt képzettségi szerkezetében, ágazati elhelyezkedésében. A roma női munkavállalók – helyzetük munkaerő-piaci szempontból a népcsoporton belül is speciális, hiszen a felvevőpiac elsősorban a fizikai munkaerő-szükséglet alapján fogadja be őket – foglalkoztatásának elősegítése kvalifikált munkakörökben illetve, későbbi munkaerő piaci esélyeinek növelése szakmai tapasztalatszerzéssel.
A tréning a cigányság integrációját és az egyéni karriereket is ellehetetlenítő kommunikációs problématömegre felel, amely a társdalom különböző rétegei között feszül.
A foglalkoztatás egyik döntő akadálya az a kommunikációs defekt, amely a roma és a többségi társadalom között akadályozza az információáramlást. A tréning valós információkat szolgáltat a romákról, ami elősegíti a foglalkoztatói piac érzékenységét.
A humán kapacitások és források egyesítése javítja a regionális munkaerő-piaci kilátásokat.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A projekten keresztül újabb kommunikációs csatornák alakulnak, amelyek a hosszú távú vállalkozásfejlesztési stratégia részévé válhatnak. A lehetséges munkavállalók körének szélesítése romák által.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Az önismereti és csoporttréningek a szakemberek számára nyújtott tartalommal segítik a karrierépítést, a vállalkozás társadalmi felelősségvállalását, ezáltal az üzleti profil színesítését

A szervezet fő tevékenységei:
A Roma Parlamentet 1990-ben alapították cigány szervezetek, a cigányság társadalmi integrációjának előmozdításáért újságot, művészeti-, és szakmai programokat, illetve jogvédő irodát működtet. Olyan közösségi, szellemi és szakmai forrásközpont, amely programjaival és kiadványaival folyamatosan megteremti a többség-kisebbség párbeszéd lehetőségét.

Jogi forma: egyesület
Adószám: 19657655-1-42
Honlap címe: www.romaparlament.hu

» Vissza