Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesülete

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
„Túloldalról” érzékenyítő tréning

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

Vakok és Gyengénlatók Egyesülete - Esélyegyenlőségi pályázatA projekt rövid bemutatása:
A tréning a fogyatékos emberek felé való nyitásra, a segítő-segített kapcsolatok átértékelésére, a felelősség, az önrendelkezés és a kiszolgáltatottság kérdéseinek végiggondolására késztet, ezen keresztül érzékennyé téve a résztvevőket a másság, az egyéni különbségek és ezek elfogadása iránt. A tréninget egy megfelelően képzett látó-látássérült trénerpár vezeti, időtartama 3 nap. A tréning szupervíziós, önismereti és tapasztalati módszereket alkalmaz, a résztvevők saját élmény és önreflexió útján tanulnak, az elsajátított készségeket munkájukban és a mindennapokban képesek lesznek alkalmazni.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt:
Középvállalat és nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A fogyatékos munkatárs közvetlen kollégái, felettesei vagy beosztottai, illetve az ügyfelekkel foglalkozó szakemberek, ügyfélszolgálatosok

A megvalósuló projekt időtartama:
2 vagy 3 nap (naponta 6 óra)

Hány főt érint a projekt:
12-16

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A tréninget több előzetes fejlesztői program után a HEFOP2.2.1-es „Tudás és kompetencia” – szociális szakemberek és önkéntesek alternatív képzése a látássérültek munkaerő-piaci re/integrációjáért című projektünk keretében sikerült kipróbálni és sikerrel alkalmazni 2008 őszén. A projekt keretében 5 csoportban 45 fő vett részt a tréningen, melyeket 3 látó és 4 látássérült szakember valósított meg. A tréning pedagógusok, ügyfélszolgálatosok, egészségügyi intézményben dolgozók és munkáltatók számára is sikerrel adaptálható. A tréninget 2010-ben egy TÁMOP projekt keretében fejlesztjük tovább.

A projekt indokoltsága:
A fogyatékos emberek társadalmi befogadását leggyakrabban az előítéletek, feloldatlan tabuk és a személyes kapcsolatból adódó tapasztalatok hiánya nehezíti. Foglalkoztatottságuk alacsony aránya is feltehetően az ismeretlentől való félelem és az ebből adódó bizonytalanság eredménye. Ugyanakkor bizonyított tény, hogy az integrált körülmények között dolgozó fogyatékosok lojálisak a szervezethez és lelkiismeretesek munkavégzésük során, ügyfélként pedig egyre gyakrabban találkozhatunk velük.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A tréningen részt vevő munkatársak személyes tapasztalatot szereznek a különbözőség elfogadásáról, a sokféleség tolerálásáról, átélik a segítő és a segített szerepét, felelősségét és a kiszolgáltatottság élményét az emberi kapcsolatokban. Ezek az élmények nyitottabbá teszik őket a másság, a sokszínűség iránt, felismerik, hogy mindenkinek vannak erősségei és gyengeségei, és hogy a fogyatékosság nem abszolút egészségügyi vagy jogi, hanem sokkal inkább relatív, társadalmi kategória. A látássérült trénerrel való interakciók alkalmával megtalálják a kapcsolatot a fogyatékos emberekkel, félelmeik, aggodalmaik a háromnapi együttlét során oldódnak, feltehetik eddig kimondatlan kérdéseiket, ezáltal pedig képessé válnak az ilyen és hasonló szituációk természetesebb kezelésére. A szimulációs helyzetekben nemcsak a fogyatékosságot jellemző fizikai korlátokkal, hanem az ehhez szorosan kapcsolódó előítéletes, sajnálkozó vagy csodálatot kifejező hozzáállással is szembekerülhetnek, kísérletet tehetnek ennek kezelésére, pozitívba fordítására. Egy ilyen tapasztalat szervezeti szinten is garanciája a tolerancia, a nyitottság és a befogadás kultúrába való beépülésének. Ezután a vezetők és munkavállalók számára az esélyegyenlőség, az integráció, az akadálymentesítés nem csak üres szakkifejezések lesznek, hanem valódi elvek és célok. Az egyesülettel kialakított kapcsolat a tréning után is támogatást, segítséget jelenthet a befogadó fizikai, kommunikációs és társas környezet kialakításában.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:

A szervezet fő tevékenységei:
A Közép-Magyarországi régióban ellátja a vakok és gyengénlátók érdekvédelmét, szolgáltatásokat nyújt nekik, segíti a velük foglalkozó szakembereket, hozzátartozóikat és képviseli igényeiket önkormányzatok, civilek, szociális és egészségügyi intézmények irányába. Szakértői munkát végez az akadálymentesítés, a szociális ellátás, az integrált oktatás és foglalkoztatás területén.

Jogi forma: Egyesület
Adószám: 18185030-2-42
Honlap címe: www.vgyke.com

» Vissza