Artemisszió Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Alkalmazkodás és együttműködés multikulturális környezetben: interkulturális kompetencia tréning

Kikiáltási ár: 250 000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
Artemisszió Alapítvány - Vállalati CSRA termék egy 2 napos képzés, melynek célja az üzleti, illetőleg közszférában dolgozó szakemberek hozzásegítse a kulturális sokféleségből adódó konfliktusok felismeréséhez, megelőzéséhez és sikeresebb kezeléséhez, valamint a kulturális sokféleségből származó előnyök hatékonyabb kiaknázásához. A képzés 4 blokkból épül fel, ezek közül kettő állandó, kettő pedig az adott vállalati közösség igényeitől függően alakítható. A képzést megelőzi egy szintén általunk kifejlesztett kompetencia mérő teszt alkalmazása, amely ráirányítja a figyelmet a résztevők erősségeire és a fejlesztendő területekre.

A projekt típusa
Képzések és tréningek

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Kisvállalat, Középvállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
Kulturálisan vegyes munkacsoportok és ezek vezetői, valamint kulturálisan sokféle ügyfélkörrel rendelkező kapcsolattartók és ügyintézők részére.

A megvalósuló projekt időtartama:
16 óra

Hány főt érint a projekt
15

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
Ezt a képzést az Equal program utánkövetési szakaszában dolgoztuk ki egy konzorciumban létrehozott, kompetenciafejlesztést célzó termékünkre alapozva. A program első szakaszában menedékkérőkkel foglalkozó szociális munkásokat készítettünk fel az interkulturális konfliktusokkal való sikeresebb megküzdésre, a második szakaszban e képzés és a hozzá kapcsolódó kutatás alapján fejlesztettünk ki egy olyan modellt, amely alkalmas az interkulturális kompetencia részterületeinek feltérképezésére, egy hozzá kapcsolódó új képzési formával, amely túllép a szociális szféra speciális igényein.

A projekt indokoltsága
A képzés sokéves tapasztalatunk, képzési, kutatási és fejlesztési tevékenységünk eredményeit használja fel. E tapasztalatok megmutatták, hogy az interkulturális konfliktusok fel nem ismerése és a kezelésükre való képtelenség gyakran okoz frusztrációt és kiégést azokban a szakmákban, amelyek természetéhez hozzátartozik a kulturálisan vegyes környezetben való működés. Az interkulturális folyamatok iránti közömbösség gyakran erős érzelmi reakciókhoz, és így a hatékonyság csökkenéséhez vezet.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
Az interkulturális kompetenciára egy olyan társadalmi kulcskompetencia, amely a kulturálisan vegyes környezetben való tájékozódást, az e környezetnek leginkább megfelelő cselekvési módok kialakítását, a saját és a másik identitásának tudatos tiszteletben tartását és a hatékony kooperációt segíti elő. Mivel a globalizálódó világban a kulturális sokféleség inkább a norma, mint a kivétel, elmondhatjuk, hogy erre a kompetenciára mindenkinek szüksége van az önkiteljesedéshez és ahhoz, hogy sikeresen tudjon együttműködni a többiekkel. E kompetencia tudatos fejlesztése hozzájárul az elfogadóbb, toleránsabb munkahelyi légkör kialakításához, és az esélyegyenlőség kérdésének tudatos és folyamatos szem előtt tartásához.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
A munkatársak

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
Az interkulturális kompetencia tudatos fejlesztése a munkahelyen kifejezi a vállalat törekvését a nagyobb társadalmi tudatosságra és felelősségvállalásra.

A kikiáltási ár indoklása
A kikiáltás ár a következőket foglalja magában: a kétnapos tréning díja, illetve a tréninget előkészítő látogatások, az igényfelmérés és az adaptálás díja.

A szervezet tevékenysége
Az Alapítvány küldetése, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára lehetőséget biztosítson olyan tevékenységekben való részvételre, amelyek erősítik az emberek közötti kapcsolatokat, hozzájárulnak a tolerancia, a kölcsönös megértés és az együttműködés kialakulásához. Ennek érdekében képzéseket tart, kutatásokat szervez, és mobilitás programokat bonyolít. Az Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok – munkanélküliek, kistelepüléseken élők, romák, bevándorlók – bevonását, esélyegyenlőségük növelését. Ezt integrációs programok megvalósításával éri el.

Jogi forma:  alapítvány

Adószám: 18089855-1-41

Honlap címe:  www.artemisszio.hu

» Vissza