Életpálya Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Női életpálya-program a töretlenül felfelé ívelő női karrierút támogatásáért

Kikiáltási ár: 140 000 Ft
Életpálya Alapítvány - Esélyegyenlőségi pályázat
A projekt rövid bemutatása:
A nyertes cég jelenlegi munkahelyi esélyegyenlőségre vonatkozó gyakorlatának szisztematikus auditja, ahol fókuszban a női karrier áll.
Vizsgáljuk többek között:

Az audit eredményei alapján javaslatcsomagot dolgozunk ki a vezetőség számára a cég lehetőségeihez szabott intézkedések kialakításához.

A projekt típusa
Esélyegyenlőségi terv készítése

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport

A megvalósuló projekt időtartama:
5 hét

Hány főt érint a projekt
200

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
A szolgáltatás a tartósan munkanélküli nőket megszólító HEFOP projektünkhöz kapcsolódik, amelyben a program gerincét a célcsoport sajátosságait figyelembe véve összeállított komplex képzés és tanácsadás alkotta.
Tapasztalataink szerint a nőknél nagyon fontos az önbecsülés növelése, a látókör szélesítése, hogy ők maguk képesek legyenek magukat magasabb pozícióban látni. Ezen felül elengedhetetlen a teljes körű vezetői támogatottság biztosítása.
Többek között a networking, mentoring és tréning programok azok, melyek hatékonyan segítik az érvényesülést és a (belső)előrejutási korlátok ledöntését.

A projekt indokoltsága
Vállalati szinten felmerül a kérdés, hogy a társadalmi felelősségvállalás kérdésén túl miért éri meg a cégeknek a nőkkel külön foglalkozni.
Kutatások eredményei alapján azon cégek, amelyek vezetésében nagyobb arányban vesznek részt nők is, szignifikánsan jobb gazdasági eredményeket hoznak.
Érdemes odafigyelni arra a tényre, hogy a világon a vezető cégek szinte mindegyike rendelkezik már női programmal.
Példák:

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A magyar munkaerő-piacon mind a horizontális, mind a vertikális szegregáció erőteljesen megjelenik. A vertikális szegregáció tekintetében elmondható, hogy a nők a felsővezetői pozícióknak csak mintegy 10%-át, a legnagyobb 50 vállalatnál csak 6%-át (azt is szinte kizárólag csak HR területen) töltik be. A nők alacsony részvétele a felső vezetésben nem csupán a nemi esélyegyenlőtlenség miatt káros, a vállalat számára is versenyhátrányt jelent.
Miután a nők részesedése a felsőoktatásban utolérte, sőt, megelőzte a férfiak részesedését, megállapíthatjuk, hogy azoknál a cégeknél, ahol a nők nem szorulnak ki a közép- és felső vezetői pozíciókból, a cégek a kiválasztásnál és képzéseknél dupla akkora merítéssel dolgozhatnak, így nagymértékben növelve piaci sikereik esélyét.
A legmagasabb női vezetési aránnyal rendelkező cégekben az 53%-kal magasabb a ROE (tőkearányos megtérülés), 42%-kal a ROS (értékesítés arányos megtérülés) és 66%-kal a ROIC (befektetett tőke-arányos megtérülés).
Ezen cégek továbbá jobban meg tudnak felelni a vevők igények, újabb vásárlókört tudnak megnyerni maguknak, több piacra tudnak bejutni, nagyobb innovatív potenciált és kreativitást mutatnak, nagyobb az alkalmazottak lojalitása és elkötelezettsége. Vagyis: a nők bevonása a vezetésbe nem nemes cselekedet, hanem kulcsfontosságú a cég sikeres továbbfejlődéséhez.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker

Szélesebb értelemben vett üzleti siker

A kikiáltási ár indoklása
Az ár tartalmazza az esélyegyenlőségi felmérés elvégzését, az eredmények kommunikálását a menedzsment felé és a nyertes szervezetre szabott egyedi javaslatok kidolgozását, bemutatását (melyek célja a nemek közötti szegregáció csökkentése a nők vezetővé válását támogató hosszú távú női életpálya-program megvalósításán keresztül).

A szervezet tevékenysége
A hátrányos helyzetű pályakezdő fiatalok elhelyezkedési és vállalkozási esélyeinek javítása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés;
A munkanélküli fiatalok önálló vállalkozásalapításának illetve a vállalkozás fejlesztésének segítése, mind pénzügyileg, mind pedig szaktanácsadással, a hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése;
A munkanélküliség veszélyével különösen sújtott területek és rétegek helyzetére vonatkozó kutatások támogatása.

Jogi forma: alapítvány

Adószám: 18048906-2-43

Honlap címe: www.eletpalya.hu

» Vissza