GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Esélyegyenlőségi- és kommunikációs terv készítése a hátrányos helyzetű munkavállalókért

Kikiáltási ár: 95 000 Ft
GAK - Esélyegyenlőségi pályázat 2010.
A projekt rövid bemutatása:
A munkáltatói szervezet olyan munkahelyi esélyegyenlőségi intézkedések kidolgozásához-, valamint ennek külső- és belső kommunikációjához kap segítséget egy esélyegyenlőségi-, és kommunikációs terv elkészítésével, amely a cégen belül megjelenő hátrányos helyzetű csoportok munkavállalását könnyíti meg.
A folyamat leírása:
A cég jelenlegi munkahelyi esélyegyenlőségre vonatkozó gyakorlatának szisztematikus auditja a hátrányos helyzetű csoportokat érintően. Az audit alapján esélyegyenlőségi terv elkészítése, mely magában foglalja az intézkedések külső- és belső kommunikációját.

A projekt típusa
Esélyegyenlőségi terv készítése

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport

A megvalósuló projekt időtartama:
2 hónap

Hány főt érint a projekt
250

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
A szolgáltatás HEFOP 1.3.1., OFA/NŐ, TÁMOP 1.4.1., valamint májusban induló TÁMOP 2.4.2. nők, kisgyermekes anyák, 45+ és alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára indított komplex képzési és foglalkoztatási programjainkhoz kapcsolódik. A megvalósítás során cégeknek, intézményeknek készítettünk, készítünk esélyegyenlőségi helyzetfeltárást, tervet, munkahelyi esélyegyenlőség témában képzéseket tartottunk, tartunk, valamint az Esély/2007 projektünk keretében nőkre, kisgyermekes szülőkre vonatkozó esélyegyenlőségi kutatást végeztünk.

A projekt indokoltsága
A vállalatok többsége ma már felismerte, a versenyben érdemi előnyhöz jut az a cég, amely ösztönző, megerősítő, támogató intézkedéseket alakít ki, alkalmaz, és a létrehozott esélyegyenlőségi tervet széles körben kommunikálja a stakeholderek körében, demonstrálva a vállalkozás ez irányú elköteleződését.
Emellett szükséges az esélyegyenlőségi terv belső kommunikációja is, amely segíti a terv munkavállalók általi elfogadását, követését, hozzájárulva a dolgozók ösztönzéséhez, megtartásához.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
Szervezeten kívüli hatás:

Szervezeten belüli hatás:

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
Szélesebb potenciális munkavállalói kör elérése, képzési befektetések megtérülése, lojálisabb, megbízhatóbb munkavállalók.
Növekszik a cég megbecsülése a stakeholderek körében.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
Hozzájárul a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság biztosításához és a munkaerő-piaci megkülönböztetés csökkentéséhez, ezáltal a tudás-alapú kiválasztási mechanizmus előmozdításához.

A kikiáltási ár indoklása
A projekt keretében meglévő dokumentumok másodelemzésére, személyes interjúkra, fókuszcsoportos beszélgetésekre kerül sor. A kialakított ár magában foglalja ezek lebonyolítását, feldolgozását, az esélyegyenlőségi és a kommunikációs terv elkészítését, valamint az ehhez szükséges utazási költséget is.

A szervezet tevékenysége
Európai és hazai támogatású képzési és foglalkoztatási projektek megvalósítása, célcsoportja elsősorban kisgyerekes nők és anyák, 45+, pályakezdők, alacsony iskolai végzettségű álláskeresők.
Kistérségi foglalkoztatási partnerség (paktum) létrehozása, működtetése. Karrieriroda működtetése a Szent István Egyetem hallgatói és a gödöllői térség lakosai számára.
Munkahelyi esélyegyenlőség témában kutatás, oktatás, esélyegyenlőségi audit- és tervkészítés cégek, intézmények számára. Munkahelyi esélyegyenlőségi e-learning tananyag kidolgozása.

Jogi forma:  kft.

Adószám: 18671290-2-13

Honlap címe:  http://tdp.gak.hu

» Vissza