Lelemény Képességfejlesztő Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Hermész képzés

Kikiáltási ár: 200 000 Ft
Lelemény Képességfejlesztő Alapítvány - Esélyegyenlőségi pályázat
A projekt rövid bemutatása:
A projekt a fogyatékosok munkaerőpiaci integrációját kívánja elősegíteni, közvetlen célja a fogyatékosok potenciális munkaadóinak felkészítése a fogyatékosok foglalkoztatása érdekében.
A képzés oktatást és képességfejlesztést is tartalmaz. Az oktatás célja, hogy a résztvevők megszerezzék a fogyatékosok foglalkoztatásához szükséges munkaerőpiaci ismereteket; a képességfejlesztés révén pedig olyan készségeket alakítunk ki, amelyek segítségével hatékonyabbá válik a fogyatékosokkal való együttműködés.


A projekt típusa
Képzések és tréningek

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Középvállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
Középvezetők, HR-munkatársak – akik munkájuk során elsőként találkoznak a fogyatékkal élő munkavállalókkal, és akik döntenek alkalmazásukról.

A megvalósuló projekt időtartama:
10 kontaktóra + 6 hetes távszeminárium

Hány főt érint a projekt
6 és 30 fő között

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
A projekt a TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0016 jelű programra épül. Ennek keretében dolgoztuk ki a Hermész képzést, aminek révén a bevont cégeknél oldódik a fogyatékkal élőkkel szembeni előítéletesség, csökkennek a foglalkoztatásukkal kapcsolatos félelmek – ezáltal nő a fogyatékosok foglalkoztatottsága, munkaerő-piaci integrációjuk.
Emellett a képzés résztvevői megtanulják, hogyan fejleszthetik saját kreativitásukat, hogy a váratlan, leleményességet igénylő problémákat minél hatékonyabban legyenek képesek megoldani.
A TÁMOP projekt során a HERMÉSZ képzési programot akkreditáltattuk.

A projekt indokoltsága
A fogyatékosok a társadalom egyenrangú tagjai, mégis csak jelentős nehézségek árán képesek élni a mindenkit megillető jogokkal, lehetőségekkel – és ez fokozottan igaz a munkaerő-piacon. Ennek oka főleg a munkaadók részéről történő fogadóképtelenség, előítéletesség, ismerethiány, valamint a fogyatékosok foglalkoztatásához szükséges képességek hiánya. A projekt célja ezért a munkaadók ez irányú ismereteinek bővítése, előítéleteik oldása, empátiájuk növelése, kreativitásuk fejlesztése.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
Tapasztalataink – és a képzés eddigi résztvevőinek, valamint maguknak a fogyatékosoknak a tapasztalatai is – azt mutatják, hogy a Hermész képzés kidolgozása során kialakított kompetencia-együttes és a közvetítésére kidolgozott módszertan alkalmas a fogyatékosokkal kapcsolatos magatartás megváltoztatására. Bebizonyosodott, hogy e módszerek használhatók a munkaadók előítéleteinek megváltoztatására – növelve ezáltal a fogyatékosok foglalkoztatottságát, illetve csökkentve esélyegyenlőtlenségét. Ezért ezek az újszerű, innovatív eszközök, módszerek beépíthetőek a munkaerő-piaci szereplők napi gyakorlatába, adaptálható a foglalkoztatáspolitika eszköztárába. Azaz a képzés segítségével oldjuk a cégeknél – a fogyatékosok potenciális munkaadóinál – jelenlévő előítéleteket, csökkentjük a fogyatékosok foglalkoztatásától való félelmeket. A projekt erősíti a cég társadalmi szerepvállalását azáltal, hogy megtanítja, hogyan kell együtt dolgozni a fogyatékkal élőkkel, milyen gazdasági előnyökkel jár ez, bemutatja a törvényi szabályozást és annak változásait.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
A fogyatékosok alkalmazása révén nő a gazdasági teljesítőképesség. A HR-szakemberek képessé válnak a kreativitás felismerésére jelenlegi és potenciális munkatársaikban, ami növeli a versenyképességet.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
A projekt erősíti a cég társadalmi szerepvállalását – aminek révén nő a presztízse.
A munkatársak kreativitásának fejlődése is segíti a cégről kialakított kép kedvezőbbé válását.

A kikiáltási ár indoklása
A kikiáltási ár a képzés előadóinak tiszteletdíját és a távszeminárium lebonyolításának díját fedezi, ami alacsonyabb a közreműködők szokásos díjazásánál.

A szervezet tevékenysége
A Lelemény Képességfejlesztő Alapítvány a képességfejlesztő, a problémamegoldó gondolkodást fejlesztő, a kreativitást fokozó képzések és tanácsadások szervezésére, támogatására és megvalósítására jött létre. Alapítványunk fő tevékenységei közé tartozik a fogyatékkal élők elfogadásának, társadalmi integrációjának segítése is – az ehhez kapcsolódó képzések szervezése; kutatások előmozdítása, támogatása; könyvek, kiadványok megjelentetése.

Jogi forma:  alapítvány

Adószám: 18185212-2-42

Honlap címe:  www.lelemenyalapitvany.hu

» Vissza